Deloitte najbardziej innowacyjną i największą firmą pod względem liczby doradców podatkowych

Informacje prasowe

Deloitte najbardziej innowacyjną i największą firmą pod względem liczby doradców podatkowych

Doceniono także zaangażowanie w walkę o sprawiedliwość i uzyskanie przez Deloitte przełomowych wygranych przed sądami administracyjnymi

Warszawa, 10 maja 2022 r.

Ósmy rok z rzędu Deloitte został uznany za lidera pod względem liczby zatrudnionych ekspertów w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego “Rzeczpospolitej” i znalazł się w czołówce firm pod względem przychodów. Za zastosowanie robotyzacji Deloitte otrzymał też tytuł najbardziej innowacyjnej firmy, a indywidualne wyróżnienia przyznano specjalistom z zakresu podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

Sukces w 16. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” wskazuje na utrzymanie przez Deloitte dynamiki zarówno wzrostu, jak i rozwoju. Tak jak w poprzednim roku, firma ma największy zespół, liczący 186 osób z licencją doradcy podatkowego oraz 15 innych osób uprawnionych do świadczenia usług doradztwa. Kolejna z rzędu wysoka lokata przypadła Deloitte także pod względem wielkości przychodów. Firma zwiększyła je w ubiegłym roku do ponad 301 mln zł, dzięki czemu awansowała na drugie miejsce zestawienia.

Tak wiele nagród w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” jest dla nas nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale również potwierdzeniem jakości usług oferowanych przez Deloitte. Stale zwiększamy zespół i intensywnie opracowujemy nowe rozwiązania technologiczne, aby wspierać klientów w optymalizacji procesów sprawozdawczości podatkowej

– mówi Łukasz Madej, partner zarządzający działem Doradztwa Podatkowego Deloitte w Polsce.

 

Silna pozycja indywidualnych ekspertów

W kategoriach indywidualnych w gronie finalistów tegorocznej edycji rankingu „Rzeczypospolitej” znalazło się czworo ekspertów Deloitte. Po raz kolejny doceniono wiedzę i dokonania Pawła Banasika, specjalisty ds. podatku od nieruchomości, który m.in. wspierał klientów z branży produkcyjnej w zakresie analizy zasadności opodatkowania instalacji, urządzeń technicznych i linii produkcyjnych; prowadził projekty dotyczące dekompozycji wartości budowli w celu urealnienia podstawy opodatkowania; reprezentował podatnika w rozprawie uchwałowej i uzyskał bardzo ważne rozstrzygnięcie NSA, które ma bezpośredni wpływ na sposób kwalifikowania obiektów budowlanych.

Liderem w dziedzinie podatku VAT po raz pierwszy został Paweł Mikuła. Do jego najważniejszych sukcesów w minionym roku można zaliczyć doprowadzenie do zwrotu VAT naliczonego na budowę hali gimnastycznej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wygraną przed NSA – dzięki temu rozstrzygnięciu związek metropolitalny jako operator transportu publicznego nie płaci VAT od składek i dotacji.

W gronie rekomendowanych specjalistów znaleźli się też Marek Gizicki (w zakresie postępowania podatkowego) oraz Anna Wibig (w obszarze podatku akcyzowego).

Inwestycje to podstawa sukcesu firmy, przy czym najważniejsza jest inwestycja w rozwój członków zespołu. Deloitte od zawsze wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników, którzy dzięki swemu zaangażowaniu stają się cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Wspieranie ich rozwoju zawodowego m.in. poprzez pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji jest istotnym elementem systemu naszych wartości. Wyniki najnowszej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” są najlepszym potwierdzeniem słuszności takiego podejścia

– mówi Łukasz Madej.

 

Więcej klientów giełdowych, rozwój technologiczny i wkład w tworzenie dobrego prawa

Deloitte po raz kolejny znalazł się również wśród liderów pod względem liczby klientów giełdowych. Firma obsługiwała w 2021 r. 92 spółki notowane na giełdzie.

W rankingu „Rzeczpospolitej” doceniono też osiągnięcia Deloitte w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii, przyznając tytuł najbardziej innowacyjnej firmy. Zespół Business Process Solutions (BPS) udzielił klientowi z branży nieruchomościowej wsparcia w zakresie automatyzacji procesu i przygotowania rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób prawnych oraz przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych. Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiają automatyczne pobieranie danych podatkowych z systemów ewidencyjnych klienta, zrobotyzowane wypełnianie formularzy i ich automatyczne składanie w formie elektronicznej wraz z pobieraniem potwierdzenia złożenia.

Na szczególną uwagę zasługuje także wyróżnienie dla Deloitte za przełomowe wygrane przed sądami administracyjnymi. Firma uzyskała serię korzystnych dla podatników orzeczeń (m.in. I sygn. FSK 562/21, III SA/Wa 627/21; III SA/Wa 691/21) dotyczących nadpłaty podatku akcyzowego. W 2011 r. NSA podjął uchwałę (sygn. I GPS 1/11), w której wskazał, że nie jest nadpłatą kwota akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, w sytuacji, gdy ktoś ją uiścił i nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. W nagrodzonych przez kapitułę wyrokach NSA i WSA wskazały, że uchwała znajduje zastosowanie wyłącznie do podatku akcyzowego od energii elektrycznej. W innych przypadkach nadpłata powstaje, gdy podatek został uiszczony nienależnie.

Deloitte reprezentował też podatnika w postępowaniu zakończonym uchwałą NSA w sprawie podatku od nieruchomości (sygn. III FPS 1/21). Uchwała tworzy de facto nowe podejście do kwalifikacji obiektów budowlanych.

Subskrypcja:
Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie:
www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?