RAPORT: The voice of the European workforce 2020

Artykuł

RAPORT: The voice of the European workforce 2020

Niech moc pracowników będzie z Wami

Styczeń 2021

Świat podlegał nieustannym zmianom jeszcze zanim pojawiła się pandemia COVID-19. Długoterminowe trendy takie jak: mnogość nowych technologii cyfrowych, zmiany demograficzne i rosnące obawy społeczne dotyczące braku równości czy te dotyczące środowiska, którym często towarzyszą zmiany prawne i regulacyjne, wpływały na sposób wykonywania pracy, pracowników i samo miejsce wykonywania pracy. Wydarzenia roku 2020 dodatkowo te zmiany przyspieszyły i spotęgowały.

RAPORT: The voice of the European workforce 2020

Pobierz PDF

Informacje o badaniu

W czerwcu 2020 roku – aby uważniej wsłuchać się w głos pracowników – firma Deloitte przeprowadziła ankietę „European Workforce Survey” wśród ponad 10 tysięcy osób z siedmiu różnych krajów Starego Kontynentu (Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Badanie zostało przeprowadzone online, a próba ograniczona do osób w tym czasie zatrudnionych (nawet jeśli przebywali na urlopie przymusowym lub byli stroną umowy o pracę w wymiarze 0 godzin). Połowę respondentów stanowili pracownicy w wieku co najmniej 50 lat, a drugą – osoby pomiędzy 18 a 50 rokiem życia. W obu tych grupach struktura wieku i płci została określona w taki sposób, aby odzwierciedlić aktualną sytuację zatrudnionych w poszczególnych krajach. Lokalne wersje językowe kwestionariusza zostały przygotowane przez profesjonalnych tłumaczy, a następnie zweryfikowane przez rodowitych użytkowników języka w celu zapewnienia zrozumiałości pytań.

Pierwsza fala epidemii jest już za nami. Od liderów biznesowych nie oczekuje się jedynie powrotu do wcześniejszych działań i schematów, lecz wytyczenia nowego kierunku dzięki rozwiązaniom, które wprowadzili w czasie pandemii. Pominięcie w tym procesie poglądów pracowników oznaczałoby niewykorzystanie szansy.

Aby oddać głos pracownikom oraz wyciągnąć wnioski z ich spostrzeżeń, firma Deloitte w swoim badaniu European Workforce Survey zgromadziła opinie ponad 10 tys. pracowników z siedmiu europejskich krajów (zob. Informacje o badaniu).

Raport wykorzystuje uzyskane dane, aby opisać, w jaki sposób sami pracownicy postrzegają zmiany, jakie zaszły w ich życiu zawodowym w ostatnich miesiącach.

 

Pięć najważniejszych wniosków:

1) W czasie pandemii wielu pracowników nie tylko pracowało zdalnie, lecz również korzystało z dużo większej niezależności. Przedsiębiorstwa stają teraz przez wyzwaniem, w jaki sposób wykorzystać tę zwiększoną autonomię.

2) Zaufanie, czas, sieć współpracowników: w czasie pandemii „czynnik ludzki” okazał się większym wsparciem niż technologia. Pracodawcy muszą rozpatrywać element ludzki i technologiczny razem, nie osobno.

3) Wydaje się, że praca zdalna stała się częścią naszej rzeczywistości. Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy niecodzienna sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, się skończy. Liderzy muszą uwzględnić rolę miejsca pracy w swoich modelach biznesowych i wyraźnie podkreślić korzyści, jakie daje biuro.

4) Większość respondentów uważa zdolności dostosowawcze za istotną umiejętność, niezbędną do osiągnięcia sukcesu na popandemicznym rynku pracy. Przedsiębiorstwa muszą wykorzystać tego rodzaju pozytywne nastawienie i inwestować w możliwości swoich pracowników, pamiętając jednak, że praca nie jest statyczna, lecz zmienia się, tak samo jak zmieniają się czynniki środowiskowe, które stanowią obecnie główny temat dyskusji.

5) Pracownicy nie stanowią monolitycznej grupy. Nie wszyscy doświadczyli skutków pandemii w ten sam sposób. Również tradycyjne dane demograficzne, takie jak wiek, nie stanowią dobrej wskazówki, która pomogłaby odgadnąć, co myślą pracownicy. Dlatego pracodawcy muszą uznać, że ich pracownicy stanowią złożoną grupę i opracować zasady oraz działania, rzeczywiście uwzględniając zarówno ich cechy, jak i potrzeby.

 

Trzy obszary, którym pracodawcy muszą przyjrzeć się bliżej, organizując powrót do pracy w nowej rzeczywistości:

  • Poczucie przynależności oraz strategia well-being
  • Transfer wiedzy
  • Wielopokoleniowe zespoły

Raport: The voice of the European workforce 2020

Więcej w cyklu publikacji pogłębiających wnioski raportu

The voice of the European workforce 2020

During the pandemic, therefore, many employees have experienced not just a change in location but a profound shift in how they see their ability to contribute. As organisations head towards recovery from COVID 19, they therefore need to think about how to leverage and channel this increased autonomy and adapt their leadership style in order to monitor and guide workers’ contributions, without micromanaging.

Pobierz raport

Czy ta strona była pomocna?