Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój t

Informacje prasowe

Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny

Zdecydowana większość ubezpieczycieli pozytywnie ocenia współpracę z branżą insurtech, mimo nadal ograniczonego zaufania do innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Warszawa, 5 kwietnia 2023 r.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej decydują się na zwiększenie nakładów na rozwój technologiczny. Są zadowolone ze współpracy z firmami z branży insurtech i nie chcą z niej rezygnować - aż 74 proc. ubezpieczycieli deklaruje dobre doświadczenia w tym względzie. Jak wskazują autorzy raportu „A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, środkowoeuropejski rynek insurtech ma ogromny potencjał rozwoju.

Firmy oferujące rozwiązania technologiczne w branży finansowej (fintech) w ostatnich latach wsparły dynamiczny rozwój sektora bankowego. W ramach badania „A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, eksperci z zespołu Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych przyjrzeli się rynkowi rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej (insurtech). Autorzy badania analizowali, w jaki sposób w ostatnich latach przebiegała współpraca firm ubezpieczeniowych i technologicznych, przyglądali się nowym rozwiązaniom oraz pytali o perspektywy dla tego rynku w kolejnych latach.

 

Owocna współpraca

Wyniki raportu wskazują, że aż 70 proc. ubezpieczycieli w regionie Europy Środkowej w ostatnich latach podejmowało wspólne inicjatywy z firmami z branży insurtech. Dla zdecydowanej większości firm, które jeszcze nie zdecydowały się na taką współpracę, ograniczeniem był brak odpowiednich zasobów i funduszy, nie zaś brak przekonania, co do potencjalnych korzyści płynących z realizacji tego typu projektów.

Postrzeganie zakończonych projektów jest bardzo pozytywne - 74 proc. ubezpieczycieli jest zadowolonych ze współpracy z insurtechami. Nawet te firmy, które negatywnie oceniły dotychczasową kooperację (zaledwie 8 proc.), pomimo dotychczasowych, niekorzystnych doświadczeń nadal dostrzegają korzyść i potrzebę współpracy. Podobnie wysoki poziom zadowolenia ze wspólnych projektów jest po stronie insurtechów – 65 proc. firm z branży insurtech ocenia pozytywnie dotychczasową współpracę z ubezpieczycielami, a niezadowolonych jest zaledwie 7 proc.

A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends.

Przejdź do strony z raportem

Na rynku ubezpieczeniowym długo toczyła się debata na temat współpracy firm ubezpieczeniowych z firmami insurtech. Część ubezpieczycieli postrzegała insurtechy jako konkurencję, inni starali się rozwijać innowacyjne rozwiązania we własnym zakresie. Niemniej, wielu ubezpieczycieli od początku dostrzegało ogromną szansę wynikającą z dynamicznego rozwoju tego sektora. Badanie wskazuje, iż w naszym rejonie zdecydowanie zaczyna przeważać ów ostatni pogląd. Aż 85 proc. naszych respondentów wskazało, iż insurtechy mogą efektywnie wesprzeć procesy automatyzacji i digitalizacji w ich firmach. 76 proc. jest przekonanych, że rozwiązania firm insurtech stanowią motywację do rozwoju technologicznego. Jedynie 11 proc. naszych respondentów postrzegało firmy z tego sektora jako zagrożenie i konkurencję

– podkreśla Adam Pasternak-Winiarski, partner associate z Działu Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych, Deloitte.


Największe wyzwania

Największą barierą wpływającą na efektywność współpracy insurtechów z ubezpieczycielami są według firm insurtech (61 proc.) zbyt małe budżety przeznaczane na projekty innowacyjne. Dla firm ubezpieczeniowych kluczowymi wyzwaniami okazują się być: restrykcyjne regulacje (57 proc.) oraz konieczność dostosowania oferowanych rozwiązań do istniejącej infrastruktury IT (57 proc.). Zbyt wysokie oczekiwania finansowe firm insurtech zostały wskazane przez 41 proc. respondentów.

Bez wątpienia kwestia dostępności środków na realizację innowacyjnych działań jest pewną barierą do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju sektora. Ubezpieczyciele, dostrzegając całą gamę korzyści wynikających ze współpracy, nie chcą jednak natychmiastowo inwestować dużych środków w nowe rozwiązania. Preferowaną metodą współpracy są projekty pilotażowe, pozwalające potwierdzić techniczne możliwości i biznesowe korzyści proponowanych rozwiązań. Jest to często problemem dla firm insurtech, które muszą bardzo szybko skalować swoją działalność, aby móc utrzymać się na dynamicznym rynku

– mówi Marcin Warszewski, customer strategy leader w Deloitte Digital CE oraz insurance sector leader, Deloitte Polska

 

Perspektywy na przyszłość

Klienci stawiają firmom coraz większe wyzwania, oczekując ciekawszych ofert, większej personalizacji usług i produktów, uproszczonych procedur, szybszej obsługi. Ubezpieczyciele to dostrzegają, wskazując zwiększoną satysfakcję klienta i poprawę retencji jako kluczowe wskaźniki sukcesu projektów realizowanych wspólnie z insurtechami (59 proc. badanych). Fakt, że ubezpieczyciele nie ograniczają koncepcji sukcesu projektu do czynników finansowych, jest niezwykle ważny, ponieważ pokazuje, że chcą zyskać nie tylko wzrost obrotów czy redukcję kosztów, ale dostrzegają dodatkowe, równie ważne aspekty sukcesu, jak np. przewaga konkurencyjna, rozpoznawalność marki związana z innowacyjnością czy poprawa efektywności rutynowych działań.

Badanie wyłoniło cztery główne obszary rozwoju, w które ubezpieczyciele chcą inwestować przez najbliższe 5 lat. Są to: ocena ryzyka i taryfikacja, personalizacja produktów ubezpieczeniowych i tworzenie innowacyjnych produktów, doświadczenie klienta i CRM oraz automatyzacja wewnętrznych procesów biznesowych. Warto zauważyć, że zainteresowanie rozwojem w powyższych obszarach różni się w poszczególnych regionach Europy Środkowej

– mówi Marcin Piskorski, actuarial & insurance solutions CE leader, Deloitte Polska.


Polski rynek insurtech jednym z najbardziej dojrzałych w Europie Środkowej

Autorzy raportu zaznaczają, że Polska była najliczniej reprezentowanym krajem pod względem liczby firm insurtech, które wzięły udział w badaniu. Rodzimy rynek posiada silną reprezentację firm na różnych etapach rozwoju, budujących bardzo przekrojowe rozwiązania i nie obawiających się oferować swoje produkty na rykach Europy Zachodniej czy Ameryki.

Polska bardzo korzystnie wypada na tle Europy Środkowej. Na pozostałych rynkach naszego regionu dzieje się bardzo wiele, niemniej otrzymane odpowiedzi sugerują, iż w dużej części wdrażane są tam relatywnie proste innowacje (np. automatyzacja). Przekrój i złożoność realizowanych w Polsce projektów wydaje się być większy

– wskazuje Adam Pasternak-Winiarski.


Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.


O raporcie

Badanie zostało przeprowadzone w 2022 roku w formie dwóch ankiet online kierowanych niezależnie do firm z branży insurtech wywodzących się z Europy Środkowej oraz ubezpieczycieli działających w regionie. W raporcie zostały uwzględnione następujące kraje: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz Ukraina. Odpowiedzi zostały zebrane od 37 ubezpieczycieli i 31 firm insurtech z Europy Środkowej.

Raport

A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends.

Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny

Pomimo ostrożności ubezpieczycieli w inicjowaniu wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć z firmami z branży Insurtech, zdecydowana większość ubezpieczycieli bardzo pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę.

Przejdź do strony z raportem

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?