Czy wodór może zostać paliwem przyszłości?

Artykuł

Czy wodór może zostać paliwem przyszłości?

Raport Deloitte: Investing in hydrogen. Ready, set, net zero

Marzec 2021

Ambitnych celów neutralności klimatycznej nie uda się osiągnąć bez alternatywnych, nisko lub zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to także fotowoltaiki i energii wiatrowej. Wzrost zapotrzebowania na wodór będzie w dużym stopniu zależał od tempa rozwoju tego rynku i gałęzi gospodarki, w których będzie wykorzystywany.

W raporcie Deloitte pt. „Investing in hydrogen. Ready, set, net zero” eksperci postarali się odpowiedzieć między innymi na pytania:

  • Jaka może być rola wodoru na przestrzeni kolejnych kilku, kilkunastu oraz kilkudziesięciu lat?
  • Czy wodór może wspierać cel redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej przez kraje Unii Europejskiej do 2050 r.?
  • Co składa się na koszty wykorzystania wodoru w gospodarce i jakie to ma znaczenie?
  • W jakich obszarach wodór ma największy potencjał do zastosowania?
  • Jak do rynku wodoru podchodzą publiczni oraz prywatni inwestorzy?
Raport Deloitte: Investing in hydrogen. Ready, set, net zero

Implikacje stosowania wodoru

Czy ta strona była pomocna?