ელექტროენერგია

დელოიტის სპეციალისტები ელექტროენერგიის დარგში ეხმარებიან კლიენტებს ელექტროენერგიის გენერირებისა და მიწოდების საკითხებში, საბაზრო ტენდენციების პროგნოზირებასა და მათზე დროულ რეაგირებაში. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებების ფართო სპექტრს, ინოვაციურ და სტრუქტურირებულ მიდგომას.