ნავთობის, გაზის და ქიმიური მრეწველობა

დელოიტის გლობალური ნავთობის, გაზისა და ქიმიური მრეწველობის დარგის სპეციალისტები ეხმარებიან კლიენტებს მაქსიმალურად გამოიყენონ თავისი ბიზნეს პოტენციალი დარგის ყველა მიმართულებით. ჩვენ ვთავაზობთ მათ მომსახურებასა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შესაბამისობაშია კომპანიასა და მის საქმიანობასთან.