Prognozy na rok 2023. Branża paliwowa i gazowa.

Artykuł

Prognozy na rok 2023. Branża paliwowa i gazowa.

Inwestowanie w przyszłość energii

Luty 2023

Branża ropy naftowej i gazu kolejny raz doświadczyła zakłóceń w dostawach i wahań cen. W ostatnich siedmiu latach obserwowaliśmy kilka skoków cenowych: od ponad 100 dol. za baryłkę w 2014 r. do minus 37 dol. za baryłkę w 2020 r. Obecna sytuacja jest jednak wyjątkowa. Globalny przemysł paliwowy i gazowy osiągnął rekordowe zyski w 2022 r., zapewniając wystarczające przepływy pieniężne na sfinansowanie swoich strategii w 2023 r. Branża naftowo-gazowa spełniła oczekiwania inwestorów, dokonując ostrożnych inwestycji i utrzymując dyscyplinę finansową, jednak takie podejście wiązało się z ograniczeniem nakładów inwestycyjnych i dodatkowo utrudniło sytuację rynku w roku 2022.

Deloitte przeprowadził badanie, którego celem było określenie prognoz i perspektyw dla przedsiębiorstw działających w branży naftowo-gazowej. Badaniem objęto 100 przedstawicieli kadry zarządzającej w Stanach Zjednoczonych. Nasza prognoza na rok 2023 bada pięć trendów, które mogą pomóc w kształtowaniu ścieżki rozwoju dla tego sektora gospodarki.

Branża naftowo-gazowa wchodzi w rok 2023 z najbezpieczniejszą jak dotąd sytuacją bilansową. Dzięki temu przedsiębiorstwom może udać się zniwelować skutki niedoinwestowania, które miało miejsce w ostatnich latach, i przyspieszyć transformację energetyczną. Wyniki badania pokazują, że 93 procent naszych respondentów mówi o nadchodzącym roku z optymizmem lub ostrożnym optymizmem.

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Bezpieczna sytuacja bilansowa stwarza możliwości dla spółek naftowo-gazowych

Prognozy mówią, że w roku 2022 wolne przepływy pieniężne globalnej branży wydobywczej osiągneły najwyższy notowany poziom 1,4 bln dol., przy cenie ropy naftowej Brent na poziomie 106 dol. za baryłkę. Teraz jednak wszyscy zadają sobie pytanie, czy spółki wydobywcze będą nadal priorytetowo traktować wypłaty dla akcjonariuszy, czy zwiększą poziom reinwestycji w technologie węglowodorowe w odpowiedzi na pilną potrzebę zapewnienia światu niedrogiej i czystej energii.

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Nowe regulacje przyspieszą transformację energetyczną
Wysokie ceny towarów i rosnące obawy o bezpieczeństwo energetyczne stanowią dla wielu pilną potrzebę dywersyfikacji źródeł dostaw i przyspieszenia transformacji energetycznej. Dlatego od 2020 r. inwestycje spółek naftowo-paliwowych w czystą energię wzrastają średnio o 12 procent rocznie. Oczekuje się, że inwestycje te będą nadal rosły, jednak kilka czynników może wpłynąć na tempo inwestycji lub zmianę priorytetów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Nowa rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej

W roku 2023 przewiduje się zwiększenie inwestycji w gaz ziemny, w tym inwestycji mających na celu obniżenie emisyjności gazu ziemnego i powiązanej z nim infrastruktury. W 2023 r. popyt ze strony Europy i Azji wchłonie dodatkowe ilości eksportowanego LNG, a sytuacja na rynku gazu ziemnego pozostanie trudna. Oczekuje się, że produkcja i zapotrzebowanie na certyfikowany gaz ziemny i LNG neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla będą nadal rosły w 2023 r.

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Odpowiedź rafinerii na zmieniające się zapotrzebowanie na energię

W tym roku rafinerie zmierzą się ze spadkiem popytu, obawami przed recesją oraz zwiększeniem globalnych mocy produkcyjnych rafinerii nawet o 1,6 mln baryłek dziennie. Nie przewiduje się, aby amerykańskie rafinerie – które na pierwszych miejscach stawiają dobrą sytuacją finansową, wypłaty dywidend i inwestycje mające na celu optymalizację – miały zwiększyć swoje moce produkcyjne.

Pięć trendów w przemyśle naftowym i gazowym, które warto obserwować:

Transakcje jako odzwierciedlenie szerszych trendów

Chociaż prognozowane rekordowe przepływy pieniężne i ponowne zainteresowanie spółkami wydobywczymi stanowiło dobrą zapowiedź dla transakcji z udziałem spółek naftowo-gazowych, utrzymywana dyscyplina kapitałowa i niepewne otoczenie gospodarcze będą hamować rozwój rynku transakcyjnego w roku 2023. W naszym niedawnym badaniu 27 procent przedstawicieli kadry zarządzającej uznało, że kluczem do utrzymania tempa wzrostu na rynku transakcyjnym w roku 2023 będą stabilne ceny energii.

Dostęp do archiwum:

Dostęp do archiwum:

Czy ta strona była pomocna?