Digital marketing, Digital transformation

Artykuł

Jak poznać lepiej swojego klienta?

Digital Marketing Newsletter

Grudzień 2018

W lepszym poznaniu klientów niezbędne są dane z różnych źródeł. Chodzi zarówno o podstawowe informacje o kliencie, jak i bardziej szczegółowe dane dotyczące jego preferencji, reakcji na określony komunikat reklamowy czy działania w digitalu. Połączenie danych płynących z poczty elektronicznej oraz systemu CRM pozwala firmom zyskać nowe, przydatne informacje oraz wysnuć niezbędne wnioski. Z kolei analiza dotychczasowych działań marki z obecnymi klientami pozwala znaleźć punkty wspólne z klientami potencjalnymi i tworzyć dla nich takie komunikaty, które z większym prawdopodobieństwem zadziałają.

W dziewiątym wydaniu znajdziesz artykuły na temat:

  • Sposobów zdobywania nowych klientów za pomocą danych gromadzonych z reklam cyfrowych;
  • Narzędzi technologicznych, które pozwalają personalizować reklamy;
  • Korzyści, jakie przynosi integracja danych z poczty elektronicznej oraz systemu CRM;
  • Danych o obecnych klientach, które mogą pomóc w budowaniu świadomości i pozyskiwaniu nowych klientów;
  • Kroków, które warto podjąć, by mądrze i skutecznie automatyzować procesy klienckie;
  • Sposobów tworzenia skutecznej obsługi klienta;
  • Projektowania partycypacyjnego i tego jak wspiera budowanie cyfrowych produktów i usług.


Wymagający i świadomy swojej pozycji konsument potrzebuje uwagi marki. Zarówno w kontekście dopasowanej oferty, jak i odpowiednich reklam, doświadczeń czy innowacji. Firmy, które potrzebują wprowadzić zmiany w ofercie coraz częściej korzystają z tzw. projektowania partycypacyjnego. To proces, który polega na zaangażowaniu w pracę nad produktem czy usługą nie tylko partnerów biznesowych, ale też klientów końcowych. Dzięki specjalnym ankietom i warsztatom projektowym konsumenci mają znaczący wpływ na kształt oferty czy sposób, w jaki firma obsługuje swoich klientów. Takie podejście pozwala zobaczyć produkt lub usługę z różnych perspektyw, a co za tym idzie - lepiej dostosować swoją propozycję do wymagań konsumentów. Poza tym klient, którego marka zaprasza do merytorycznej rozmowy o swojej ofercie ma poczucie, że posiada realny wpływ na jej kształt. 

Subskrybuj "Digital Marketing Newsletter"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?