BHP i medycyna pracy a zakończenie stanu epidemicznego

Artykuł

BHP i medycyna pracy a zakończenie stanu epidemicznego

Jakie działania powinni podjąć pracodawcy w zakresie szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników?

Strefa Pracodawcy 6/2023 | 28 lutego 2023 r.

Stan epidemiczny wciąż trwa, ale na horyzoncie wyraźnie widać jego koniec, który nastąpi najprawdopodobniej 31 marca 2023 r. Będzie to wiązało się ze skutkami w zakresie szkoleń BHP i badań medycyny pracy, a w związku z tym koniecznością podjęcia sprawnych działań przez pracodawców.

W Strefie Pracodawcy 15/2020 pisaliśmy, że jednym ze skutków wprowadzenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego na gruncie prawa pracy było wydłużenie terminów:

  1. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP o 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  2. obowiązywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jakie działania należy zaplanować w kontekście szkoleń BHP i medycyny pracy?

  • Pracodawcy powinni dokonać przeglądu wszystkich szkoleń okresowych BHP pod kątem terminu ich przeprowadzenia. Jeśli termin szkolenia okresowego miałby wypaść w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od jego zakończenia, firma ma 60 dni na wykonanie szkoleń BHP dla pracowników, których ten obowiązek dotyczy.
  • W przypadku badań medycyny pracy, pracownicy funkcjonujący z orzeczeniami lekarskimi, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. będą zobowiązani wykonać nowe badania w ciągu 6 m-cy, a pracodawca ma obowiązek skierowania ich na badania.
  • Jeżeli jednak w aktach osobowych jest zaświadczenie wydane przez lekarza nie posiadającego standardowych uprawnień do wykonywania badań wstępnych lub kontrolnych, orzeczenia to będzie ważne tylko 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Mając na względzie powyższe, rekomendujemy dokonanie przeglądu akt osobowych w celu wytypowania grupy pracowników, których opisane zagadnienia mogą dotyczyć oraz podjęcie działań zmierzających do zorganizowania szkoleń BHP lub badań medycyny pracy w ich przypadku.

Zespół Deloitte może Państwa wesprzeć również w zakresie przeglądu całych akt osobowych lub dokumentacji pracowniczej, weryfikując je pod kątem zgodności z pozostałymi regulacjami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych lub podatkowymi.

Czy ta strona była pomocna?