Workation - przygotowanie procedury wdrożenia pracy zdalnej z zagranicy

Usługi

Workation - przygotowanie procedury wdrożenia pracy zdalnej z zagranicy

Pracodawcy są ostrożni w udzielaniu zgody na workation, głównie w obawie przed skomplikowanymi i angażującymi obowiązkami w kraju wykonywania pracy i w Polsce. Przygotowanie procedury dot. workation umożliwi prawidłowe usystematyzowanie stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podczas pracy zdalnej z zagranicy.

Wydarzenia ostatnich lat związane z pandemią COVID-19 zdefiniowały na nowo miejsce wykonywania pracy przez pracowników, umożliwiając im w szerokim zakresie pracę poza biurem pracodawcy. Obecnie, pomimo zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, trend rynkowy nadal się utrzymuje i wszystko wskazuje na to, że praca zdalna pozostanie na stałe jedną z form wykonywania pracy w formie regularnej, bądź w modelu hybrydowym.

Wykonywanie pracy zdalnej może przynieść obopólne korzyści:

  • dla pracowników może stanowić niewątpliwie dodatkowy benefit;
  • dla pracodawców - wdrożenie możliwości pracy spoza biura może stanowić dodatkową kartę przetargową na rynku pracy, poszerzając tym samym grono potencjalnie zainteresowanych kandydatów, a także kształtować wizerunek nowoczesnej i otwartej firmy na zewnątrz.

Coraz więcej pracowników postrzega miejsce wykonywania pracy jako jeden z czynników wpływających na sposób wykonywania obowiązków służbowych i deklaruje coraz większą gotowość do pracy również poza granicami kraju. Część z nich jest chętnych również na połączenie pracy zawodowej z wypoczynkiem zagranicznym w zyskującej na popularności formule workation, czyli praktyce łączenia pracy zdalnej z wakacjami.

Obecna praktyka rynkowa pokazuje jednak dość ostrożne podejście polskich pracodawców do udzielania zgody pracownikom na workation w powszechnym zakresie, głównie w obawie przed skomplikowanymi i angażującymi obowiązkami zarówno w kraju wykonywania pracy jak i w Polsce.

Workation, czyli zyskująca na popularności forma łączenia pracy zdalnej z wakacjami

Dlaczego workation może przysporzyć pracodawcy i pracownikowi wyzwań w zakresie rozliczania PIT i ZUS?

Dowiedz się więcej

Mając na uwadze powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców proponujemy przygotowanie procedury dotyczącej wdrożenia pracy zdalnej z zagranicy, która umożliwi prawidłowe usystematyzowanie stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podczas wyjazdu poza terytorium Polski.

Oferowane wsparcie adresuje obszary dotyczące przede wszystkim tematyki:

  • prawa pracy związanych z potrzebą modyfikacji obowiązującej relacji pracowniczej na czas wyjazdu zagranicznego pracownika,
  • wyznacza granice zgody w taki sposób, aby z perspektywy polskiej zminimalizować obszary ryzyka z zakresu podatków dochodowych – PIT w kwestii związanych z rezydencją podatkową oraz możliwością opodatkowania dochodu za pracę w państwie przyjmującym oraz CIT w przypadku ryzyka utworzenia zakładu podatkowego,
  • ubezpieczeń społecznych – uwzględniając kwestie określenia właściwego ustawodawstwa oraz potwierdzenie przynależności do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego,
  • zagadnień imigracyjnych – związanych z legalizacją pobytu i wykonywaniem pracy w drugim państwie.

Nasze usługi w zakresie workation są skierowane do pracodawców zamierzających udzielić zgody na wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Przygotowana procedura dot. workation, po włączeniu jej do wewnętrznych polityk obowiązujących w firmie:

  • wyznaczy bezpieczne ramy dozwolonych działań na linii pracodawca-pracownik,
  • zapewni kontrolę pracodawcy nad obszarami ryzyka, na które należy zwrócić szczególną uwagę, wyrażając zgodę na wyjazd zagraniczny.

Prawidłowo zaimplementowane narzędzia do organizacji pracy zdalnej z zagranicy zapewnią Państwu komfort przejścia przez niełatwy proces, który zabezpieczy interesy pracodawców, przy jednoczesnym spełnieniu rosnących oczekiwań pracowników, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Doradztwo podatkowe w zakresie workation

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Partnerka w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerką w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomiczn... Więcej

Bartłomiej Łukasik

Bartłomiej Łukasik

Associate Manager w zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Bartłomiej jest Associate Managerem w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada ponad 8-letnie... Więcej

Doradztwo prawne w zakresie workation

Agata Jost

Agata Jost

Partner Associate, Prawo HR

Agata jest radcą prawnym dopuszczonym do wykonywania zawodu w Polsce oraz Partner Associate w Deloitte Legal. Agata ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońs... Więcej