Vállalatokat terhelő adók

Szolgáltatások

Vállalatokat terhelő adók

Szakértőink behatóan ismerik az adótörvények előírásait, és a gyakorlati alkalmazásuk terén is világszerte komoly tapasztalattal rendelkeznek. Gyakolatorientált adótanácsadási módszerünket egységesen alkalmazott adóadminisztrációs rendszerünkkel ötvözve biztosítani tudjuk, hogy minden országban következetesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Célunk, hogy ügyfeleink számára egyszerűsítsük az adóügyek kezelését és ellenőrzését, miközben globális rálátásunk révén biztosítjuk, hogy ügyfeleink kellő tájékozottsággal hozzák meg stratégiai döntéseiket.

Tanácsadási szolgáltatások

Az adózók számára az egyik legkomolyabb kihívást és egyben a legnagyobb lehetőséget is az jelenti, hogy belföldi és külföldi adókötelezettségeiket miként teljesítsék hatékonyan, az átfogó üzleti célokkal és a gazdasági tevékenységgel összhangban.

A Deloitte a belföldi és külföldi vonatkozású adóügyi kérdések széles skálájával kapcsolatban nyújt tanácsadási szolgáltatásokat ügyfelei részére, ideértve például a globális effektív kamatláb megismerését, az üzleti tevékenységek átszervezésének adójogi vonzatait, valamint az új törvények és törvénytervezetek hatásaira való felkészülést.

Nemzetközi csapatunk olyan gyakorlati stratégiák megvalósításában segít ügyfeleinknek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyabban kezeljék adóikat, jövedelmüket és készpénzforgalmukat.

Adóadminisztráció és bevallások

A növekvő számú adójogszabályoknak való megfelelés, az egyre szigorodó és koordináltabb hatósági jogérvényesítés, illetve a folyamatos munkaerő-kötöttségek továbbra is kihívást jelentenek mind a hazai, mind pedig a multinacionális vállalatok számára. Ahogy egy cég újabb és újabb piacokra lép be, az adókockázatok kezelése és a bevallási kötelezettségek teljesítése egyre összetettebb feladattá válnak.

A Deloitte hatékony és takarékos adóbevallási szolgáltatásokat nyújt, többek között a teljes, illetve részleges kiszervezés lehetőségét is biztosítva. Az integrált adóadminisztárciós technológiák sorának segítségével a vállalatok bevallási céljaikat jó minőségben és alacsonyabb költségek mellett valósíthatják meg. Bizonyos technológiák pedig képesek a vállalatoknak komolyabb rálátást nyújtani olyan globális információkra, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak a stratégiai döntéshozás során.

Nyereségadók pénzügyi elszámolása

Napjainkban a nyereségadók pénzügyi elszámolása és bevallása egyre összetettebb feladat. A cégeknek folyamatosan lépést kell tartaniuk a nyereségadókkal kapcsolatos elszámolási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget érintő jogszabályok és irányelvek változásaival, de eközben azon is munkálkodniuk kell, hogy az adószámítási folyamat megbízhatóbb és hatékonyabb legyen, és technológiai fejlesztéseket is végrehajtsanak.

A Deloitte adószakértői a legapróbb részletekkel is tisztában vannak, így hasznos gyakorlati útmutatással, bevált megoldásokkal és szakmai tanácsokkal tudnak szolgálni, ezáltal segítve ügyfeleinket abban, hogy kiigazodjanak a törvényi előírások útvesztőjében.

Adóviták rendezése

Az aktuális trendek arra mutatnak, hogy az adóviták rendezése mind a helyi, mind a külföldi piacokon egyre nagyobb erőfeszítéseket igényelnek. Az adóhatóságok megosztják a vállalatokkal kapcsolatos információkat, és egyre inkább figyelnek a végrehajtásra, ahelyett, hogy csupán az adópozíciók körülményeire koncentrálnának.

A Deloitte szakemberei között megtalálhatók korábbi adóhatósági alkalmazottak, az alternatív vitarendezés szakértői, sok országban pedig adójogi szakjogászok is, akik az adóviták rendezésének minden szintjén segítik a multinacionális vállalatokat.

Tudjon meg többet adóviták rendezésével kapcsolatos szolgáltatásainkról!

Külföldi számlák bejelentése az Egyesült Államokban (FATCA)

Valójában minden külföldi pénzügyi közvetítő és kifizető szervezet, mely egyre több országban rendelkezik befektetésekkel, a FATCA szerint adatbejelentési és bevallási kötelezettség hatálya alá tartozik. Ez a típusú jogszabály nagyban kihat majd az érintett cégek adózási tevékenységére, technológiai rendszereire, működésére és üzleti stratégiájára.

Piacvezető tanácsadókként mind adó-, mind pedig technológiai területen szakembereink könnyen segítsenek a vállalatoknak a FATCA-szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos következmények felmérésében és kezelésében.

A Deloitte szolgáltatásai közé tartozik a meglévő rendszerek elemzése és javítása, a vállalat egészében alkalmazott rendszerek tervezése és bevezetése, valamint a kért adatok azonosításához és az illetékes hatóságok részére történő bejelentéséhez szükséges gyakorlati folyamatok.

Nemzetközi adótervezés

A Deloitte nemzetközi adótervezésben jártas szakértői adóadminisztrációs és tanácsadási szolgáltatásaik széles skálájával segítik a multinacionális vállalatokat adóstratégiájuk és működésük összehangolásában.

Nemzetközi adótanácsadási üzletágunk szakemberei a belföldre és külföldre irányuló adózással kapcsolatos szolgáltatások teljes palettáját kínálják.

Tudjon meg többet nemzetközi adótervezési szolgáltatásainkról!

Összeolvadások utáni integráció

Minden tranzakció bonyolult kérdések egész sorát veti fel, és tapasztalt szakemberek bevonását követeli meg. Ha ezek az ügyletek ráadásul globális nagyvállalatok között bonyolódnak, akkor még több szempontot figyelembe kell venni, ami tovább nehezíti a feladatot.

A Deloitte éppen ezért az adóadminisztrációs kockázatok hatékonyabb kezelése és a jövedelmezőség javítása érdekében segít eligazodni a nemzetközi tranzakciók kapcsán felmerülő adózási, számviteli, jogi, szabályozási, kulturális és munkaügyi kérdések útvesztőiben.

Tudjon meg többet a fúziók és felvásárlások adókérdésehez kapcsolódó szolgáltatásainkról! 

Ismerje meg szakértőnket!

dr. Winkler László

dr. Winkler László

Partner

dr. Winkler László a Deloitte budapesti irodájánál az adó- és jogi tanácsadási részleg partnere. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az adózás területén, számos hazai és nemzetközi struktúra kidolgo... Több