RAPORT: Trendy HR 2021| Global Human Capital Trends 2021

Artykuł

RAPORT: Trendy HR 2021| Global Human Capital Trends 2021

Biznes odpowiedzialny a zaburzony porządek świata: przejście od strategii przetrwania do strategii rozwoju

Grudzień 2020

Nadszedł czas, aby organizacje zmieniły swoje podejście, odchodząc od skupiania się na przetrwaniu na rzecz dalszego rozwoju. Podstawą tego rodzaju zmiany jest dbałość o ludzi. Dzisiejsze niezwykle dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga pewnej dozy odwagi, trzeźwego spojrzenia oraz elastyczności, czyli cech czysto ludzkich. Dlatego w globalnym badaniu Deloitte Human Capital Trends przyglądamy się z bliska 5 najważniejszym strategiom na rok 2021.

Pandemia pokazała, że pomimo widma kryzysu ludzie i organizacje są w stanie wyznaczać sobie i osiągać nowe, a przy tym często zaskakujące rezultaty. Dla wielu liderów wyzwaniem może okazać się utrzymanie dynamiki zastosowanej metody do osiągania długoterminowego wzrostu. Kolejną przeszkodą będą nieoczekiwane zmiany na nowo definiujące drogę rozwoju.

Raport: Global Human Capital Trends 2021

Pobierz PDF

Wraz ze zmianą, jaka zaszła na świecie, zmieniło się też nasze podejście do badania Global Human Capital Trends. W raporcie 2021 przedstawiamy elementy, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w procesie zmiany podejścia skoncentrowanego na przetrwaniu na rzecz podejścia ukierunkowanego na dalszy rozwój. W tym celu dokonaliśmy analizy kluczowych trendów opisanych w badaniu 2020, jak również przyjrzeliśmy się kluczowym strategiom, aby pomóc liderom przygotować się na zawirowania, jakie mogą nastąpić w przyszłości. W tegorocznym badaniu wzięło udział ponad 3 600 przedstawicieli kadry zarządzającej z 96 krajów. Wśród grona managerów znalazło się 1 200 członków zarządu i kadry kierowniczej wysokiego szczebla, którzy podzielili się swoimi opiniami. Po raz pierwszy w jedenastoletniej historii raportu liczba respondentów biznesowych (59%), obejmująca 233 prezesów, przewyższyła liczbę przedstawicieli kadry kierowniczej z obszaru HR (41%) - co wskazuje na rosnące znaczenie kapitału ludzkiego w procesie podejmowania decyzji przez organizacje.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Zaburzony porządek z bliska

Wcześniej wiele kwestii dotyczących kapitału ludzkiego było rozwiązywanych poprzez wprowadzanie odrębnych programów i inicjatyw. Jednak w sytuacji, gdy organizacje przechodzą z trybu „przetrwanie” na tryb „rozwój”, niezbędne są dynamiczne rozwiązania, jeszcze bardziej wspierające mocne strony pracowników, co zapewni rozwój całej organizacji. W tym rozdziale przyglądamy się pięciu strategiom, o których pisaliśmy w raporcie poświęconym Trendom HR 2020. Celem jest dogłębne zbadanie, w jaki sposób organizacje mogą wzmocnić u swoich pracowników ich dobre strony warunkujące dalszy rozwój zarówno ich kariery zawodowej, jak i samego biznesu.

Gotowość organizacji do zmiany jest uzależniona od umiejętności podkreślania znaczenia mocnych stron pracowników, takich jak decyzyjność czy umiejętności przystosowania się, nie tylko w trakcie kryzysu, ale też na co dzień.

Zarządzanie przyszłości: przejście od strategii przetrwania do strategii rozwoju

Rola modelu pracy i pracowników w procesie odnalezienia się w czasie tegorocznych zawirowań wskazuje, że przygotowując się na nieznaną przyszłość, nadrzędnym celem organizacji powinno być zorganizowanie pracy oraz zapewnienie pracownikom wsparcia w taki sposób, aby byli w stanie sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nadanie ludzkiego wymiaru wszystkim działaniom podejmowanym przez pracodawców pomoże w pomyślnym dostosowaniu modelu pracy i oswojeniu pracowników z wizją niepewnej przyszłości.


Naszym zdaniem organizacje powinny wziąć pod uwagę trzy elementy w budowaniu swojego DNA: cel, potencjał i perspektywę, bowiem podkreślenie znaczenia czynnika ludzkiego w pracy przełoży się na osiągnięcie trwałych korzyści zarówno dla pracowników, organizacji, jak i szeroko pojętego społeczeństwa. Wprowadzenie każdego z nich wymaga istotnych modyfikacji strategii i programów pracowniczych, ale jednocześnie oferuje firmom jasny kierunek działań, który umożliwi im odbudowę i powrót na ścieżkę rozwoju.

3 elementy DNA firmy odpowiedzialnej:

Cel: zakorzenianie misji i wartości wśród zespołów, poszczególnych pracowników oraz w samym środowisku pracy;

Potencjał: pobudzanie możliwości drzemiących w pracownikach, aby mogli wykazać się w nowych obszarach;

Perspektywa: podejmowanie odważnych decyzji w czasie nieustających zmian.

Ostanie siedem miesięcy nauczyło nas, że kierowanie się aspektem ludzkim przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy i pracowników zapewnia liderom lepszą ochronę przed gwałtownymi zmianami. Zastosowanie tego podejścia w praktyce wymaga postrzegania pracy i pracowników przez pryzmat celu, potencjału i perspektywy, czyli elementów, które są niezbędne do stworzenia organizacji, która jest zdolna prosperować w nieprzewidywalnym otoczeniu z wizją nieznanej przyszłości.

Pięć strategii pracowniczych – czyli Trendy HR na 2021 rok

Dobre samopoczucie pracowników: koniec ery równowagi między pracą a życiem prywatnym

W trakcie pandemii COVID-19 granice między pracą a życiem prywatnym jeszcze bardziej się zatarły: pracę w wielu przypadkach nie tyle zabraliśmy do domu, ile zaczęliśmy ją w domu wykonywać. Pracodawcy postanowili zadbać o dobre samopoczucie pracowników, włączając ten element do modelu pracy, a tym samym pozytywnie wpływając na samopoczucie talentów. Organizacje, które uwzględniają tzw. well-being w swoich modelach na poziomie jednostki, zespołu czy całego przedsiębiorstwa zapewnią swoim pracownikom zrównoważone warunki pracy sprzyjające dobremu samopoczuciu oraz osiąganiu wysokich wyników.

Wypełnienie próżni przywódczej

Więcej niż przekwalifikowanie: uwolnienie potencjału pracowników

W trakcie pandemii COVID-19 liderzy zwracali się do pracowników z prośbą, aby realizowali zadania wykraczające poza ich standardowy zakres obowiązków z racji na zaistniałe okoliczności. Apel spotkał się ze zrozumieniem pracowników, którzy sprostali wyzwaniu. Co więcej, w trakcie pandemii zaobserwowano, że pracownicy są w stanie wykorzystać swój potencjał w różnych obszarach i zapewnić organizacji długofalową możliwość rozwoju, czego liderzy mogli nie być świadomi.

Technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Super-zespoły siłą napędową organizacji

W ramach strategii przetrwania okresu pandemii, organizacje skoncentrowały się na tworzeniu zespołów wspieranych rozwiązaniami AI, nowymi technologiami czy automatyzacją. To właśnie teraz pracodawcy w praktyce wykorzystują wiedzę z zakresu budowania „super-zespołów”, czyli nowego modelu pracy opartego o współdziałanie ludzi i technologii. Dzięki zwiększeniu wkładu ludzi w osiąganie nowych i lepszych rezultatów, super-zespoły mogą stanowić nieodłączny element wspierający organizację w dalszym rozwoju.

Technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Strategie zarządzania talentami: wyznaczanie nowych kierunków w zakresie pracy i pracowników

COVID-19 rzucił nowe światło na strategie zarządzania talentami; okazało się, że dotychczasowe wskaźniki i sposoby wykorzystywane do określania obecnego stanu pracowników poważnie ograniczają zdolność organizacji do przetrwania zakłóceń, nie mówiąc już o jakimkolwiek rozwoju. Zadawanie różnych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi sprawi, że organizacje zyskają pewność opartą o przemyślenia i przewidywania, co pomoże im stawić czoło ciągłym zmianom.

Technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wiadomość dla działu HR: przyspieszenie procesu przeprojektowania modelu pracy

Pandemia sprawiła, że dział HR stał się bardziej widoczny za sprawą zaangażowania w działania antykryzysowe, co jednocześnie zwiększyło jego wiarygodność. Obecnie dział HR ma możliwość wykorzystania swojej wzmocnionej pozycji oraz zmiany dotychczasowej roli polegającej na zarządzaniu talentami na rzecz przeprojektowania modelu pracy, co zapewni lepsze rezultaty i umożliwi organizacji dalszy rozwój.

 

Zarządzanie w przyszłości: przejście od strategii przetrwania do strategii rozwoju

Technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W naszym raporcie 2020 zachęcaliśmy organizacje, aby przyjrzały się swoim pracowników przez pryzmat trzech obszarów: celu, potencjału i perspektywy, wykraczającej poza rzekomy konflikt między ludźmi a technologią. Ten rok pokazał, że kierowanie się aspektem ludzkim przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy i pracowników zapewnia liderom lepszą ochronę przed gwałtownymi zmianami. W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cel, potencjał i perspektywa są elementami niezbędnymi do stworzenia organizacji, która jest zdolna prosperować w nieprzewidywalnym otoczeniu, któremu towarzyszy wizja nieznanej przyszłości.

- John Guziak, partner, lider zespołu Human Capital, Deloitte CE

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości indywidualnego spotkania w celu omówienia wyników raportu Trendy HR 2021 lub zorganizowania dopasowanej do Państwa potrzeb sesji TrendsLab, dzięki której najnowsze trendy znajdą zastosowanie w Państwa organizacji.

Raport: Global Human Capital Trends 2021

Leading forward

Leading the shift from survive to thrive

Three powerful concepts--purpose, potential, and perspective--can point the way toward the future of human capital, empowering leaders to re-architect work in ways that lead to new outcomes and new value.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?