MSSF

Artykuł

Naprzeciw standardom

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Sierpień 2018

Biuletyn MSSF nr 02/2018

  1. Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu, zmiany do MSR 19
  2. Roczne poprawki do MSSF (cykl 2015–2017)
  3. RMSR proponuje dodatkowe zmiany do MSR 8
    Zasady rachunkowości, zmiana wartości szacunkowych i korygowanie błędów
Biuletyn MSSF: Naprzeciw standardom (Sierpień 2018)

Dowiedz się więcej na temat MSSF 17

Czy ta strona była pomocna?