კიბერ რისკები

დღევანდელი ბიზნეს გარემო გლობალური და უაღრესად ურთიერთდაკავშირებულია, რაც ზრდის ორგანიზაციისთვის კიბერ რისკების საფრთხეს. ორგანიზაციებმა უნდა შეინარჩუნონ უსაფრთხოობა და სტაბილურობა რისკების შემცირებისა და ახალი შესაძლებლობების ოპტიმიზაციის მიზნით.