Zarządzanie doświadczeniami pracownika

Punkty widzenia

Zarządzanie doświadczeniami pracownika

Newsletter Employee Experience | Kwiecień 2018

Promowanie organizacji ukierunkowanej na współpracę, tworzenie środowiska wyzwalającego prawdziwy potencjał jednostki, czy innowacyjność, stają się możliwe dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania doświadczeniami pracownika.

Dbanie organizacji o zarządzanie doświadczeniami pracowników staje się niezbędnym warunkiem rozwoju i powinno dziać się równolegle z przygotowywaniem organizacji na nadchodzące zmiany – wynika z raportu „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.” Opublikowanym przez Deloitte na bazie globalnego badania Human Capital Trends.

Na elementy kształtujące te doświadczenia składają się m.in. kultura feedbacku i wsparcie ze strony menedżerów, możliwość rozwoju zawodowego, praca, która daje poczucie sensu i sprawczości, zapewnienie inspirującego przywództwa, współpraca i komunikacja czy tworzenie przyjaznego miejsca pracy.

To najważniejsze wnioski płynące z analizy polskich wyników badania Human Capital Trends 2018, w którym wzięło udział 198 liderów biznesowych i HR-owych. Poniżej analizujemy ich odpowiedzi zarówno w polskim, jak i globalnym kontekście.

Raport: Trendy HR 2018

Obejrzyj stronę raportu i pobierz pdf z analizą polskich wyników badania.

Przejdź na stronę raportu

Źródło: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm”, Deloitte, kwiecień 2018

Praca z poczuciem sensu i lider godny zaufania to najważniejsze elementy według ekspertów HR i kadry zarządzającej. Respondenci z firm działających w Polsce najwyższy priorytet przyznają tym dwóm obszarom - roli lidera w organizacji oraz poczuciu wpływu pracownika na rzeczywistość zawodową, wynikającą z treści pracy. Te same czynniki wymieniane są jako priorytetowe w pozostałych krajach biorących udział w badaniu.

Zaufanie do lidera jako bardzo ważne wskazało 2/3 respondentów. Takie inspirujące przywództwo rozumiane jest jako: odkrywanie i inwestowanie w potencjał ludzki, współpraca oparta na szczerej komunikacji, postępowanie w zgodzie z misją, wizją i celem organizacji. Jednocześnie blisko połowa badanych przyznaje, że ich organizacja faktycznie ocenia ten obszar jako skuteczny lub bardzo skuteczny.

Na drugim miejscu uplasowało się poczucie sensu i sprawczości wynikające z treści pracy. Ponad 63% badanych ekspertów HR z Polski w najwyższym stopniu ocenia ten obszar jako priorytet w kształtowaniu doświadczeń pracownika. Jak wynika z analiz odpowiedzi respondentów, miejsce pracy, które stymuluje i wyzwala mocne strony poszczególnych członków zespołu to zagadnienie, z którym polskie organizacje już teraz skutecznie sobie radzą.

Spotkaj się z ekspertami

Data
Środa 23 maja 2018 r.
godz. 10:00 - 12:00

Miejsce
Randstad Polska
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa

Osoba kontaktowa
Agata Lipiec
alipiec@deloittece.com

Zarejestruj się

Jeśli połączymy obszary, które z punktu widzenia ekspertów działów HR są ważne i bardzo ważne w kształtowaniu doświadczeń pracowników zobaczymy, że zmieni się układ sił między poszczególnymi czynnikami. Na pierwszy plan wysunie się przyjazne miejsce pracy, które będzie cechowała elastyczność (dopasowanie trybu pracy do stylu życia pracownika) oraz idea współpracy między zespołami. Wzrośnie również znaczenie wsparcia ze strony menedżerów. Przejawem tego w organizacjach jest dążenie do sytuacji, w której pracownik ma jasno wyznaczane cele i swobodę działania. Organizacje coraz częściej dbają o wdrażanie kultury feedbacku – opartej na nieustannej, szczerej i dwustronnej komunikacji. Informacje zwrotne powinny być przekazywanie na bieżąco tak, aby korygować złe nawyki, zamiast je utrwalać oraz nagradzać dobre praktyki pracowników.

Firmy w Polsce z największą rezerwą podchodzą do skuteczności dotychczasowych działań z obszaru współpracy i komunikacji. Ponad 1/5 ekspertów ocenia, że ten aspekt w ich firmach nie przynosi efektów. Jednocześnie to jeden z ważniejszych elementów kształtujących doświadczenie pracownika – wynika z analizy odpowiedzi respondentów. Do podobnych wniosków dochodzą specjaliści związani z obszarem zatrudnienia z pozostałych krajów objętych badaniem. Także ich zdaniem sposób współpracy i komunikacji w dotychczasowej formie nie jest w pełni efektywny w przedsiębiorstwach. Co ciekawe, w Polsce nieskuteczność działań ukierunkowanych na współpracę i komunikację wewnątrz firm (20%) stanowi większy problem niż w pozostałych krajach (8%) i wymaga wprowadzenia usprawnień.

Poznaj polskie wyniki największego badania Deloitte dotyczące kapitału ludzkiego. Spotkaj się z naszymi ekspertami i porozmawiaj o najnowszych trendach. Zapraszamy 23 maja, w godz. 10:00-12:00. Spotkanie jest otwarte, po wcześniejszej rejestracji.

Interesuje Cię przyszłość rynku pracy? Nie przegap kolejnych raportów i trendów o tej tematyce. Zapisz się na newsletter Employee ExperienceW najnowszym numerze:

Czy ta strona była pomocna?