Jaką część budżetu na działania marketingowe pochłania technologia?

Punkty widzenia

Jaką część budżetu na działania marketingowe pochłania technologia?

Digital Marketing Newsletter

Listopad 2018

Osoby zarządzające budżetami marketingowymi stoją przed nowym wyzwaniem związanym z inwestowaniem, będących w ich gestii, środków finansowych. Obok pozycji takich jak: badania marketingowe, koszty związane z wytwarzaniem treści, koszt mediów, dochodzi kolejny obszar, który wymaga znaczących nakładów finansowych. To wydatki na nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jaki procent wartości budżetów marketingowych stanowią dziś wydatki na technologię;
  • Jaką część budżetu stanowi tzw. tech tax czyli podatek technologiczny; 
  • Jak zmieniają się dostępne narzędzia i jakie funkcjonalności oferują firmom;
  • Co robić, by dobrze zainwestować pieniądze w rozwiązania technologiczne i nie przepalać budżetu.

Digital Marketing Newsletter

Zapisz się na kolejne wydania

Subskrybuj

Wyzwanie na miarę czasu

Wydatki na technologię wykorzystywaną w działaniach marketingowych (MarTech), według raportu firmy Gartner podsumowującego wywiady z CMO ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wynoszą ponad 20% wartości ich budżetów. Według raportu firmy Forrester koszty opłat za użytkowanie tych narzędzi wraz z kosztem związanym z ich operacyjnym wykorzystaniem stanowią 30% wszystkich wydatków marketingowych, i w 2019 roku na rynku USA osiągną wartość 100 miliardów dolarów. Firmy, nie tylko za Oceanem Atlantyckim, stoją przed poważnym wyzwaniem, jak efektywnie inwestować w technologię, aby nie stracić swojej pozycji rynkowej, ale też nie przeinwestować. Rynek narzędzi dedykowanych do działań marketingowych rozwija się dynamicznie. Jeszcze pięć lat temu ilość dostępnych w skali globalnej rozwiązań nie przekraczała 1 000. Dzisiaj jest ich już prawie 7 000 i pokrywają 50 różnych obszarów funkcjonalnych, zaczynając od zakupu mediów w modelu aukcyjnym przez zarządzanie treściami w kanałach własnych i wykorzystywanie danych, aż po narzędzia do zarządzania kampaniami wychodzącymi do bazy konsumentów.

Rozwój funkcjonalności narzędzi i jego wpływ na zmianę kosztów na przykładzie adserwera

Wyraźnie widać rozwój funkcjonalny narzędzi na przykładzie adserwera dla reklamodawców. Początkowo służył on przede wszystkim do wyświetlania reklam i zliczania ilości zakupionych u wydawców emisji. Z czasem doszły do niego dodatkowe funkcje takie jak: możliwość tworzenia raportów atrybucji, wykrywanie emisji robotycznych (fraudów), kontrola wyświetlania reklamy w bezpiecznym dla marki otoczeniu, na przykład eliminowanie wyświetlenia reklamy linii lotniczej przy wiadomości o katastrofie lotniczej (brand safety - z ang. bezpieczeństwo marki). Wraz z dochodzeniem nowych funkcji rósł również koszt korzystania z tego narzędzia. Przykładowo emisja 1 000 odsłon standardowej reklamy display to koszt kilku groszy. Emisja tej samej reklamy z wykorzystaniem blokowania emisji (przy treściach będących niebezpiecznymi dla marki wraz z zaawansowanym zarządzaniem częstotliwością kontaktów do konsumenta na wszystkich urządzeniach, z których korzysta tzw. cross-device), może osiągać wartość ponad stukrotnie większą i w ekstremalnych przypadkach konsumować ponad 30% budżetu mediowego.

Podatek technologiczny - ile wynosi?

Znamiennym przykładem podatku technologicznego (z ang. tech tax) jest koszt wykorzystywania technologii przeznaczonych do zakupu powierzchni reklamowej online w modelu programatycznym (z ang. programmatic-buying). W najbardziej optymistycznym przypadku opłata za wykorzystywanie narzędzia do zakupu reklamy (DSP - Demand Side Platform) może wynosić kilkanaście procent budżetu mediowego. Na przykład, przy wysokim budżecie przeznaczonym na zakup mediów oraz bez korzystania z niestandardowych funkcjonalności typu cross-device czy synchronizacji wyświetlenia reklamy online z emisją spotu w telewizji. Jednak w sytuacji, gdy taktyka prowadzonej kampanii uwzględnia wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcjonalności, to w skrajnych przypadkach wartość podatku technologicznego dla reklamodawcy może dochodzić do 50% wydatków na kampanię.

Wykorzystanie technologii vs cel biznesowy

Jak widać na powyższych przykładach wykorzystywanie narzędzi dedykowanych marketingowi ma wyraźny wymiar finansowy. Jest to główny argument za tym, aby firmy inwestujące w działania prowadzone w środowisku digital, posiadały strategię korzystania z narzędzi kategorii MarTech. Brak świadomie podejmowanych decyzji, również jeżeli dotyczy to uznania tego obszaru marketingu za mało kluczowy z punktu widzenia prowadzenia biznesu, ma realne przełożenie na efektywność realizowanych celów biznesowych. Wyzwaniami stojącymi przed firmami jest podjęcie decyzji w zakresie wizji wykorzystania narzędzi w oparciu o cele biznesowe. Wychodząc od nich, reklamodawca powinien kaskadować cele biznesowe na cele komunikacyjne, które kolejno można przekuć w KPI mediowe. Tak ułożone wytyczne są drogowskazem do decyzji o inwestowaniu w daną klasę narzędzi dedykowanych marketingowi oraz pomagają w określeniu kluczowych funkcjonalności, co jest niezbędne podczas procesu wyboru partnera technologicznego.

Jak rzecz wygląda w praktyce?

Dla lepszego zobrazowania tego podejścia, niech posłużą dwa przykłady: firmy z branży FMCG sprzedającej produkty z kategorii przekąsek oraz firmy oferującej pożyczki online. W dwóch przypadkach celem biznesowym jest wzrost sprzedaży. Niemniej w przypadku firmy FMCG nacisk położony jest na działania budujące świadomość o produkcie w stosunkowo szerokiej grupie docelowej oraz jej zaangażowanie, zaś w drugim przypadku nacisk kładziony jest na dotarcie do grupy mającej wysokie prawdopodobieństwo konwersji oraz przeprowadzenie klienta przez lejek do momentu zawarcia transakcji.

Firma #1 - branża FMCG

Z punktu widzenia pierwszej firmy najważniejsze jest efektywne prowadzenie kampanii poprzez docieranie do grupy docelowej, zapewnienie widzialnych odsłon w dopasowanym kontekstowo środowisku, np. koło treści związanych z imprezami muzycznymi czy wydarzeniami sportowymi, zarządzanie ilością kontaktów i przekierowywanie konsumentów do kanałów własnych, w których możliwe jest bardziej intensywne angażowanie uwagi prowadzące do budowania relacji z marką i jej produktami.

Nacisk kładziony jest na pierwsze etapy ścieżki zakupowej konsumenta: budowania świadomości i rozważania produktu. Te potrzeby będą przede wszystkim adresowane przez narzędzia do zakupu mediów (np. DSP), mierzenia wyświetleń oraz śledzenia zachowań użytkownika (m.in. adserwer), zarządzania treścią oraz analizy zachowań użytkowników w kanałach Social Media, narzędzia do agregacji danych z różnych źródeł (np. mało rozbudowane funkcjonalnie Data Management Platform).

Firma #2 - pożyczki online

W scenariuszu drugiej firmy najważniejsze jest najpierw wyselekcjonowanie grupy, która charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem zaciągnięcia pożyczki online oraz niskim ryzykiem związanym z brakiem spłaty zobowiązania, ale też skuteczne przeprowadzenie wyselekcjonowanego konsumenta przez ścieżkę zakupu. Najpierw, do momentu zaciągnięcia zobowiązania, oraz późniejszego inwestowania w utrzymywanie lojalności. To założenie charakteryzuje się przede wszystkim potrzebą inwestycji w narzędzia do analityki, które z jednej strony zdefiniują profile użytkowników warte zainwestowania, z drugiej zaś przedstawią najbardziej skuteczne ścieżki konwersji. Poza nimi zasadne wydaje się również pozyskanie narzędzia do zakupu powierzchni reklamowej, wykorzystywanego w precyzyjnym dotarciu do zdefiniowanych segmentów użytkowników i do działań retargetingowych. Również zasadną będzie inwestycja w narzędzie klasy marketing automation wykorzystywane do utrzymania konsumenta na dalszych etapach ścieżki zakupowej - począwszy od zaciągnięcia pożyczki, poprzez zaprojektowany schemat automatyzacji interakcji, a na komunikacji z konsumentem po przyznaniu pożyczki (by go lojalizować) kończąc.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach firmy mogą decydować się na różne modele inwestycji w technologie dedykowane działaniom marketingowym. Ważne jest to, aby przed podjęciem decyzji o inwestycjach, odpowiedzieć na pytanie, jak cele biznesowe kaskadowane są na niższe poziomy i jakie cele stawiane są w obszarze technologii. Gdy decyzje o wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze marketingu podejmowane są świadomie i w oparciu o realizację wyznaczonych celów, efekty działań reklamowych przynoszą nieprzecenione korzyści.  

Subskrybuj "Digital Marketing Newsletter"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?