Raport: Polskie Spółki Budowlane 2020

Artykuł

Raport: Polskie Spółki Budowlane 2020

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Listopad 2020

Raport Polskie Spółki Budowlane 2020 to publikacja, w której przedstawiamy analizę kondycji 15 największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku. Opisujemy również perspektywy rozwoju rynku w podziale na jego kluczowe sektory, a także przybliżamy aktualną sytuację na polskim rynku budowlanym, pokazując szanse oraz wyzwania stojące przed sektorem, inwestorami oraz spółkami budowlanymi w nadchodzących latach, również tych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Polskie spółki budowlane 2020

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Ostatni rok okazał się rokiem wysokich obrotów produkcji budowlano–montażowej, co znalazło również odzwierciedlenie w rankingu najlepiej prosperujących spółek budowlanych w Polsce. Łączne przychody piętnastu największych spółek budowlanych w 2019 roku przekroczyły poziom 32 mld zł, co oznacza nieznaczny spadek, o 1,4% w porównaniu z rokiem 2018. Natomiast rok do roku, głównie za sprawą popytu na usługi budowlane w sektorze infrastrukturalnym, o prawie 20 mld zł wzrosła wartość produkcji budowlano-montażowej.

Wzrost na rynku budowlanym był spowodowany przede wszystkim kontynuacją prac na dużych projektach infrastrukturalnych oraz równocześnie bardzo dobrą koniunkturą na rynku projektów komercyjnych, w tym również na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Analogicznie do poprzednich edycji, w pierwszej części niniejszego raportu przedstawiamy analizę finansową spółek sektora budowlanego w Polsce przyglądając się przychodom, wynikowi na sprzedaży, wynikowi netto, zadłużeniu, strukturze geograficznej czy rodzajowej przychodów.

W drugiej części raport zawiera analizę perspektyw rozwoju branży w horyzoncie krótko i średnioterminowym, w tym prezentację planowanych nakładów w poszczególnych segmentach rynku, a także statystyk dotyczących upadłości oraz trendów zatrudnienia w budownictwie.

W ostatniej części publikacji prezentujemy krótką charakterystykę działalności spółek, które znalazły się w rankingu.

Dodatkowo, w ramach załączników do naszego raportu przedstawiamy Państwu wyniki badania, które przeprowadziliśmy wśród podmiotów z sektora budowlanego. Analiza była ukierunkowana na wskazanie określonych trendów, oraz identyfikację kluczowych szans i ryzyk, z jakimi będzie się musiała zmierzyć branża w przyszłości, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji zdrowotnej w kraju i na świecie.

Raport: Polish Construction Companies 2020 English version

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Czy ta strona była pomocna?