Nowelizacja ustawy antyzatorowej

Artykuł

Nowelizacja ustawy antyzatorowej

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Listopad 2022 r.

5 listopada Sejm zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta – zgodnie z założeniami ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Nowelizacja częściowo adresuje postulaty przedstawiane przez środowiska przedsiębiorców, przede wszystkim dotyczące wydłużenia terminu na realizację obowiązku sprawozdawczego w zakresie praktyk płatniczych (z 31 stycznia do 30 kwietnia), możliwości składania korekt sprawozdania, nieraportowania świadczeń przeterminowanych czy transakcji dokonywanych w ramach grup kapitałowych.

Ustawa przewiduje istotną zmianę dla branży ubezpieczeniowej – z obowiązku sprawozdawczego zwolnione zostaną transakcje zawierane w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zmiany nastąpią również w postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźnienia się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK m.in. poprzez uproszczenie przebiegu postępowania czy uelastycznienie zasad karania za nadmierne opóźnienia. Istotnemu podwyższeniu będą podlegać również sankcje za naruszenie przepisów.

 

Pełen tekst aktu prawnego znajdą Państwo pod tym linkiem.

Document

Raport: Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie
Najnowsze trendy regulacyjne

W 2022 roku produkty Buy Now Pay Later (BNPL) w dalszym ciągu zyskują zainteresowanie wśród konsumentów oraz merchantów. Wraz z wrastającą popularnością zwróciły one również uwagę regulatorów dbających o bezpieczeństwo konsumentów na rynkach finansowych.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Blogiem Prawo Nowych Technologii

Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, niezwykle ważna jest umiejętność stosowania odpowiednich regulacji prawnych i podatkowych.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?