Świąteczna integracja w pandemii

Artykuł

Świąteczna integracja w pandemii

Poczucie sensu i budowanie tożsamości

C–suite@Transformation

Przed nami Boże Narodzenie i czas, kiedy firmy organizują zwykle świąteczne imprezy integracyjne dla swoich pracowników, tak cenne dla budowy ich trwałego zaangażowania. O czym liderzy powinni wiedzieć, by w dobie pandemii i kontaktów wyłącznie na odległość – ocalić jednak to, co w tej tradycji najważniejsze?

Nasze badanie (opisane w raporcie Global Marketing Trends 2021) pokazuje, że dzisiaj dla menedżerów najbardziej liczy się, co oczywiste, poprawa wydajności i efektywności ich przedsiębiorstw. Lecz niemal równie ważnym celem jest wzrost zaangażowania klientów, zatrzymanie w firmie najcenniejszych talentów i zwiększenie jej społecznego oddziaływania.

Świąteczna integracja w pandemii

Aby to osiągnąć, należy jednak zaspokoić specyficzne potrzeby pracowników i klientów. Dla jednych i drugich cele i wartości, jakimi kieruje się dana firma, jej relacje z nimi oraz z otoczeniem społecznym czy jej wpływ na środowisko mają bowiem ogromne znaczenie. Inne nasze badanie, przeprowadzone tej wiosny, pokazało chociażby, że jedna czwarta konsumentów na całym świecie zrezygnowała z produktów czy marek oferowanych przez tych, którzy wydają się kierować tylko własnymi korzyściami. A ponad 70% respondentów podkreślało ważną rolę innowacji cyfrowych, które podczas pandemii pogłębiają relacje między ludźmi.

Ożywić i wzmocnić ducha wspólnoty

Jaki to ma związek ze świątecznymi imprezami integracyjnymi dla pracowników? Otóż takie imprezy to szczególna okazja, aby „ożywić” powód, dla którego wszyscy jesteśmy firmą i stanowimy nie tyle załogę, ile wspólnotę, która ma cel i misję. Ludzie potrzebują ten powód znać, aby czuć (niezbędną) wewnętrzną motywację do pracy, wykazywać się kreatywnością czy efektywnością. Po pierwsze, muszą wiedzieć, dlaczego wybrali pracę właśnie w tej firmie i dlaczego to, co w niej robią, ma znaczenie. Także w kontekście większego dobra. Po drugie, potrzebują też wiedzieć, dlaczego jest to ważne właśnie teraz, jaki pożytek daje ich działanie. I po trzecie – muszą widzieć zaangażowanie liderów, ich entuzjazm, gotowość do poświęceń i ich wiarę w dany projekt czy zespół. Pracownicy zawsze będą przejmować podejście swojego przełożonego. Wreszcie, aby wzmocnić ich morale i poczucie, że razem stanowią zwycięską drużynę, potrzebne im są również rozrywka i wspólne świętowanie sukcesów.

Tradycyjnie, dobrze pomyślane gwiazdkowe imprezy umożliwiały to wszystko. Jednak w sytuacji pandemii, gdy w grę wchodzą tylko interakcje online i nie mamy ze sobą bezpośredniego kontaktu, jest to dużo trudniejsze. W świecie wirtualnym o wiele większym wyzwaniem jest choćby nawiązywanie i pogłębianie nieformalnych relacji, dla sukcesów firmy ważniejszych nieraz od tych formalnych, służbowych. W mailu czy nawet na wideo nie widać też mowy ciała czy niewerbalnych sygnałów, które potrafią być wspaniałym motorem zaangażowania i poczucia wspólnoty.

Co wobec tego może zrobić lider, chcąc jednak wykorzystać ten wyjątkowy, przedświąteczny okres, aby wzmocnić integrację i tożsamość swojego zespołu? Wskazówką niech będą trzy rzeczy odróżniające pod tym względem firmy, które najlepiej sobie radzą w warunkach pandemii:

  1. W świecie online decyzje o tym, co należy zrobić, nie zapadają jedynie w gabinetach wyższego kierownictwa. O to, co jest potrzebne, pytamy różne małe grupy na każdym szczeblu zarządzania.
  2. Musi być coś, co łączy wszystkie osoby w organizacji. Przy czym zdecydowanie warto postawić na więcej, niż tylko wielkie spotkanie online, i wejść także w świat fizyczny, namacalny. Wysyłamy np. do wszystkich prezenty z inspirującym przesłaniem, np. wyrażając wdzięczność za wspólny wkład w to, że skutecznie stawiliśmy czoła niebywałym wyzwaniom mijającego roku.
  3. Taka identyfikacja istnieje nie tylko na poziomie całej firmy, ale też mniejszych zespołów, spotykających się w okresie okołoświątecznym w codziennej pracy, np. podczas wideokonferencji.
  4. W natłoku spraw znajdujemy czas na rozmowy sam na sam z najbardziej kluczowymi członkami naszego zespołu, na udzielanie im informacji zwrotnej i powiedzenie im „dziękuję”.

Generalnie, dla prezesów, dyrektorów i reszty kadry kierowniczej najbliższe tygodnie to fantastyczna okazja, by stworzyć, wspólnie z pracownikami, nowe rytuały, nowe sposoby świętowania, interakcji, zbliżania ludzi do siebie, które mogą przetrwać i spełniać swoją rolę także wtedy, gdy już wrócimy do biur.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak można w innowacyjny i skuteczny sposób integrować pracowników i wzmacniać trwale ich zaangażowanie w sytuacji, gdy nie da się dla nich zorganizować typowej świątecznej imprezy, służymy swoim doświadczeniem i pomocą. Skontaktuj się z nami pod adresem covidclientpmo@deloitte.com

Czy ta strona była pomocna?