13. edycja REal Knowledge Newsletter już dostępna!

Artykuł

13. edycja REal Knowledge Newsletter już dostępna!

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego newslettera, w którym można zapoznać się z najbardziej aktualnymi zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Czerwiec 2023

W 13. edycji REal Knowledge Newsletter przedstawiamy najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie przepisów prawnych i podatkowych dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych. W tym wydaniu newslettera zawarliśmy informacje o zmianach w przepisach dotyczących energetyki wiatrowej i nowej kontrowersyjnej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych związanej z opiniami o stosowaniu preferencji w podatku u źródła (WHT). Dodatkowo, poruszamy temat rozporządzenia, zgodnie z którym planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r., co będzie oznaczało dla podatników zmiany w zakresie niektórych terminów podatkowych oraz kwestie dotyczące raportowania ESG jako elementu obowiązkowej sprawozdawczości podmiotów.

Życzymy przyjemnej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

13th Edition of REal Knowledge Newsletter

English version

TAX

Podatek u źródła (WHT) – czy nastąpiła rewolucja w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w ramach wydawania opinii o stosowaniu preferencji?

Pod koniec 2022 r. oraz na początku 2023 r. WSA w Lublinie zaczął w swojej praktyce referować do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygn. C-448/15 z dnia 8 marca 2017 r. (wyrok ten dotyczył stanu faktycznego, w którym odbiorca płatności w stosunku do wszystkich uzyskiwanych przez siebie przychodów – był opodatkowany stawką 0%). W wyniku powyższego, zaczęła kształtować się linia orzecznicza WSA, dotycząca płatności dywidendowych i odsetkowych.

Przeczytaj cały artykuł

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Na początku maja 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia zgodnie z którym planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, to będzie oznaczało dla podatników kilka zmian w zakresie niektórych terminów podatkowych, które dotychczas w związku z COVID-19 były albo zawieszone, albo przedłużone.

Przeczytaj cały artykuł

LEGAL

Zmiany w przepisach dotyczących energetyki wiatrowej - nowe zadania dla samorządów lokalnych

Z dniem 3 kwietnia 2023 roku nabrały mocy przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy dotyczącej inwestycji w elektrownie wiatrowe oraz niektórych innych ustaw, które ostatnio budziły w mediach wiele emocji i stały się obszarem dyskusji politycznej.

Przeczytaj cały artykuł

BUSINESS PROCESS SOLUTIONS

Raportowanie ESG jako element obowiązkowej sprawozdawczości podmiotów - zakres i perspektywa czasowa

UE realizuje program zwany Europejskim Zielonym Ładem, który ma doprowadzić do osiągnięcia neutralności emisyjnej netto zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Celem programu jest zdefiniowanie wyzwania związanego ze zmianami klimatu i przekształcenie go w nową szansę poprzez wyznaczenie celu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

Przeczytaj cały artykuł

Subskrybuj "REal Knowledge Newsletter"

Zapisz się na powiadomienia e-mail o REal Knowledge Newsletter.

Czy ta strona była pomocna?