Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF (październik 2020)

Biuletyn MSSF nr 02/2020

 

Najnowsze wydanie biuletynu zawiera następujące zagadnienia:

1. RMSR zmienia MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych

2. RMSR publikuje zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 dotyczące reformy wskaźników stóp procentowych

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (październik 2020)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?