PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#27 Iwona Wencel – HR is about being bold

12.06.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

Let us listen to Iwona Wencel, the person whose life mission is to be the voice of HR.

It took her years of hard work to become what she is now: one of the leading HR experts on the Polish market. She started from politics but having taken a few initial steps decided this was not for her, so she turned to business, and some years later, became a HR person in a corporation. Having gained substantial experience and knowledge of HR issues, she decided to start her own business and turned into a renowned HR advisor. Lately, she has published a ground-breaking book entitled “#BoldHR”. How to redesign your mindset to succeed in the new normal”.

She believes that HR is the function with most influence on people’s happiness and, if well-managed, can bring enormous value to each organisation.

In her opinion, the key role of HR is to encourage people to make their potential: skills, experience, attitudes, ideas, available for the organisation they work in. To this end, they must feel that their work has a purpose, that they contribute value, that they are cared for. They need the right mindset. And this is what her book is about: the mindset HR people need to succeed in the fast-changing world.

They must feel a part of the business they work for. HR people cannot do their job in separation from the actual business, not knowing what is going on, what goals have been determined, what tools must be used to achieve them, what metrics applied to measure the progress. Actually, any HR function must use metrics to assess both its own performance and that of the company it works for.

Talking about metrics: along with the well-known financial ones, such as EBITDA, HR people need to use some more specific, more engagement driving KPIs, such as leadership trust index. After all, they are in charge of building it. Which means HR cannot be limited to dealing with people: they need to become actual partners to the business, to discuss current issues, analyse performance, try to answer upcoming questions… or else they will be unable to effectively support businesspeople facing a variety of market challenges. To be efficient, HR needs some context.

You cannot satisfy your customers if your own employees are not satisfied. But in order to succeed, HR must know needs and preferences of both employees and customers.

So, the key tasks of a successful and efficient HR function include mentoring, coaching and supporting the managerial staff; contributing to value creation; and acting as corporate culture architects. Not easy? But who said it would be easy?

This is why being bold is so crucial for HR to successfully face challenges of the future, to become a true business partner and to solve problems. Being bold means not being afraid of learning business, using new technologies and tools, understanding data. Without these, no one can achieve anything.

Also, being bold means looking for new ways to motivate and engage people, to make them want to come to the office in the era of hybrid work; acting together with the business, being creative, thinking outside the box and constantly developing.

Iwona’s prescription for HR success: Think about systems and processes to support the development and help with identification of the skills needed for future. Identify gaps to be filled. Promote the idea that everyone is responsible for their own development. Self-develop both HR people and function. Find time and money for this. Be a role model in this respect. Learn new things to be able to advocate them. This is why business experience is so valuable in HR, as it creates the right mindset.

And mindset is everything… It may mean our success or failure, depending of what we make of it. But we cannot let it stop us from being bold.

Want to learn more interesting ideas? Listen to the podcast!

 

#27 Iwona Wencel – HR, czyli śmiałość w biznesie

W tym odcinku rozmawiam z Iwoną Wencel, osobą, która uznała reprezentowanie interesów HR za swoją życiową misję. Swoją obecną pozycję - jednej z wiodących doradczyń HR na polskim rynku - zawdzięcza ciężkiej, wieloletniej pracy. Zaczynała od polityki, ale szybko zorientowała się, że to nie dla niej. Właściwym wyborem okazał się biznes - najpierw pracowała jako head hunterka, a następnie przeszła do działu HR dużej prywatnej firmy. Po latach gromadzenia wiedzy i doświadczenia postanowiła otworzyć własną firmę - tak rozpoczęła się jej kariera jako doradcy. Niedawno opublikowała niezwykle interesującą książkę pt. “#HROdNowa. Dziesięć postaw na nowe czasy”.

Jej zdaniem pion HR ma największy wpływ na poziom zadowolenia pracowników, a dzięki właściwemu zarządzaniu może przynieść każdej firmie nieocenione korzyści.

Uważa, że ma on przede wszystkim zachęcać ludzi do udostępnienia pracodawcy swego potencjału, czyli umiejętności, doświadczenia, postaw czy pomysłów. Muszą jednak mieć poczucie, że działają dla osiągnięcia konkretnego celu, tworzą wartość i że się o nich dba. Innymi słowy, muszą mieć odpowiednie nastawienie. Temu właśnie poświęciła swoją książkę: nastawieniu, które jest warunkiem skuteczności działania pionu HR w szybko zmieniających się warunkach.

Jego pracownicy muszą czuć się częścią biznesu. Nie mogą działać osobno, nie wiedząc, co się dzieje, jakie cele wyznaczyła firma, jakie narzędzia są niezbędne do ich osiągnięcia i jakie wskaźniki służą do oceny stanu realizacji zadań. Każdy pion HR musi korzystać ze wskaźników przy ocenie wyników - zarówno własnych, jak i firmy, w której działa.

Co istotne, wskaźniki te, obok powszechnie używanych wyznaczników finansowych, takich jak EBITDA, powinny obejmować również bardziej specjalistyczne, na przykład poziom zaufania do kierownictwa, zależny bezpośrednio od działań podejmowanych przez pion HR. To oznacza, że działalność tego pionu nie może ograniczać się do problematyki kadrowej. Konieczna jest prawdziwie partnerska współpraca z biznesem, omawianie bieżących problemów, analiza wyników, poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się pytania…bez tego nie będzie on w stanie skutecznie pomóc kadrze kierowniczej, która musi stawić czoła różnorodnym wyzwaniom rynkowym. Do sprawnego działania potrzebny jest więc kontekst.

Nie da się spełnić oczekiwań klientów, jeżeli firma nie spełnia oczekiwań własnych pracowników. Sukces można osiągnąć tylko pod warunkiem, że pracownicy HR znają oczekiwania i potrzeby zarówno pracowników, jak i klientów firmy.

Najważniejsze zadania sprawnie działającego pionu HR obejmują zatem zarówno mentoring, coaching czy inne formy wsparcia oferowanego kadrze kierowniczej, jak i współuczestnictwo w tworzeniu wartości i projektowaniu kultury organizacyjnej. Trudne? A czy ktoś mówił, że będzie łatwo?

Dlatego właśnie ogromne znaczenie w przezwyciężaniu przyszłych problemów ma śmiałość: to dzięki niej pion HR może stać się partnerem biznesowym, skutecznie rozwiązującym problemy. Śmiałość - to cecha niezbędna do poznawania tajników działalności firmy, wykorzystywania nowych technologii i narzędzi, analizowania danych. Bez tego nie da się niczego osiągnąć.

Śmiałość - to również poszukiwanie nowych sposobów motywowania pracowników, zachęcania ich do wizyt w biurze w epoce pracy hybrydowej, sprawna współpraca z biznesem, twórcze działanie i myślenie.

Recepta Iwony na sukces: należy poszukiwać systemów i procesów niezbędnych do dalszego rozwoju i pomagać w procesie określania kwalifikacji, których firma będzie potrzebowała w przyszłości, wskazywać luki, które trzeba będzie wypełnić i propagować koncepcję samorozwoju jako zadania każdego pracownika.Jeżeli chodzi o samorozwój, to należy o niego dbać przede wszystkim w pionie HR. Muszą się znaleźć niezbędne fundusze. Pracownicy HR muszą być w tym względzie przykładem dla innych. Aby propagować nowe umiejętności i koncepcje, trzeba najpierw samemu je poznać. Dlatego tak cenne dla HR jest doświadczenie zdobyte w biznesie - pozwala wypracować odpowiednie nastawienie.

A nastawienie - to podstawa. Może oznaczać sukces lub porażkę, zależnie od tego, jak je wykorzystamy. Niemniej, nie może być powodem nieśmiałości.

Chcesz poznać inne ciekawe koncepcje? Posłuchaj podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?