Forum CCO | Zapraszamy do udziału w dedykowanej ankiecie

Artykuł

Forum CCO | Zapraszamy do udziału w dedykowanej ankiecie

Forum CCO odpowiedzią na wyzwania w obszarze Compliance w kontekście zmian w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym.

Covid-19 przyspieszył wiele dotychczasowych trendów biznesowych, przede wszystkim transformację cyfrową. Tym samym zmobilizował instytucje finansowe do zainicjowania zmian w podejściu do zarządzania obszarem Compliance.

Kluczowe w pierwszym kroku jest zrozumienie wpływu zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym instytucji na profil ryzyka braku zgodności. W kolejnym kroku, przegląd dotychczasowych wskaźników ryzyka oraz limitów. W dalszej perspektywie instytucje powinny rozważyć zmiany w strategii i modelu zarządzania Compliance.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności stworzyliśmy Forum CCO. Forum CCO to cykliczne spotkania i wydarzenia dedykowane Chief Compliance Officerom z instytucji finansowych. Podczas spotkań będziemy poruszać tematy aktualne i ważne dla Compliance w kontekście bieżących zmian w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym.

Nasze Forum będzie służyło wymianie doświadczeń pomiędzy zarządzającymi jednostkami Compliance. Chcemy również zadbać o rozwój najlepszych praktyk w dziedzinie Compliance na rynku usług finansowych w Polsce. Aby skuteczniej sprostać wyzwaniom stojącym przed CCO stworzyliśmy dedykowaną w pełni anonimową ankietę.

Wypełnienie ankiety zajmie jedynie 15 minut. Dziękujemy za podzielenie się z nami Państwa opiniami.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności - Compliance

W ramach Forum CCO planujemy przeprowadzenie w trzecim kwartale b.r. badania dotyczącego zarządzania obszarem Compliance w instytucjach finansowych w Polsce - CCO Survey. Badanie będzie miało charakter cykliczny, umożliwiając monitorowanie zmian i trendów w podejściu do zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Deloitte jako firma odpowiedzialna społecznie chce wspierać instytucje finansowe w wymianie informacji nt. Compliance oraz poprawie jakości zarządzania ryzykiem braku zgodności w instytucjach finansowych Polsce.

W tej edycji badania dodatkowo chcemy zapytać jak oceniają Państwo wpływ Covid-19 na strategie zarządzania ryzykiem braku zgodności w Państwa spółkach. Szczegóły dotyczące badania już wkrótce.

Risk, Regulatory & Compliance | Wyzwania klientów i oferta Deloitte

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas
Czy ta strona była pomocna?