Belastingplan 2023 - Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Article

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Belastingplan 2023 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2023 voorgestelde maatregelen met betrekking tot omzetbelasting en accijns.

20 september 2022

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Terug naar overzicht Belastingplan 2023


English version

Omzetbelasting en accijnzen

Tijdelijk verlaagd btw-tarief energie

Om de gevolgen van de hoge energierekening voor consumenten te dempen, heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen op het gebied van btw getroffen voor 2022. Op de levering van aardgas via het aardgassysteem, op de levering van stadsverwarming via een warmtenet en op de levering van elektriciteit via het elektriciteitsnet wordt in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 tijdelijk het verlaagde btw-tarief van 9% toegepast. In 2023 zal deze steun op andere wijze worden voortgezet, in de vorm van een lagere energiebelasting.


0%-tarief zonnepanelen

Er wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2023 een btw-nultarief op te nemen in de btw voor de levering (intracommunautaire verwerving en invoer inbegrepen) en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het kabinet wil gebruikmaken van de mogelijkheid die met de mogelijkheid die de Btw-richtlijn biedt dit nultarief in te voeren om de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst te verminderen en investeringen in zonnepanelen te stimuleren. Verder onderzoek zal nog worden verricht naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van de toepassing van het btw-nultarief voor de levering en installatie van het zonnepanelen op openbare of andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.


Algemeen tarief voor lachgaspatronen

Het kabinet stelt voor het algemene btw-tarief van 21% van toepassing te laten zijn op de levering van met lachgas gevulde patronen (zogeheten distikstofmonoxide/N2O patronen). Hiermee wordt de verkoop van de lachgaspatronen, voornamelijk aan jongeren, die het gebruiken als recreatief roesmiddel, door het kabinet ontmoedigd. Voor de levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel wordt een specifieke uitzondering gemaakt. Hierop blijft het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing.


Verlaagde accijns op brandstof langer van toepassing

Vanwege de hoge brandstofprijzen zijn per 1 april van dit jaar de accijnstarieven voor ongelode benzine, diesel en LPG fors verlaagd. Dit betreft een tijdelijke maatregel die eind van dit jaar afloopt. Het kabinet stelt nu voor deze verlaagde tarieven nog een half jaar langer te hanteren, tot en met 30 juni 2023. De reden is dat de energieprijzen nog altijd erg hoog liggen. De verlaging bedraagt voor ongelode benzine 17,3 cent, voor diesel 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent per liter. Vanaf 1 juli 2023 blijft de helft van die verlaging in stand. De in het klimaatakkoord opgenomen verhoging van de accijns op diesel wordt uitgesteld tot 1 juli 2023.


Verhoging tabaksaccijns

De tabaksaccijns wordt in die mate verhoogd dat in 2024 de prijs voor een pakje van twintig sigaretten ongeveer € 10 bedraagt. De verhoging vindt plaats in twee stappen en geldt evengoed voor rooktabak en sigaren. De maatregel vloeit voort uit het coalitieakkoord en heeft als doel bij te dragen aan een rookvrije generatie in 2040.


Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

Overeenkomstig het coalitieakkoord stelt het kabinet voor om de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken te verhogen. Met ingang van 1 januari 2023 wordt per hectoliter alcoholvrije drank het tarief verhoogd met € 11,37 naar € 20,20 en vanaf 1 januari 2024 met € 2,47 naar € 22,67. Vanaf 2024 wordt mineraalwater van de verbruiksbelasting uitgezonderd. Het doel van de maatregel is om de nuttiging van mineraalwater, als gezond alternatief voor frisdrank, te bevorderen. Tegelijkertijd wordt de accijns op lichte bieren verhoogd, om de belasting daarop gelijk te houden met die op alcoholvrije dranken. De maatregel moet jaarlijks € 300 miljoen opleveren.

Webcast Belastingplan

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Bekijk
Did you find this useful?