10 najważniejszych trendów HR (rysunek naglowkowy)

Artykuł

10 najważniejszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Newsletter Employee Experience | Kwiecień 2018

Wśród 3 najważniejszych megatrendów, z jakimi zmagają się obecnie organizacje znajdują się: przywództwo ukierunkowane na współpracę, większa elastyczność w projektowaniu ścieżki kariery pracowników oraz zmiany technologiczne i ich wpływ na sposób wykonywania pracy. Zdaniem polskich ekspertów z działów HR organizacje są dobrze lub raczej dobrze przygotowane, aby stawić im czoła.

Raport: Trendy HR 2018

Obejrzyj stronę raportu i pobierz pdf z analizą polskich wyników badania.

Przejdź na stronę raportu

Globalny ranking trendów

Promowanie organizacji ukierunkowanej na współpracę, tworzenie środowiska wyzwalającego prawdziwy potencjał jednostki, czy innowacyjność, stają się możliwe dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania doświadczeniami pracownika. Praca z poczuciem sensu i lider godny zaufania to najważniejsze elementy według ekspertów HR i kadry zarządzającej. Respondenci z firm działających w Polsce najwyższy priorytet przyznają tym dwóm obszarom - roli lidera w organizacji oraz poczuciu wpływu pracownika na rzeczywistość zawodową, wynikającą z treści pracy. Te same czynniki wymieniane są, jako priorytetowe w pozostałych krajach biorących udział w badaniu.

Z opinii polskich respondentów proces transformacji, jaki zachodzi w firmach, wywołany jest w głównej mierze przez zmiany na rynku pracy, naciski i zmiany charakterystyczne dla branży oraz trend związany z digitalizacją miejsca pracy.

Spotkaj się z ekspertami

Data
Środa 23 maja 2018 r.
godz. 10:00 - 12:00

Miejsce
Randstad Polska
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa

Osoba kontaktowa
Agata Lipiec
alipiec@deloittece.com

Zarejestruj się

Polski ranking trendów

10 najważniejszych trendów HR 2018 | Polska

Trend 1. – Współpraca na poziomie zarządu

Współpraca na poziomie zarządu to priorytet zarówno w polskich jak i światowych wynikach badania. Odejście od silosowego postrzegania organizacji na rzecz promowania pracy zespołowej oraz związana z tym elastyczność współczesnych przywódców, a przede wszystkim umiejętność przewodzenia zespołom stają się najważniejszymi wyzwaniami związanymi z tym trendem. Badanie pokazuje, że część firm w Polsce wdraża takie rozwiązania.

Współpraca na poziomie zarządu

Trend 2. – Ścieżki kariery XXI wieku

Współczesny pracownik coraz częściej oczekuje możliwości ciągłego rozwoju, zdobywania cennych doświadczeń i poszukiwania dla siebie nowych ról w firmie. Polskim przedsiębiorstwom wciąż brakuje w tym obszarze elastyczności. Dominujący model (34% firm), uzależnia ścieżkę kariery od potrzeb organizacji oraz dostępności i specjalizacji pracowników. Poprawa tych wyników jest konieczna dla przyciągnięcia kluczowych talentów.

Ścieżki kariery XXI wieku

Trend 3. – Dane osobowe pracowników

Trend, który badani plasują na trzecim miejscu, związany jest z ochroną danych osobowych i ich właściwym wykorzystywaniem. Gwałtowny wzrost dostępności danych oraz nowe narzędzia analityki kadrowej z jednej strony stworzyły szerokie możliwości dla działów HR i przedsiębiorstw, jednak z drugiej — różne rodzaje ryzyka. Ten aspekt jest o tyle specyficzny, że dotyczy nie tylko zespołów Human Resources, ale to również wyzwanie dla działów IT. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia RODO na pracodawcach spoczną nowe obowiązki, które mogą okazać się wielkim wyzwaniem organizacyjnym.

Dane osobowe pracowników

Trend 4. – Nowe metody nagradzania pracowników

Patrząc globalnie, pracownicy oczekują spersonalizowanych, zwinnych i holistycznych metod nagradzania, których ważnym elementem jest uczciwy i jawny system. Firmy w Polsce przyjmują różne strategie wynagradzania pracowników. Blisko połowa polskich ekspertów HR ocenia strategię zastosowaną w swojej firmie, jako umiarkowanie elastyczną. A 25 proc. specjalistów odczuwa, że w ich organizacji potrzebne jest nowe podejście, unowocześnienie systemu wynagrodzeń. Podobne wyniki pokazuje globalny raport - 37 proc. respondentów uznało systemy gratyfikacji za bardzo ważne, jednak tylko 9 proc. zadeklarowało gotowość podjęcia wyzwań w tym zakresie.

Nowe metody nagradzania pracowników

Trend 5. – Well-being jako siła napędowa wydajności

W miarę zacierania się granicy między pracą, a życiem prywatnym, pracownicy oczekują, że firmy rozszerzą swoją ofertę dodatkowych świadczeń o szereg programów na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, rozwoju duchowego i poprawy sytuacji finansowej. Aby spełnić te oczekiwania, pracodawcy inwestują w programy na rzecz pracowników, które jednocześnie wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju talentów. 63 proc. badanych, określa oferowany przez firmy w Polsce poziom programów sprzyjających budowaniu well-being, jako zaledwie podstawowy. Jeśli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, to z reguły dają pracownikom możliwość pracy zdalnej (43%) lub proponują elastyczny czas pracy (54%), często deklarują również zwrot kosztów siłowni (65%).

Well-being jako siła napędowa wydajności

Trend 6. – Usieciowienie miejsca pracy

W Polsce komunikacja w miejscu pracy opiera się głównie o dwa kanały: pocztę elektroniczną (98%) oraz telefon (92%). W najbliższym czasie to się zmieni. Rośnie znaczenie platform przeznaczonych do współpracy on-line (takich jak Basecamp, Trello, czy Slack), komunikatorów społecznościowych (typu Messenger, Skype), czy kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych związanych ze środowiskiem pracy (np. LinkedIn, Workplace, Yammer). Firmy muszą wykorzystać własną wiedzę na temat zarządzania zespołem, wyznaczania celów i rozwoju pracowników, aby zapewnić wydajność ich używania.

Usieciowienie miejsca pracy

Trend 7. – Integracja ludzi, sztucznej inteligencji i robotów

Sztuczna inteligencja i technologia kognitywna wywierają coraz silniejszy wpływ na obecny kształt rynku pracy. To najdynamiczniej zmieniający się trend. Jeszcze rok temu 40% polskich badanych twierdziło, że sztuczna inteligencja nie wpłynie na strukturę zatrudnienia w ich firmie. W perspektywie 2020 roku 31,5% osób przewiduje dokładnie odwrotny scenariusz. Wśród zadań związanych z integracją z AI, które obecnie stają się wyzwaniem w polskich firmach są: reorganizacja pracy (48%) oraz wykorzystywanie big data w procesach planowania i podejmowania decyzji (35%).

Integracja ludzi, sztucznej inteligencji i robotów

Trend 8. – Zarządzanie wiekiem

Rośnie długość życia, a to skłania do pytań o to jak długo będą trwać kariery? Zatrudnienie seniorów wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych praktyk i zasad sprzyjających dłuższej aktywności zawodowej, a także współpracy między liderami biznesowymi i pracownikami w celu rozwiązania takich problemów, jak uprzedzenia ze względu na wiek i deficyt emerytalny. W odpowiedzi na to polskie firmy wprowadzają już zmiany w opiece medycznej (27%), tworzą elastyczny zakres obowiązków (27%) oraz podejmują prace nad modyfikacją samego miejsca pracy (26%).

Zarządzanie wiekiem – praca w czasach stulatków

Trend 9. – Zarządzanie wpływem społecznym

30% respondentów globalnego badania wskazuje poprawę jakości życia lokalnej społeczności jako kluczowy cel w strategii odpowiedzialnego biznesu. W Polsce odsetek ten sięga zaledwie 19%. Niespełna połowa polskich HR-owców przyznaje, że wdrażanie programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wciąż stanowi wyzwanie w ich firmie – nie są one wystarczająco rozwinięte lub wsparte finansowo. Pozytywny jest jednak fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat wzrasta rola tego typu programów w polskich firmach (49%).

Postawy obywatelskie i wpływ społeczny

Trend 10. – Zarządzanie siecią współpracowników

Uczestników badania poproszono, by spróbowali scharakteryzować skład swoich zespołów w roku 2020. W globalnych wynikach 37% stwierdziło, że spodziewa się wzrostu liczby podwykonawców, 33% przewidywało wzrost liczby freelancerów, a 28% wzrost liczby tymczasowych pracowników kontraktowych. Inaczej sytuacja wygląda na polskim rynku. Ponad połowa polskich specjalistów z działów HR przyznaje, że w ich firmach głównie zatrudnia się pracowników w tradycyjny sposób, czyli na etacie.

Zarządzanie zewnętrznymi grupami talentów
Poznaj polskie wyniki największego badania Deloitte dotyczące kapitału ludzkiego. Spotkaj się z naszymi ekspertami i porozmawiaj o najnowszych trendach. Zapraszamy 23 maja, w godz. 10:00-12:00. Spotkanie jest otwarte, po wcześniejszej rejestracji.

Interesuje Cię przyszłość rynku pracy? Nie przegap kolejnych raportów i trendów o tej tematyce. Zapisz się na newsletter Employee ExperienceW najnowszym numerze:

Czy ta strona była pomocna?