Business tax

Szolgáltatások

Vállalatokat terhelő adók

A Deloitte nemcsak behatóan ismeri az adótörvények előírásait, de a gyakorlati alkalmazásuk terén is világszerte komoly tapasztalattal rendelkezik. Gyakolatorientált adótanácsadási módszerünket egységesen alkalmazott adóadminisztrációs rendszerünkkel ötvözve biztosítani tudjuk, hogy minden országban következetesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Célunk, hogy ügyfeleink számára egyszerűsítsük az adóügyek kezelését és ellenőrzését, miközben globális rálátásunk révén biztosítjuk, hogy ügyfeleink ― egyetlen tanácsadó támogatásával ― kellő tájékozottsággal hozzák meg stratégiai döntéseiket.

Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások

A növekvő számú adójogszabályoknak való megfelelés, az egyre szigorodó és koordináltabb hatósági jogérvényesítés, illetve a folyamatos munkaerő-kötöttségek továbbra is kihívást jelentenek mind a hazai, min pedig a multinacionális vállalatok számára. Ahogy egy cég újabb és újabb piacokra lép be, az adókockázatok kezelése és a bevallási kötelezettségek teljesítése egyre összetettebb feladattá válik. A Deloitte hatékony és takarékos adóbevallási szolgáltatásokat nyújt, többek között a teljes, illetve részleges kiszervezés lehetőségét is biztosítva. Az integrált adóadminisztárciós technológiák sorának segítségével a vállalatok bevallási céljaikat jó minőségben és alacsonyabb költségek mellett valósíthatják meg. Bizonyos technológiák pedig képesek a vállalatoknak komolyabb rálátást nyújtani olyan globális információkra, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak a stratégiai döntéshozás során.

Nyereségadók pénzügyi elszámolása

Napjainkban a nyereségadók pénzügyi elszámolása és bevallása egyre összetettebb feladat. A cégeknek folyamatosan lépést kell tartaniuk a nyereségadókkal kapcsolatos elszámolási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget érintő jogszabályok és irányelvek változásaival, de eközben azon is munkálkodniuk kell, hogy az adószámítási folyamat megbízhatóbb és hatékonyabb legyen, és technológiai fejlesztéseket is végrehajtsanak. A Deloitte adószakértői a legapróbb részletekkel is tisztában vannak, így hasznos gyakorlati útmutatással, bevált megoldásokkal és szakmai tanácsokkal tudnak szolgálni, ezáltal segítve ügyfeleinket abban, hogy kiigazodjanak a törvényi előírások útvesztőjében.

Adóviták rendezésével kapcsolatos szolgáltatások

Az aktuális trendek arra mutatnak, hogy az adóviták rendezése mind a helyi, mind a külföldi piacokon egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel a multinacionális nagyvállalatoktól. Az adóhatóságok megosztják a vállalatokkal kapcsolatos információkat, és egyre inkább figyelnek a végrehajtásra, ahelyett, hogy csupán az adópozíciók körülményeire koncentrálnának. A Deloitte szakemberei között megtalálhatók korábbi adóhatósági alkalmazottak, az alternatív vitarendezés szakértői, sok országban pedig adójogi szakjogászok is, akik az adóviták rendezésének minden szintjén segítik a multinacionális vállalatokat.

Az Egyesült Államok külföldi számlákat érintő bejelentési kötelezettségről szóló törvényével (FATCA) kapcsolatos szolgáltatások

Valójában minden külföldi pénzügyi közvetítő és kifizető szervezet, mely egyre több országban rendelkezik befektetésekkel, a FATCA szerint adatbejelentési és bevallási kötelezettség hatálya alá tartozik. Ez a típusú jogszabály nagyban kihat majd az érintett cégek adózási tevékenységére, technológiai rendszereire, működésére és üzleti stratégiájára. Piacvezető tanácsadókként mind adó-, mind pedig technológiai területen a Deloitte szakemberei könnyen segítsenek a vállalatoknak a FATCA-szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos következmények felmérésében és kezelésében. A Deloitte szolgáltatásai közé tartozik a meglévő rendszerek elemzése és javítása, a vállalat egészében alkalmazott rendszerek tervezése és bevezetése, valamint a kért adatok azonosításához és az illetékes hatóságok részére történő bejelentéséhez szükséges gyakorlati folyamatok.

Nemzetközi adótervezés

A Deloitte nemzetközi adótervezésben jártas szakértői adóadminisztrációs és tanácsadási szolgáltatásaik széles skálájával segítik a multinacionális vállalatokat adóstratégiájuk és működésük összehangolásában.

Nemzetközi adótanácsadási üzletágunk szakemberei a belföldre és külföldre irányuló adózással kapcsolatos szolgáltatások teljes palettáját kínálják:

  • Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások
  • Nemzetközi stratégiai adóvizsgálatok (International Strategic Tax Review - ISTR)
  • Nemzetközi fúziók és felvásárlások
  • Üzleti modellek optimalizálása (Business Model Optimization (BMO)
  • Nemzetközi Bővülési Szolgáltatások (International Expansion Services - IES)

További részletek a nemzetközi adótervezéssel kapcsolatban.