Belastingplan (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2024 - Overzicht

Belastingplan 2024 - Prinsjesdag

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend.

21 december 2023

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

 • Belastingplan 2024
 • Belastingplan BES Eilanden 2024
 • Overige fiscale maatregelen 2024
 • Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
 • Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie
 • Aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 • Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 • Compensatie selectie aan de poort
 • Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 • Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 • Tijdelijke regeling herzien aangifte Inkomstenbelasting
 • Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag
 • Niet afbouwen van dubbele algemene heffingskorting in referentieminimumloon
 • Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning


Het wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie is echter op 19 december 2023 door de Eerste Kamer verworpen. De meeste fiscale maatregelen in de aangenomen wetsvoorstellen treden per 1 januari 2024 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Prinsjesdag 2023

Corina van Lindonk, Aart Nolten and Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug
Did you find this useful?