Directors’ alert 2021 (kwiecień): Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Punkty widzenia

Directors’ alert 2021 (kwiecień): Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Biuletyn Rad Nadzorczych 4/2021

Odważne kroki do podjęcia oraz nowe umiejętności – czego w nowej rzeczywistości oczekuje się od członków rad nadzorczych?

Pandemia nauczyła nas, że traktowanie różnych rodzajów ryzyka jako całkowicie odrębnych czynników jest niezapobiegliwe. Obecny kryzys zdrowotny wywołał kryzys gospodarczy i z pewnością zwiększył nasilenie zjawisk, które wiele osób nazwałoby kryzysem społecznym.

Pandemia zmusiła nas do weryfikacji koncepcji kapitalizmu i uwzględnienia wymogów umowy społecznej między przedsiębiorstwem a społeczeństwem. Czy w ramach ładu korporacyjnego jesteśmy w stanie wypracować równowagę między koniecznością zaspokojenia zmieniających się potrzeb społecznych, a zobowiązaniami wobec akcjonariuszy przedsiębiorstwa?

Trudne czasy wymagają silnego przywództwa. Rada musi mówić jednym głosem. Takie wyzwania jednoczą członków rady nadzorczej, ale i zarządów znacznie bardziej niż wtedy, kiedy nie działają pod taką presją jak dziś.

Directors’ alert 2021 (kwiecień)

Jednym z tematów szczególnie chętnie poruszanym przez naszych rozmówców jest niepewność dotycząca trwałości zachodzących zmian oraz kształtu nowej rzeczywistości. Są to wyzwania, którym trudno sprostać: skąd wziąć pewność, że przyjęty model biznesowy nie ma poważnych wad? 

POBIERZ ALERT

Polskie rady nadzorcze aktywnie zaangażowane w zarządzanie kryzysowe

Z badania „Rada Nadzorcza w obliczu COVID-19: kryzys, doświadczenie, nowa rzeczywistość” przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że chociaż cztery piąte członków rad zapewniło, że włączyli się w zarządzanie kryzysowe, to 59 proc. z nich nie ma określonego planu na niespodziewane sytuacje. Z kolei ponad 80 proc. zasiadających w radach nadzorczych dostrzegło, że w czasie kryzysu zwiększył się zakres współpracy z zarządem i akcjonariuszami.

WIĘCEJ

ZOBACZ TAKŻE

Budowanie odporności - Badanie Deloitte Audit Value Survey 2020

Ryzyko nadużyć nie jest niczym nowym, ale w wyniku niedawnych oszustw ponownie znalazło się w centrum zainteresowania. Stąd też podkreślenie roli zarządu, organów regulacyjnych i audytorów. W wielu firmach pandemia COVID-19 miała wpływ na wzrost presji operacyjnej i finansowej, co niekiedy mogło skutkować wprowadzeniem zmian lub było źródłem osłabienia mechanizmów kontroli wewnętrznej.

POBIERZ RAPORT 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?