Rola e-commerce i zarządzania danymi klientów w nowej rzeczywistości

Artykuł

Rola e-commerce i zarządzania danymi klientów w nowej rzeczywistości

Digital Marketing Newsletter

Marzec 2021

Wciąż funkcjonujemy w specyficznej rzeczywistości. Z jednej strony wiele firm boryka się z konsekwencjami pandemii. Z drugiej – trzeba już powoli oswajać się z nową rzeczywistością i dostosowywać się do zastanego stanu rzeczy.

W marcowym  wydaniu znajdziesz artykuły na temat:

  • Prognozowanych trendów B2B na 2021 rok.
  • Tego, w jaki sposób komunikować konsumentom sposób zarządzania ich danymi.
  • Znaczenia e-commerce na rynkach w trakcie i po pandemii.
  • Indywidualnego podejścia do klienta w kontekście doświadczenia z daną marką.
  • Tego, jak efektywnie wyznaczyć cele marketingu cyfrowego.
     

Wciąż funkcjonujemy w specyficznej rzeczywistości. Z jednej strony wiele firm boryka się z konsekwencjami pandemii. Z drugiej – trzeba już powoli oswajać się z nową rzeczywistością i dostosowywać się do zastanego stanu rzeczy.

Coraz większą rolę odgrywa dziś sektor e-commerce. W okresie między styczniem 2020 a sierpniem 2020 zamówienia B2B składane za pośrednictwem rozwiązań online wzrosły o 44 proc. Obecnie marki B2B w pośpiechu wdrażają sposoby, które mają ułatwić proces kupowania i sprzedaży online. Większość liderów B2B spodziewa się, że w ciągu dwóch lat sprzedaż internetowa będzie stanowić ponad 50 proc. ich biznesu.

Nie powinno więc dziwić, że dużego znaczenia nabiera w tym kontekście dobrze opracowany plan marketingu cyfrowego. Dobrze, jeśli jest on projektowany na bazie skutecznych metodologii, takich jak opracowana przez Salesforce V2MOM: Wizja, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Kluczowa okazuje się analiza kluczowych wskaźniki efektywności i segmentacja klientów.

Zmianom ulegają nie tylko kanały komunikacji i sprzedaży, ale także oczekiwania samych konsumentów i klientów biznesowych. Wyniki raportu State of the Connected Customer z 2020 roku wskazują na to, że 52 proc. konsumentów oczekuje spersonalizowanych ofert. A te tworzone są w oparciu o indywidualne dla każdego klienta dane. Odbiorcy chcą mieć wpływ na to, jakie informacje są przekazywane do podmiotów-córek i oczekują, by firmy umiejętnie objaśniały im sposób zarządzania nimi.

Czy ta strona była pomocna?