Jak sformułować i zaplanować strategię Digital marketingową w 2021 roku?

Artykuł

Jak sformułować i zaplanować strategię Digital marketingową w 2021 roku?

Digital Marketing Newsletter

Marzec 2021

Rok 2020 przyniósł pandemię, która zmieniła sposób, w jaki żyjemy i pracujemy oraz postawiła na naszej drodze niespotykane dotąd przeszkody. Co to oznacza w kontekście roku 2021? Specjaliści od marketingu muszą przeanalizować to, czego się nauczyliśmy i opracować strategię gwarantującą osiągnięcie sukcesu. Jak stworzyć plan marketingowy, który się sprawdzi? Mamy kilka pomysłów.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wyznaczyć cele cyfrowe metodą SMART i V2MOM.
  • Dlaczego warto stawiać na segmentację odbiorców.
  • Jaka jest rola odpowiednich narzędzi do wizualizacji danych w kontekście analizowania celów marketingu cyfrowego.

Zaplanuj przyszły sukces

Dobry plan marketingu cyfrowego powinien być oparty na solidnej znajomości marki i wartości, jaką niesie dla odbiorców. Nie może w nim zabraknąć w nim krótko-, średnio- i długoterminowych celów biznesowych, wraz ze ściśle zdefiniowaną drogą do ich osiągnięcia. Ma on w głównej mierze wskazać zespołowi marketingowemu (oraz innym działom) kierunek działań; dlatego warto w nim ująć zakres prac, kamienie milowe i cele innych zespołów oraz znaczenie dla organizacji jako całości.

Poniżej opisujemy obszary, na których warto się skupić opracowując plan marketingu cyfrowego na rok 2021. Pokazujemy, jak wyznaczyć cele, poznać odbiorców oraz określić miary sukcesu w ramach skutecznego planu marketingu cyfrowego. Zastosowanie przedstawionych taktyk, architektur i metodologii zapewni przejrzystość, realizację i mierzalność planu. A co najważniejsze, pozwoli przygotować się na osiągnięcie sukcesu w 2021 i w przyszłości.
 

Wyznacz cele planu marketingu cyfrowego

Jeżeli chodzi o samą strukturę plan powinien zawierać trzy ważne obszary:

  1. Cele, powiązane z większymi priorytetami biznesowymi. Przy ich wyznaczaniu warto posłużyć się metodologią SMART (Szczegółowe, Mierzalne, Atrakcyjne, Realistyczne i Terminowe).
  2. Strategię, czyli określenie podejścia potrzebnego do osiągnięcia wyznaczonych celów. Te roczne warto podzielić na możliwe do osiągnięcia kwartalne kamienie milowe.
  3.  Taktykę, czyli szczegóły realizacji strategii.  

Kolejna metodologia, o której warto wspomnieć to metoda V2MOM, opracowana przez Salesforce. Rozwinięcie akronimu to: Wizja, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Jej twórcą prezes zarządu i dyrektor generalny Marc Benioff.

Bez względu na to, w jaki sposób wyznaczamy cele, priorytety strategiczne należy ustalać bez zbędnego pośpiechu. Pokusa osiągnięcia wszystkich celów jest ogromna, ale zespół musi mieć świadomość, że poszczególne cele mają przypisane różne wagi i znaczenie.

I na koniec, często sprawdzaj stan realizacji celów. Korzystaj z narzędzi do wizualizacji danych, najlepiej takich, które umożliwiają zestawienie wszystkich kluczowych mierników w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci przypisać sukces konkretnym wysiłkom i w dalszym ciągu skupiać się na tym, co działa.
 

Stwórz persony będące odwzorowaniem Twoich odbiorców

W momencie, gdy cele ogólne i taktyka na dany rok jest gotowa, pora skupić się na odbiorcach. Do kogo się zwracamy? Co chcą usłyszeć? W czym możemy im pomóc?

Dobrze zaplanowana strategia cyfrowa powinna uwzględniać znajomość potrzeb, wymagań i zachowań odbiorców. W jaki sposób chcieliby mieć kontakt z naszą marką? W jakich kwestiach są w stanie nam zawierzyć? Co jest konieczne, aby w trakcie procesu zakupowego poszli o krok dalej? Segmentacja jest kluczem do opracowania ukierunkowanego uaktywniania, dzięki któremu można podejmować działania dopasowane do określonej kohorty odbiorców.

Odpowiednie narzędzia do wizualizacji danych będą pomocne w definiowaniu trendów, na podstawie których będzie można formułować założenia dotyczące odbiorców.

Opracuj charakterystykę person i wykorzystaj ją, aby lepiej zrozumieć swoich odbiorców. Tego rodzaju profile uwzględniają dane demograficzne i psychograficzne różnych segmentów odbiorców i na ich podstawie można stworzyć bardziej konkretne segmenty klientów docelowych. Odpowiednie narzędzia do wizualizacji danych będą pomocne w definiowaniu trendów, a na tej podstawie będzie można formułować założenia dotyczące odbiorców. Jeżeli dodać to tego badanie rynku na szerszą skalę, tego rodzaju informacje mogą okazać się niezwykle przydatne przy opracowywaniu profili.

Znajomość person użytkowników z pewnością przyda się przy tworzeniu strategii w zakresie treści skierowanych do konkretnych odbiorców. Dzięki temu będą one dopasowane do ich potrzeb.

Wysyłane wiadomości, wykorzystywane kanały, częstotliwość komunikowania się, a nawet pora kontaktu – te wszystkie informacje można uzyskać dzięki planowi marketingu cyfrowego, który wykorzystuje solidną segmentację i właściwe narzędzia do raportowania. Z czasem wiedza na temat odbiorców będzie sukcesywnie się poszerzać, a działania będą coraz lepiej dopasowane do potrzeb.

Mierz wyniki i formułuj wnioski

Warto mierzyć wyniki osiągane już po wdrożeniu planu marketingu cyfrowego i wyciągać z nich wnioski. Jednocześnie przy ocenie planu i jego skuteczności należy brać pod uwagę właściwe mierniki.

Analizuj dane i staraj się zaobserwować trendy. Czy rzeczywiście rozumiesz kluczowe wskaźniki efektywności? Ostatecznym celem jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu konwersji, jednak to zrozumienie działań i zachowań użytkowników jest kluczem do sukcesu. Pamiętaj też o tym, że im bardziej szczegółowe raportowanie, tym lepszy wgląd w sytuację. Zastosowanie odpowiednich narzędzi do wizualizacji danych da Ci możliwość sprawdzenia, czy osiągasz właściwe cele
 

Dobry plan na niepewne czasy

Funkcjonowanie w warunkach pandemii nauczyło wiele osób, że proces dostosowywania działań biznesowych należy przeprowadzać sprawnie, bez zbędnej zwłoki.

Plan marketingu cyfrowego to mapa do osiągnięcia sukcesu, która wymaga elastycznego podejścia, bowiem zbyt sztywny plan szybko okaże się bezużyteczny. Pomimo tego, że nie nikt nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie nam ten rok, z odpowiednim planem można być gotowym na wszystko.
 

Content is King

Marketing treści to coraz popularniejsza forma działań marketingowych i nietrudno domyślić się, dlaczego tak się dzieje. Zgodnie z wynikami badań Content Marketing Institute firmy, które opierają swoje działania o marketing treści mają 7,8 raza większy ruch na stronie niż firmy konkurencyjne, które nie korzystają z tej metody. W tym samym badaniu okazało się, że marketing treści — który jest o ok. 62 procent tańszy niż marketing wychodzący — generuje trzy razy więcej leadów. Dlatego w 2021 roku zachęcamy wykorzystania content marketingu w swojej strategii Digital marketingowej. O content marketingu przeczytasz tu.

Czy ta strona była pomocna?