Belastingplan (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2024 - Overzicht

Belastingplan 2024 - Prinsjesdag

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend.

2 november 2023

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

 • Belastingplan 2024
 • Belastingplan BES Eilanden 2024
 • Overige fiscale maatregelen 2024
 • Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
 • Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie
 • Aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 • Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 • Compensatie selectie aan de poort
 • Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 • Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 • Tijdelijke regeling herzien aangifte Inkomstenbelasting
 • Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag
 • Niet afbouwen van dubbele algemene heffingskorting in referentieminimumloon
 • Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning


De meeste maatregelen treden per 1 januari 2024 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Prinsjesdag 2023

Corina van Lindonk, Aart Nolten and Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:

Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschaps- en dividendbelasting

 

Loon- en inkomstenbelasting

Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting

 

Formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Overzicht maatregelen Formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

 

Autobelasting- en milieubelasting

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

 

Belastingen van rechtsverkeer

Overzicht maatregelen belastingen van rechtsverkeer

 

Europees en internationaal belastingrecht

Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

 

Behandelschema Eerste Kamer Belastingplan 2024

Inbreng voor het tweede verslag 28 november 2023
Plenaire behandeling wetsvoorstellen 11 en 12 december 2023 
Stemmingen 19 december 2023

Did you find this useful?