Dekarbonizacja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Artykuł

Dekarbonizacja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Znaczenie elementów w strategiach firm

Globalny mix energetyczny przesuwa się z dużej eksploatacji paliw kopalnych, na większy nacisk na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Na świecie istnieje wiele przykładów organizacji publicznych i prywatnych, które skupiają się na dekarbonizacji gospodarki.

W miarę jak transformacja energetyczna i „zielony ład” nabierają tempa, tworzą się nowe ekosystemy i pojawiają się zaawansowane technologie. Zmiany te pomagają w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), opracowywaniu nowych nośników energii, poprawie efektywności energetycznej, ograniczaniu emisji i tworzeniu nowych rynków dla energetycznych produktów ubocznych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednocześnie wiele z tych powszechnie podejmowanych kroków zmierzających do dekarbonizacji, takich jak zwiększona elektryfikacja, wykorzystanie energii odnawialnej na szeroką skalę i intensyfikacja środków w zakresie efektywności energetycznej, stwarza wyjątkowe wyzwania.

Wielu uczestników sektora energii i zasobów naturalnych (E&R) publicznie zadeklarowało zamiar uzyskania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Chociaż ich długoterminowa wizja jest jasna, bardziej kłopotliwe wyzwanie dla firm z branży E&R leży w najbliższej przyszłości. Wiele firm ma trudności ze zrozumieniem istotnego wpływu, jaki wyznaczone im cele będą miały na ich wyceny, operacje, pracowników i rynki w ciągu najbliższych kilku lat.

Ten raport bada, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora energii i zasobów naturalnych, zajmujące się między innymi chemią, ropą, gazem, górnictwem, metalami oraz energią konwencjonalną i OZE, mogą przyspieszyć dekarbonizację w ciągu następnej dekady i osiągnąć znaczące cele pośrednie do 2030 r.

Czy ta strona była pomocna?