Motoryzacja

Przyszłość mobilności to ogromne wyzwanie wielu segmentów rynku, wykraczających poza typowy sektor automotive. Wieloletnie doświadczenie, globalne zasoby i wachlarz usług Deloitte wspierają przedsiębiorców w budowie śmiałych koncepcji i realizacji odważnych przedsięwzięć.