lshc

About us

Élettudományok és egészségügy

Szolgáltatásaink

Ismerje meg a Deloitte iparágspecifikus adó- és könyvvizsgálati tanácsadási szolgáltatásait. Alapos iparági ismeretekkel és globális hálózatunkkal támogatott helyi szakértőinkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

K+F és állami támogatások

1. Állami támogatások
A vállalatok életében előforduló különféle projektek (pl. beruházási, létszámbővítési, képzési programok, energiahatékonysági beruházások) kapcsán számos forrásból érhető el vissza nem térítendő készpénztámogatás és adókedvezmény. A lehetőségek feltérképezésében, illetve optimális kombinálásában szívesen állunk rendelkezésre.

2. Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos speciális kedvezmények
A kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó közvetlen költségek után adóalapkedvezmény érvényesíthető a társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék és gyógyszeradó tekintetében, amelyet további lehetőségek (pl. fejlesztési adókedvezmény, szociális hozzájárulási adó csökkentés, ún. „háromszoros” kedvezmény) egészítenek ki. A kedvezmények kihasználása és az adókockázatok minimalizálása érdekében támogatjuk ügyfeleinket a tervezett/folyamatban lévő/múltbeli tevékenységeik áttekintésében, a potenciális kutatás-fejlesztési projektek azonosításában, hatósági minősítésében és a kapcsolódó költségek meghatározásában is.

3. Kormányzati tanácsadás

Számos esetben (pl. egyedi jogszabályi megoldásokat kívánó kérdésekben vagy speciális szabályozás alá eső területeken) kormányzati együttműködési programok és szabályozási kezdeményezések fejlesztésével, szakértői támogatásával támogatjuk ügyfeleinket.
 

Vállalatokat terhelő adók

1. IFRS-ekre való áttérés
Ha a társaság tervezi a nemzetközi beszámolási sztenderdekre (IFRS) való áttérést, akkor a szabályozás kialakításában javaslatot tevő szakértői csoportban is tag könyvvizsgálókból és adótanácsadókból álló szakértői csoportunk képes olyan segítséget nyújtani ennek folyamatában, mely biztosítja a társaság számára nemcsak a problémamentes áttérést a könyvelésnél, de azt is, hogy a szabályozás biztosította számos választási lehetőséggel kapcsolatban a társaság egyedi körülményeinek megfelelően az adózási szempontból számára optimális választással élhessen.

2. Helyi iparűzési adó
Tapasztalatunk szerint a helyi iparűzési adóban a társaságok sok esetben nem élnek az adóalap csökkentésének a lehetőségével egyes kiszervezett munkafolyamatok, illetve a fuvarköltségek tekintetében. Figyelemmel erre, lehetőség nyílhat az alvállalkozóként foglalkoztatott kutatók/orvosok/egyéb szolgáltatók (pl. csomagolók, bérgyártók), illetve a fuvarozók díjának érvényesítésére a HIPA alapból. Az érintett ügyletek vizsgálatával akár jelentős megtakarítás is elérhető lehet, azonban a kapcsolódó szerződéses hátteret, illetve a számlázás folyamatát fontos részletesen vizsgálni az ehhez kapcsolódó adóellenőrzési gyakorlatra is tekintettel.

A megtakarítás feltárása mellett fontos kockázatcsökkentés szempontjából is megvizsgálni a társaság által már alkalmazott helyi iparűzési adó alapot csökkentő tételeket, tekintettel arra, hogy a közvetített szolgáltatások elszámolhatóságának feltételei a Kúria döntései mentén megváltoztak, mellyel az önkormányzatok ellenőrzési fókuszába került a közvetített szolgáltatás, jelentős összegű megállapításokkal terhelve a cégeket.

3. Transzferárak
Továbbra is kiemelt téma az adóhatósági vizsgálatok során a transzferárak ellenőrzése, különös tekintettel a tranzakciónként elkészítendő transzferár nyilvántartások meglétére. Tapasztalatunk szerint az adóhatóság egyre inkább tartalmi szempontok szerint is vizsgálja ezeket a nyilvántartásokat. A kötelezettségek sora a közelmúltban kiegészült az országonkénti jelentéssel (CbC report) is. Szakértőink, felhasználva az adóhatósági ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat hathatós segítséget tudnak nyújtani a transzferár nyilvántartások megfelelő kialakításában, valamint a 2018. január 1-tól hatályos új magyar transzferár nyilvátartással kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazására való felkészülésben (pl. számviteli rendszerek megfelelőségének vizsgálata).

Munkavállalói juttatások adótervezése (Global Employer Services)

1. Szociális hozzájárulási adókedvezmény
A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott (saját és kölcsönzött) munkavállalók után jelentős összegű szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető.

Amennyiben a társaságnál foglalkoztatott munkavállalók egy része olyan munkakört lát el, amely nem igényel szakképzettséget, a megfelelő FEOR főcsoport alkalmazása mellett szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető. A kedvezmény mértéke egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után a szociális hozzájárulási adó 50%-ával. Azaz az igénybe vehető kedvezmény éves mértéke 2018-ban 117.000 forint munkavállalóként (havi 9.750 forint/munkavállaló).

Amennyiben az Önök Társaságánál olyan munkakörben is foglalkoztatnak munkavállalókat, amely megfelelhet a szakképzettséget nem igénylő munkakörnek, de a Társaság jelenleg nem érvényesíti a fenti kedvezményt, vagy kérdésként merült fel, hogy egy meglévő munkakör és az ahhoz kapcsolódó feladatok besorolhatók-e a szakképzettséget nem igénylő munkakör kategóriájába, forduljon hozzánk bizalommal. Igény esetén megvizsgáljuk, hogy fennállnak-e az adókedvezmény érvényesítésének feltételei jelenleg, továbbá érdemes lehet megvizsgálni a kedvezmény visszamenőleges érvényesítésének lehetőségét is.

2. Gazdasági munkáltató elvvel kapcsolatos megfontolások
Az adóhatóság 2012 októberében tájékoztatót tett közé a gazdasági munkáltató elv alkalmazásáról rövidtávú magyarországi kiküldetések, tartózkodás esetén. Eszerint a Magyarországon csak pár napot, hónapot üzleti úton eltöltő külföldi magánszemélyek esetében is felmerülhet magyar személyi jövedelemadó kötelezettség. Ennek megállapítására már nem elegendő csak a tartózkodási napok (ún. „183 napos szabály”), valamint a költségeknek a magyar (fogadó) vállalatra történő közvetlen átterhelésének vizsgálata. Ebben szívesen állunk rendelkezésükre.

3. Közhasznú alapítvány révén elérhető előnyök
A közhasznú alapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek juttatott nem pénzben adott juttatás (pl. irodai masszázs, ünnepség) teljes értéke, továbbá pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás adómentes bevételnek minősülhet. Az említett juttatási konstrukciók kialakításában örömmel állunk rendelkezésükre.

Adóviták rendezésével kapcsolatos megoldások

1. Illeték
Volt-e az elmúlt években nagyobb beruházás a társaságánál, amelyhez ingatlant vásárolt, vagy tervez-e ilyen beruházást? Amennyiben igen, úgy a Kúria joggyakorlat alapján illetéket takaríthatunk meg cégének. A múltra nézve az ingatlan vásárlása után fizetett visszterhes vagyonszerzési illeték egy része akár visszakövetelhető, illetve amennyiben ingatlan vásárlás előtt állnak, úgy a szerződéses környezet és a megfelelő bejelentés megtételével szakértőink biztosítják, hogy a forgalmi adóra eső illetéket ne kelljen cégének megfizetnie.

2. Adóhatóság általi átminősítés
A fokozódó munkaerőpiaci nehézségek miatt egyre gyakrabban találkozunk egyes munkafolyamatoknak a munkaviszonytól eltérő konstrukcióban (vállalkozási, vagy megbízási szerződés útján) történő kiszervezésével, mely egyre inkább az adóhatósági ellenőrzések látószögébe is kerül. Amennyiben a szerződéses háttér, vagy az adott feladatkör ellátásának körülményei nem megfelelőek és bújtatott foglalkoztatásra utalnak, az adóhatóság a szerződéseket átminősítheti, melynek elsősorban szja és további bér terhek, valamint áfa következménye lehet. Szakértőink megvizsgálják az érintett szerződéseket, felmérik a megbízások tényleges tartalmát és ez alapján javaslatot tesznek arra, hogy szükséges-e a meglévő konstrukciókon változtatni.

Közvetett adók és vám

1. Áfa visszatérítési lehetőségek az európai bíróság joggyakorlata alapján
Az Európai Unió Bíróságának esetjoga több jogcímen is lehetőséget biztosít a Társaság által megfizetett áfa visszatérítésére speciális eljárás keretében, például az iparágban felmerülő gyógyszeradófizetési kötelezettségre tekintettel. A Deloitte örömmel áll a Társaság rendelkezésére a visszatérítési folyamat kezdeményezésében és teljeskörű lebonyolításában.


2. Év végi transzferár korrekciók komplex megközelítése

Az év végi transzferár-korrekciók áfa és vám szempontból jelentős adminisztrációs terhet, illetve a nem megfelelő kezelés szignifikáns adókockázatot jelenthetnek. A transzferár kiigazítás kezelése komplex számviteli, illetve adózási, sok esetben elsőrsorban általános forgalmi adót érintő kérdés, amiben szakértői csapatunk jelentős tapasztalattal rendelkezik.

3. Közösségi termékkereskedelem
A nemzetközi termékkereskedelem jelentős adókockázatokat hordozhat magában, az adóhatóság ugyanis gyakran megkérdőjelezi az áfa-mentességet az elérhető dokumentumok formai hiányosságaira hivatkozva. Továbbá, többszereplős értékesítési láncok esetében kiemelt jelentőségű, hogy mely szereplő értékesíthet adómentesen a láncolatban.

A kialakult értékesítési struktúrák áttekintése nagyban csökkentheti a fentiekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat, illetve a kiszállítás igazolására alkalmas elérhető dokumentumok megfelelő minősítésével akár az adminisztrációs teher csökkentése mellett válhat nagyobb biztonsággal alkalmazhatóvá az adómentesség.

4. Tarifális besorolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
Az utóbbi időben kiemelt szerepet kapott a tarifális besorolás bizonyos adóterületek (áfa, vám, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó), valamint az EKAER vonatkozásában egyaránt. A besorolással adott esetben megtakarítás is elérhető más vámtétel alá sorolással, vámfelfüggesztés alkalmazhatóságának megteremtésével.

A környezetvédelmi termékdíj 2018. évi változásai főleg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU Irányelv (WEEE Irányelv) változásaira vezethetők vissza. Fontos megjegyezni, hogy a vámtarifaszámok meghatározása során a tárgyév január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúrára szükséges támaszkodni, nem pedig a 2010. január 1-jén hatályos állapotra, mely jelentősen egyszerűsítheti a nyilvántartási kötelezettségek teljesítését. Mindazonáltal az alkalmazandó szabályok változása azt is jelenti, hogy a termékek újbóli besorolása válik szükségessé, azaz egyes termékek körében megszűnhet a termékdíj kötelezettség, míg más termékek bekerülhetnek az alá. A besorolás elvégzésében készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Az egészségügyi szektorban releváns környezetvédelmi kötelezettségek széleskörű átvilágítása adózási, illetve szabályozási szempontból biztosítja egyfelől a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést, másfelől a hatékonyság fokozására alkalmas lehetőségeket tárhat fel.

5. Vám
Az új közösségi vámkódex alapján érdemes felülvizsgálni a Társaság számára elérhető, lehetséges egyszerűsítéseket, illetve a meglévő kötelezettségek teljesítését. Az Engedélyezett Gazdálkodó (Authorized Economic Operator, AEO) olyan gazdasági szereplő, amelyet a vámhatóság hivatalosan megbízhatónak minősített. Az AEO engedély birtokában elérhető számos adminisztratív egyszerűsítés, többek között alanyi jogon megszerezhető import áfa önadózási engedély. Az AEO engedély kapcsán fontos, hogy a vonatkozó szabályozás szerint az AEO státusz feltételeit legkésőbb 2019. május 1-jéig szükséges felülvizsgálni, melyben szakértőink szívesen állnak rendelkezésre. Az engedély feltételeinek való megfelelés vizsgálatára alkalmas továbbá AEO Scan nevű szoftverünk.

6. Promóciók áfa kezelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
A marketingakciók, promóciók, kedvezmények kezelése az áfa, tao és szja rendszerében szigorú formai és tartalmi követelmények teljesítésétől függ, a nem megfelelő adókezelés jelentős adókockázatot hordozhat magában. Szakértői csapatunk számos projekten segédkezett olyan promóciók, akciók kidolgozásában, melyek optimálisak nemcsak marketing, hanem adózási szempontból is.

Adótechnológiai megoldások

1. TAXDialogue
A Deloitte a társasági adó kalkulációk átnézéséhez, illetve a bevallások elkészítéséhez technológiai újítást vezetett be TAXDialogue néven. A TAXDialogue egy felhasználóbarát, interaktív kommunikációs portál, melynek célja a kalkulációk átnézésének/ bevallások elkészítésének hatékonyabbá tétele. A TAXDialogue előnyei a következők:

  • Egységes megoldás az adókalkulációk átnézéséhez / bevallások elkészítéséhez egész cégcsoportok számára.
  • Átláthatóságot biztosít az egész munkafolyamat során.
  • Gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést biztosít.
  • Hatékony eszköz a lehetséges adókockázatok, és lehetőségek azonosítására.
  • Beépített értesítések tartják Ügyfeleinket naprakészen a folyamatban lévő munka státuszának tekintetében.
    • A rendszerben elmentett információk egyszerűen kinyerhetőek.

2. IFRS TAXellence
Az IFRS áttérést követően számos új kihívással szembesülnek a társaságok. Többek között az adójogszabályok újdonsága és összetettsége vet fel számos értelmezési kérdést. Ezért a Deloitte kifejlesztett egy olyan, a piacon egyedülálló technológiai megoldást, amely jelentősen megkönnyíti az IFRS áttérést követően az adókalkulációk elkészítését. Az IFRS TAXellence lehetővé teszi a Társaság számára, hogy az adókalkulációit hatékonyan készítse el.

3. Áfával kapcsolatos technológiai megoldások

VATOnline
Az egységesített, elektronikus adatszolgáltatás bevezetése új korszakot jelent az adóellenőrzésekben, amelyet a már működő adóellenőrzések célját szolgáló adatexport, illetve a 2018. július 1-vel életbelépett valós idejű online adatszolgáltatás alapoz meg. A Deloitte VATOnline nevű szoftvere az online adatszolgáltatást automatizálja a társaságok meglévő ügyviteli rendszerével történő összekapcsolódóás útján, vagyis anélkül, hogy a már használt megoldások költséges továbbfejlesztésére lenne szükség.

Data Export Converter
Az adatexport kötelezettség teljesítésére szolgál a Data Export Converter termékünk, mely a társaságok számlázó vagy ügyviteli rendszereiből származó adatokat az adóhatóság által elvárt formátumba rendezi.

taxCube
A Deloitte áfa szakértői egy további technológiai megoldást dolgoztak ki a törvényi kötelezettségek teljesítésére. A taxCube rendszer az áfabevallások automatikus kitöltését teszi lehetővé a társaságok ügyviteli rendszerével való összekapcsolódás útján, melyet a bejövő számlákkal kapcsolatos, a 2018. július 1-i jogszabályváltozásokhoz köthető megnövekedett adminisztrációs teher is indokol.

PartnerScan
Az üzleti partnerek ellenőrzését automatizáló eszköz az adólevonási jog érvényesítése érdekében, az adóhatóság elvárásaira tekintettel dokumentálja azt, hogy a vállalkozás mindent megtett az adóelkerülésben való részvétel megelőzésére.

Könyvvizsgálati tanácsadás

1. Fast close
A havi, negyedéves és éves zárási folyamatok sok vállalat életében még mindig 3-4 hétig tartanak. Erre reagálva fejlesztettük ki a Fast Close metodológiát, amelynek keretében sokkal gyorsabban és hatékonyabban zajlik le a zárási folyamat. Ezáltal az adatok hamarabb állnak a vezetőség rendelkezésére és szignifikáns erőforrások szabadulnak fel.

2. Kontrolling tanácsadás
A vállalatmérettől függetlenül, a menedzsment sokszor nem jut időben a szükséges pénzügyi információkhoz, vagy éppen pontantlanok a számok. Emellett a rendszerek és riportok decentralizáltak, ami megnehezíti az információáramlást és plusz erőforrásokat emészt fel. Ehhez a Deloitte CFO és Kontrolling advisory csapat tud olyan megoldásokat ajánlani és bevezetni, amelyek úgy alakítják át a folyamatokat, riportokat, rendszereket, hogy azok gyorsabbak, pontosabbak legyenek és sokkal kevesebb emberi erőforrást emésszenek fel.

3. Szervezeti változásokkal kapcsolatos tanácsadás
Menedzsment / tulajdonosváltást, vagy más céggel való összeolvadást követően érdemes felmérni a vállalat vagy annak egy részének belső kontroll rendszerének működését, a csalásmegelőzés érettségét, illetve a belső ellenőrzés hatékonyságát (amennyiben létezik és helyi funkció), hogy az új (vagy meglévő) tulajdonosnak / menedzsmentnek valós képe legyen a folyamatokról és a kontrollok megbízhatóságáról az adott területen. A felsorolt vizsgálatok bármelyikében tudunk segíteni.

4. Anti-bribery management
2016-ban az ISO egy új csalásmegelőzéshez kapcsolódó standard-et adott ki, ISO 37001 Anti-bribery management systems elnevezéssel, mely nemzetközileg elfogadott keretrendszert taglal csalásmegelőzés témakörben. Az igazolás/bizonyítvány megszerzéséhez tudunk segítséget nyújtani a felkészülésben egy gap assessment keretében.

Hasznosnak találta?