Realizacja obietnicy o cyfryzacji w sektorze usług finansowych

Artykuł

Realizacja obietnicy o cyfryzacji w sektorze usług finansowych

Kluczowe elementy wspierające transformację cyfrową w sektorze usług finansowych. Artykuł przy współpracy Institute of International Finance oraz Deloitte.

Dla instytucji finansowych (IF) transformacja cyfrowa jest niezbędna z perspektywy zabezpieczenia przyszłej działalności biznesowej oraz poprawy doświadczenia klienta, umiejętności pracowników, skuteczności operacyjnej i rentowności. Ten element jest szczególnie ważny w świetle kryzysu wywołanego przez COVID-19 oraz umiejętności IF do podjęcia odpowiednich działań.  

 

Co decyduje o sukcesie transformacji cyfrowej w sektorze usług finansowych?

Institute of International Finance (IIF) i Deloitte połączyli siły, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dzięki informacjom zebranym od ponad 80 przedstawicieli kadry kierowniczej i liderów odpowiedzialnych za transformację z branży bankowej, ubezpieczeniowej, regulatorów i organy nadzoru oraz decydentów z całego świata, mogliśmy przeprowadzić dogłębną analizę czynników warunkujących transformację cyfrową. Wyniki naszej pracy podsumujemy w trzech częściach - przyjrzymy się podejściu sektora usług finansowych do transformacji cyfrowej oraz w jaki sposób mogą spełnić obietnicę o cyfryzacji.

W publikacji Spełnianie obietnicy o cyfryzacji: kluczowe elementy wspierające transformację cyfrową w sektorze usług finansowych analizujemy istotne czynniki, które umożliwiają przeprowadzenie transformacji cyfrowej w sektorze IF, w podziale na pięć powiązanych obszarów. Dla każdego z nich wskazujemy możliwości, które IF mogą wykorzystać, aby przyspieszyć realizację swojej strategii transformacyjnej oraz osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Wyodrębniliśmy pięć następujących obszarów:

 

Ukierunkowanie na klienta: Czy ukierunkowanie na klienta może przyczynić się do szybszego przeprowadzenia transformacji cyfrowej?

 

Fundamenty działań organizacji: Czy zaangażowanie ze strony wszystkich poziomów organizacji przyspieszy transformację cyfrową?

 

Talenty i kultura organizacyjna w służbie innowacji: W jaki sposób wczesne odblokowanie potencjału ludzi oraz stworzenie kultury transformacji pomoże zwiększyć szanse pomyślnego przeprowadzenia transformacji cyfrowej?

 

Odpowiednia strategia transformacji oraz umiejętność jej przeprowadzenia: Jaki zestaw kompetencji oraz jakie podejście jest konieczne, aby skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w organizacji?

 

Współpraca zewnętrzna i aktywne zaangażowanie: W jaki sposób IF mogą aktywnie współpracować z podmiotami zewnętrznymi (np. z regulatorami, partnerami, inwestorami) w celu zwiększenia świadomości korzyści płynących z dokonania transformacji cyfrowej sektora oraz pomyślnego jej przeprowadzenia?   

 

Zachęcamy do przeczytania raportu oraz zapoznania się, w jaki sposób możemy pomóc Państwu w wykorzystaniu wspomnianych kluczowych elementów, aby przyspieszyć transformację cyfrową w Państwa organizacji.

Realizing the digital promise Top nine challenges to digital transformation for financial institutions

Transformacja cyfrowa w sektorze finansowym nabiera tempa. Widać już pierwszych liderów i tych, którzy będą musieli gonić konkurencję.  Wielu z nas zastanawia się, co decyduje o sukcesie lub porażce? W pierwszej publikacji z serii wskazaliśmy największe wyzwania, teraz czas na wskazanie jak je pokonać. 60 liderów zajmujących się transformacją cyfrową wskazuje na 6 obszarów, które będą kluczowe dla odniesienie sukcesu.

Otaczająca nas rzeczywistość już dzisiaj jest cyfrowa i przedstawiciele każdej branży, włączając w to sektor usług finansowych, muszą sprostać jej wyzwaniom. Transformacja cyfrowa nie polega na zwykłym wdrożeniu nowego systemu czy zbudowaniu nowego front-endu dla klientów. Wspólnym celem całej organizacji, przy wyraźnym wsparciu kadry zarządzającej dla tej inicjatywy, powinno być zapewnienie wartości dodanej swoim klientom. Należy zrozumieć, że usługi finansowe są narzędziami do realizacji ich potrzeb. W raporcie „Realizing the digital promise” pragniemy wskazać kluczowe aspekty transformacji cyfrowej, które mogą zadecydować o sukcesie, bądź porażce tego procesu.

 

Nasze doświadczenie

Z wieloletniego doświadczenia we wspieraniu Instytucji Finansowych w ich transformacji cyfrowej wiemy, że proces transformacji cyfrowej nie polega tylko na wdrożeniu kolejnego systemu czy na wymianie starego na nowy lub odświeżenie layoutu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Jest to długofalowy złożony proces, w którym kluczowe jest postawienie potrzeb Państwa klientów i ich realizacji na pierwszym miejscu w organizacji, przeprowadzeniu odpowiedniej zmiany organizacji z pełnym wsparciem kadry zarządzającej, jak i wykorzystaniu najnowszej dostępnej technologii. Wdrożenie odpowiedniej technologii jest narzędziem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie.

Jednym kluczowych z kroków transformacji cyfrowej w sektorze bankowym jest modernizacja lub wymiana systemu głównego. Deloitte ma doświadczenie w realizacji takich projektów w wielu bankach na całym świecie - wdrażając najlepiej sprzedający się system na świecie Temenos T24 Transact.

Nasze doświadczenie pozwala nam być partnerem zmiany technologicznej w Państwa firmie na każdym jej etapie zaczynając od oceny modelu biznesowego czy dojrzałości cyfrowej (Digital Maturity Assessment) i stworzeniu strategii transformacji cyfrowej. Wiedząc jak ważny jest Państwa zespół w tym procesie, przedstawimy najlepsze praktyki pracy w zespołach zwinnych (agile) oraz metody ich stworzenia i działania. Ponadto, nasza praktyka technologiczna przeanalizuje i określi docelową architekturę, kładąc nacisk na jej elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo, jak również możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań m.in. wykorzystania chmury jako wsparcia do osiągnięcia celów strategicznych.

Czy ta strona była pomocna?