Belastingplan 2023 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2023- overzicht

Belastingplan 2023 - Prinsjesdag

Op 20 september 2022 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 bij de Tweede Kamer ingediend.

20 september 2022

English version
 

Op 20 september 2022 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Wetsvoorstel Belastingplan 2023;
  • Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3;
  • Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3;
  • Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie;
  • Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;
  • Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen; en
  • Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de  inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning.


De meeste maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Belastingplan

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Bekijk

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:

Vennootschapsbelasting en bronheffingen

Overzicht maatregelen vennootschapsbelasting en bronheffingen

 

Formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

 

Autobelastingen en milieubelastingen

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

 

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

 

Behandelschema Tweede Kamer Belastingplan 2023

Indiening Belastingplan 2023 dinsdag 20 september 2022 
Technische briefing ministerie Financiën/Belastingdienst maandag 26 september 2022
Inbreng verslag maandag 3 oktober 2022
Nota naar aanleiding van het verslag woensdag 12 oktober 2022
Eerste wetgevingsoverleg (1e termijn Kamer) maandag 17 oktober 2022
Schriftelijke antwoorden op deel vragen 1e wetgevingsoverleg vrijdag 21 oktober 2022
Tweede wetgevingsoverleg (1e termijn regering en 2e termijn) maandag 31 oktober 2022
Plenaire behandeling in twee termijnen dinsdag 8 en woensdag 9 november 2022
Brief regering beoordeling moties en amendementen donderdag 10 november 2022
Stemmingen donderdag 10 november 2022

Did you find this useful?