Directors’ Alert 2021 (styczeń/luty): Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Punkty widzenia

Directors’ Alert 2021 (styczeń/luty): Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Biuletyn Rad Nadzorczych 2/2021

Jakie priorytety rady nadzorcze powinny obrać w 2021 roku?

W tym wydaniu „Director’s alert 2021” niezależni członkowie zarządów firm z Singapuru i Europy rozmawiają z Punitem Renjenem, prezesem Deloitte Global, o wyzwaniach stojących przed liderami oraz działaniach, które mają dla nich w tym decydującym, historycznym momencie priorytetowe znaczenie. Ich zadaniem będzie nie tylko wspieranie osób zajmujących stanowiska kierownicze w pokonywaniu trudnych, bieżących wyzwań, ale również we wprowadzaniu firmy na najlepszą ścieżkę przyszłego rozwoju.

Skuteczność takich działań uzależniona będzie od wypracowania przez radę nadzorczą oraz zarząd, a także wdrożenia modelu inteligentnego, efektywnego i umiejętnego przywództwa, otwartej komunikacji oraz zaangażowania w proces transformacji. Tempo, w jakim gospodarki regionalne będą w stanie uporać się z pandemią COVID-19, będzie miało wpływ na sprawy, którymi zajmują się rady nadzorcze oraz zarządy firm na całym świecie.

Director’s alert 2021 (styczeń/luty): A new era of board stewardship begins

Bez wątpienia rok 2021 to potrzeba dalszego rozwoju strategii ESG i wdrażania leżących u jej podstaw zasad w działania korporacyjne. Nie tylko dlatego, że domagają się tego inwestorzy i akcjonariusze. Również z własnego przekonania, ponieważ rok 2020 pokazał nam, że nie możemy po prostu postępować tak jak do tej pory.  Poza tym rady nadzorcze szukają teraz odpowiedzi na pytania dotyczące społecznych konsekwencji pandemii: w jaki sposób dbamy o talenty i kolejne pokolenia? Jaki jest wpływ nowego modelu pracy zdalnej na zdrowie psychiczne pracowników?

POBIERZ ALERT

SPOTKANIA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU:

Jak zbudować świadomość o roli danych w organizacji?

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów: Data Governance w praktyce o tym, jak wdrożyć oraz rozwijać praktykę Data Governance, aby osiągać realną korzyść biznesową. Ostatnie lata to okres ogromnego wzrostu przetwarzanych przez organizacje danych. Aby móc podejmować decyzję w oparciu o dane niezbędna jest skuteczna praktyka zarządzania nimi.

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU ONLINE

Agenda CFO

Zarządzanie funkcją finansową, zwłaszcza w dużych firmach, wymaga umiejętności, planowania oraz inwestowania, by być w stanie podążyć za zmieniającym się rynkiem, wyjątkową sytuacją gospodarczo-społeczną towarzyszącą pandemii oraz szybkością i częstotliwością zmian w prawie, w tym w prawie podatkowym.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA CYKL WEBINARÓW

M&A i co dalej - czyli jak dobrze zintegrować biznes po transakcji?

Integracja biznesu po przeprowadzonej transakcji M&A to jedna z kluczowych kwestii, na jaką trzeba zwrócić uwagę, aby cały proces inwestycyjny został zakończony sukcesem. W 13 odcinku z cyklu „Przy kawie o M&A”, eksperci Deloitte skupią się na najważniejszych obszarach Post Merger Integration, które dotyczą zarówno kwestii finansowych, technologicznych, podatkowych oraz prawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Podcast: C-suite@Transformation

W ramach tej inicjatywy skierowanej do liderów, prowadzimy rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do rozmów zapraszamy ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej: C-suite. Podczas rozmów detonujemy tradycyjne podejście do transformacji i szukamy inspiracji do tego, by umiejscowić człowieka w centrum firmy – w świecie, w którym zaczyna rządzić cyfryzacja, robotyka i sztuczna inteligencja.

SUBSKRYBUJ PODCAST

ZOBACZ TAKŻE

Budowanie odporności - Badanie Deloitte Audit Value Survey 2020

Ryzyko nadużyć nie jest niczym nowym, ale w wyniku niedawnych oszustw ponownie znalazło się w centrum zainteresowania. Stąd też podkreślenie roli zarządu, organów regulacyjnych i audytorów. W wielu firmach pandemia COVID-19 miała wpływ na wzrost presji operacyjnej i finansowej, co niekiedy mogło skutkować wprowadzeniem zmian lub było źródłem osłabienia mechanizmów kontroli wewnętrznej.

POBIERZ RAPORT 

Trendy Technologiczne 2021

Omawiane tematy obejmują m.in. nową rolę łańcucha dostaw, jako nośnika wartości, cyberrewolucję spowodowaną brakiem zaufania oraz szybkie zacieranie granic między światem realnym a wirtualnym. W raporcie przedstawiamy również prognozy dotyczące przyszłości pracy oraz nowe narzędzia, których zastosowanie ma zapewnić różnorodność, równe traktowanie i zapobiegać wykluczeniu.

POZNAJ TRENDY 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?