Fundacja rodzinna

Usługi

Fundacja rodzinna

Instrument przyszłości do skutecznego planowania sukcesji w firmach rodzinnych

Ustawa o fundacji rodzinnej

Planowane wejście do porządku prawnego ustawy o fundacji rodzinnej to styczeń 2022 roku. Pomagamy klientom w przygotowaniach do utworzenia fundacji rodzinnej w ramach warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych radców prawnych i adwokatów, doradców specjalizujących się w tematyce firm rodzinnych i doradców podatkowych.

Eksperci Deloitte Private na bieżąco monitorują postępy prac, mamy nadzieję, że projekt stanie się atrakcyjnym instrumentem do skutecznego planowania sukcesji w firmach rodzinnych.

Najważniejsze cechy fundacji rodzinnej

Wyjątkowość fundacji rodzinnej leżeć ma przede wszystkim w kilku kluczowych cechach:

  • Fundacja rodzinna nie będzie miała wspólników - to pozwoli uniknąć ryzyka zbycia lub utraty praw majątkowych do firmy, a więc umożliwi zachowanie rodzinnego charakteru firmy.
  • Sukcesja w modelu fundacji rodzinnej odbywa się tylko raz – przy jej utworzeniu. Dzięki temu, fundacja nie jest narażona na ryzyka związane z przedwczesną śmiercią właścicieli firmy oraz niepewnością prawną, co do tego, kto jest jej właścicielem.
  • Fundacja Rodzinna pozwoli na oddzielenie statusu jej beneficjenta od osoby, która nią zarządza – to spowoduje, że fundator uniknie dylematu czy pozbawić udziałów w firmie sukcesorów pasywnych, czy też przekazać im te udziały.
  • Fundacja Rodzinna pozwoli na zachowanie dużej elastyczności zarówno w zakresie wyznaczania kręgu beneficjentów, jak i sposobu podejmowania strategicznych decyzji.
  • Cel fundacji obejmuje przede wszystkim cele rodzinne, a więc fundacja będzie mogła realizować przedsięwzięcia, które są ważne z perspektywy rodziny, ze środków wspólnych.

Dlaczego warto już teraz rozpocząć przygotowania do założenia fundacji rodzinnej

Z naszego doświadczenia wynika, że przygotowanie firmy i rodziny do procesu sukcesyjnego wymaga czasu, nie tylko na przeprowadzenie wielu rozmów, na których zostaną ustalone zasady działania i funkcjonowania firmy już po przejęciu sterów przez sukcesora, ale też ustaleń dotyczących:

  • Celu, misji i wizji wobec firmy
  • Ładu rodzinnego w fundacji
  • Roli poszczególnych osób w ramach przedsiębiorstwa
  • Ochrony majątku firmowego i osobistego
  • Oczekiwań rodziny względem firmy.

Warsztaty rodzinne

Firmy rodzinne mają szczególne potrzeby, muszą mierzyć się nie tylko z podejmowaniem decyzji biznesowych i inwestycyjnych, ale także relacjami rodzinnymi, co wiąże się również z kwestiami takimi jak sukcesja, czy budowaniem relacji pomiędzy członkami rodzinny i pomiędzy interesariuszami.

Aby wypracować zrównoważony i długoterminowy plan sukcesyjny, musimy nie tylko zrozumieć zasady funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również poznać kulturę rodziny, zmiany w niej zachodzące, a także wartości, jakie jej przyświecają.

Najefektywniej osiągamy to dzięki warsztatom, prowadzonym przez certyfikowanego doradcę firm rodzinnych. Podczas spotkań naszym klientem jest cała rodzina - współpracujemy i staramy się wysłuchać wszystkich członków rodziny, relacje i zależności oraz potrzeby, obawy i ambicje.

Zespół Deloitte Private rozpoczyna każdą współpracę z rodziną właśnie od jej samej - od określania, wyrażenia i opisania jej celów oraz ambicji na długo przed rozpatrywaniem potencjalnych zmian strukturalnych czy organizacyjnych.

Czytaj także:

Webinary

Kontakt

Krzysztof Gil

Krzysztof Gil

Lider Deloitte Private w Polsce |Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Krzysztof od ponad 16 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym oraz doradztwem transakcyjnym. Na bieżąco obsługuje zarówno duże m... Więcej

Robert Uhl

Robert Uhl

Adwokat, Local Partner, Prawo Korporacyjne

Robert jest Adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Polsce oraz Partnerem w kancelarii Deloitte Legal. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa korporacyjnego i prawa nieruchomości, a także doradztw... Więcej

Michał Lejman

Michał Lejman

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego | Lider Best Managed Companies Poland

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte South (biura w Katowicach i Krakowie), licencjonowany doradca podatkowy z 16-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach... Więcej