ნავთობი და გაზი

დელოიტის ნავთობისა და გაზის დარგის სპეციალისტები ეხმარებიან კლიენტებს მაქსიმალურად გამოიყენონ თავისი ბიზნეს პოტენციალი დარგის ყველა მიმართულებით, სათანადო მომსახურების გაწევის და პროექტებისა და ბიზნეს გადაწყვეტილებების რეალიზაციის მიზნით, რომლებიც შესაბამისობაშია კომპანიასა და მის საქმიანობასთან.