Raport “Global 2022 Gen Z & Millennial Survey”

Artykuł

Raport “Global 2022 Gen Z & Millennial Survey”

Rosnące koszty życia największym wyzwaniem dla millenialsów i pokolenia Z w Polsce

Czerwiec 2022

Jakie są największe obawy millenialsów i pokolenia Z? Jakie oczekiwania mają młodzi wobec pracodawców?

Najnowsza edycja corocznego badania Deloitte wskazuje, że poczucie niepokoju staje się nieodłącznym elementem codziennego życia młodych pokoleń. Wnioski te wyciągnięto na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 14,8 tys. przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych między styczniem 1995 r. a grudniem 2003 r. oraz 8,4 tys. millenialsów (z roczników 1983-1994) pochodzących z 46 krajów świata, w tym z Polski.

Globalnie, około jedna czwarta osób z pokolenia Z (25 proc.) i milenialsów (21 proc.) twierdzi, że nie jest w stanie pokryć swoich miesięcznych wydatków na życie, a prawie połowa żyje od wypłaty do wypłaty. Wpływa to na ich zdolność do oszczędzania i w konsekwencji obawy o finansowe zabezpieczenie w przyszłości.

Jak co roku zauważyliśmy wysoki poziom stresu wśród respondentów. Prawie połowa osób z pokolenia Z (46%) i około czterech na dziesięciu milenialsów (38%) jest zestresowanych przez cały lub przez większość czasu. Prawie połowa badanych czuje się wypalona z powodu presji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

Raport pokazuje znaczenie kwestii środowiskowych wśród młodych ludzi. Zmiany klimatyczne to główna obawa generacji Z i millenialsów. Trzy czwarte respondentów zgadza się, że świat znajduje się w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o reakcję na kryzys klimatyczny.

Raport "Global 2022 Gen Z & Millennial Survey"

Z rapotu dowiesz się:

  • Jakie są największe obawy millenialsów i pokolenia Z?
  • Jakie oczekiwania mają młodzi wobec pracodawców?
  • Czy młode pokolenie odczuwa wypalenie zawodowe?
  • Jakie podejście mają młodzi pracownicy do kwestii ekologicznych i społecznych?
  • Czy problemy młodych Polaków różnią się od tych, których doświadczają ich rówieśnicy z innych krajów?
     

Raport "Global 2022 Gen Z & Millennial Survey"

Striving for balance, advocating for change

THE DELOITTE GLOBAL 2022 GEN Z & MILLENNIAL SURVEY

Czerwiec 2022 r.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?