Utrzymanie kontroli i dyskrecja determinują podejmowanie decyzji w firmach rodzinnych

Artykuł

Raport globalny: Firmy prywatne - wyzwania i możliwości część II

Wydanie globalne dla firm rodzinnych na rok 2020

lipiec 2020 r.

Zarządzanie majątkiem jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie w przypadku młodych firm. Brak organizacji i wypracowanej struktury może nieść za sobą poważne konsekwencje, a w dłuższej perspektywie nawet upadek. Pomóc w odpowiednim zarządzaniu może na przykład zaangażowanie zewnętrznych profesjonalistów lub wprowadzenie odpowiednich organów ładu rodzinnego czy też systemów sprawowania kontroli

– mówi Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Deloitte.

Przedstawiamy drugą część raportu „Firmy prywatne – wyzwania i możliwości 2020”, gdzie przyjrzymy się jak firmy rodzinne zapewniają sobie dostęp do kapitału i chronią swój majątek, oraz jak ekosystemy wpływają na innowacyjność firm. A także jak wygląda z perspektywy przedsiębiorstw rodzinnych wywieranie pozytywnego wpływu społecznego i czy ma to wpływ na ich sukces biznesowy.

> Firmy prywatne – wyzwania i możliwości 2020 - część pierwsza (maj 2020)
Strona internetowa | Pobierz PDF 

> Firmy prywatne - wyzwania i możliwości 2020 - część druga  (lipiec 2020)
Strona internetowa | Pobierz PDF 

Utrzymanie kontroli i dyskrecja determinują podejmowanie decyzji w firmach rodzinnych

Informacja prasowa nt raportu

Poznaj pełną treść

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw rodzinnych

Coraz częściej zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw rodzinnych, przybiera formę tzw. inwestowania zaangażowanego społecznie (z ang. impact investment oraz Investing for impact). Polega ono na wspieraniu działań mających pozytywny wpływ społeczny przy jednoczesnej możliwości osiągania finansowego zwrotu z inwestycji.

Firma doradcza Deloitte we współpracy z European Venture Philanthropy Association (EVPA) oraz Global Social Entrepreneurship Network (GSEN) stworzyła wskaźnik Deloitte Social Investment Leveraging Index (DSILI), który określa potencjał inwestycji społecznych w danym regionie. Wskaźnik obejmuje trzy elementy: ekosystem inwestycji społecznych (w tym jakość pomocy świadczonej przez NGO czy pomoc państwa), potrzeby społeczne, a także socjalne oraz ekonomiczne zaplecze (w tym wzrost PKB czy poziom bezrobocia). DSILI 2018 pokazuje, że inwestycje w rozwój społeczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej mogą nieść ze sobą potencjalny zwrot z inwestycji oraz mieć znaczny wpływ społeczny. Jedynie 7 proc. środków przeznaczonych na inwestycje społeczne i tzw. „venture philanthropy” na świecie trafia do krajów naszego regionu.

Mimo że podejście firm rodzinnych do działań prospołecznych nadal różni się w poszczególnych regionach świata, to w dobie pandemii bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki wywiera na otoczenie zarówno w wymiarze gospodarczym, jak też środowiskowym i społecznym. Właściciele firm rodzinnych coraz częściej łączą misję przedsiębiorstwa z działaniami, które pozwalają budować wartość dodaną, wzmacniać dobre relacje z otoczeniem i minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rośnie świadomość tego, że odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem to podstawa sukcesu biznesowego, a celem przedsiębiorstw powinno być tworzenie długoterminowej wartości, w tym proaktywne zarządzanie ryzykami i korzystanie z szans, jakie niosą wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Raport: Firmy rodzinne - wyzwania i możliwości cz.2

Pobierz PDF

Pozyskiwanie kapitału w firmie rodzinnej

Może wydawać się, że przedsiębiorstwa zarządzane przez rodziny korzystają z zasobów wewnętrznych. Okazuje się jednak, że spośród firm rodzinnych biorących udział w badaniu, mniej niż jedna trzecia (30%) korzysta z zasobów wewnętrznych, gdy potrzebuje kapitału. W rezultacie wiele biznesów rodzinnych poszukuje finansowania na zewnątrz, zwracając się do prywatnych inwestorów, rynków publicznych czy banków.

 Na decyzje firm rodzinnych w kontekście pozyskania dodatkowych środków duży wpływ mają też czynniki zewnętrzne, takie jak brexit czy też panująca obecnie pandemia koronawirusa. Wiąże się to z tym, że wiele przedsiębiorstw koncentruje się teraz na zabezpieczeniu kapitału. Powód jest na ogół oczywisty – właściciele chcą mieć pewność, że firma posiada środki, by stawić czoło rynkowym wyzwaniom Wiąże się to z tym, że wiele przedsiębiorstw koncentruje się teraz na zabezpieczeniu kapitału. Powód jest na ogół oczywisty – właściciele chcą mieć pewność, że firma posiada środki, by stawić czoło rynkowym wyzwaniom – mówi Robert Uhl, Adwokat, Partner Associate w kancelarii Deloitte Legal.

Webcast: Jak chronić majątek firmy rodzinnej?

Ochrona majątku firmy rodzinnej (case study)

Zarejestruj się

Ochrona majątku przedsiębiorstwa rodzinnego

Firmy rodzinne mają duże oczekiwania wobec majątku, który tworzą. Oprócz ciągłego rozwijania działalności, w celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa, szacowania ryzyka w nowych obszarach inwestycyjnych, dochodzą również potrzeby członków rodziny. Dla 36% respondentów utrzymanie kapitału rodzinnego stanowi jeden z głównych długoterminowych priorytetów biznesowych. Natomiast dla 49% badanych firm rodzinnych jednym z długoterminowych priorytetów działalności jest kontynuacja biznesu i wieloletniej tradycji przez kolejne pokolenia. Jednak wyniki badań wskazują, że jedynie 30% rodzin uważa, że ich majątek dotrwa do trzeciego pokolenia, podczas gdy zaledwie 10% sądzi, że do czwartego.

Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Deloitte, zwraca uwagę na to, że zarządzanie majątkiem jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie w przypadku młodych firm. Brak organizacji i wypracowanej struktury może nieść za sobą poważne konsekwencje, a w dłuższej perspektywie nawet upadek. Dlatego też wiele firm rodzinnych poszukuje sposobów bardziej profesjonalnego zarządzania swoim majątkiem. W wielu przypadkach odpowiednia dywersyfikacja majątku może złagodzić obawy dotyczące jego utrzymania. W wielu istniejących firmach rodzinnych ochrona majątku może wymagać także reorganizacji korporacyjnej. Model reorganizacji należy jednak zawsze dostosować do konkretnego przypadku.

Ekosysytemy – czyli o sile współpracy w firmie rodzinnej

Wiele firm rodzinnych rozważa korzyści płynące z dzielenia się zasobami na zasadzie wspólnych ekosystemów. W ostatnim badaniu dotyczącym młodego pokolenia liderów firm rodzinnych, przeprowadzonym przez Deloitte, 56% respondentów szansę rozwoju swojego przedsiębiorstwa upatruje w wykorzystaniu ekosystemów biznesowych. Natomiast aż 65% przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej przyznaje, że w ostatnich latach częstotliwość ich interakcji z podmiotami zewnętrznymi się zwiększyła. Jednocześnie zaledwie jedna czwarta uczestników badania potwierdza, że posiada strategię transformacji cyfrowej.

Z drugiej strony Fabian Bohdziul, Dyrektor, Doradztwo Finansowe Deloitte, zauważa, że bardzo często na przeszkodzie sojuszu firm rodzinnych i podmiotów trzecich może stać niski poziom akceptowanego wśród tych pierwszych ryzyka biznesowego czy też brak zaufania do podmiotów spoza rodziny. Do tego dochodzi też złożoność potencjalnych partnerów, którzy działają na przykład w innym regionie lub na innym kontynencie, co utrudnia nawiązanie współpracy.

Współpraca ma wielką moc, również w przypadku firm rodzinnych, które często cieszą się opinią najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w swoich sektorach. Jak pokazują badania, przedsiębiorstwa rodzinne mają większą szanse odnieść sukces, gdy rozwijają nowe projekty biznesowe we współpracy z zaufanymi partnerami zewnętrznymi. Na rozwój takiej współpracy niebagatelny wpływ ma zmiana pokoleniowa, która zachodzi obecnie w wielu firmach rodzinnych.

Jak chronić majątek firmy rodzinnej?

Plan B na wypadek niepowodzenia części lub całości biznesu firmy rodzinnej

Artykuł autorstwa prawników Deloitte Legal
Czy ta strona była pomocna?