COVID-19, koronawirus

Artykuł

Najlepsze praktyki wspierające biznes w czasie epidemii

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 5/2020

24 marca 2020

W sytuacji rozprzestrzeniającej się pandemii firmy muszą liczyć się z ryzykiem strategicznym i operacyjnym. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie biznesu dla gospodarki, do najważniejszych należy sprawne prowadzenie działalności i dobra organizacja pracy. Przeanalizowaliśmy dobre praktyki zarządzania organizacjami z wcześniejszych tego typu doświadczeń i przygotowaliśmy dla Państwa dziesięć kroków – kluczowych do sprawnego działania.

Biznes w czasie epidemii: 10 priorytetowych działań

W obliczu walki z koronawirusem, wiele firm kontynuuje wykonywanie swoich obowiązków. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie biznesu dla gospodarki, do najważniejszych należy sprawne prowadzenie działalności i dobra organizacja pracy. Im bardziej nagląca staje się sytuacja, tym więcej środków należy zastosować, aby zachować zimną krew i sprostać wyzwaniom.

>> Przejdź do artykułu >>

Przywództwo odporne na COVID-19

Istnieje pięć podstawowych cech odpornego przywództwa, które wyróżniają skutecznych liderów w obliczu epidemii SARS-CoV-2. Oto działania, które mogą ograniczyć negatywne skutki kryzysu i zagwarantować, że firma czy organizacja wróci do normalnego funkcjonowania.

>> Przeczytaj poradnik >>

Pracownicy w obliczu pandemii: niezawodni i gotowi do działania

Większość planów kryzysowych zakłada, że ludzie stawią się do pracy wtedy, kiedy będą potrzebni, nawet w sytuacjach skrajnych. Co jednak zrobić, gdy wprowadzone zostają ograniczenia ich mobilności? Wspólnie z King’s College London i Public Health England przeprowadziliśmy badanie, którego celem było opracowanie właściwego modelu i zaleceń dla przedsiębiorstw, by pracodawcy mogli mieć pewność, że pracownicy ich nie zawiodą.

>> Poznaj wyniki badania >>

Jak rozprzestrzenianie się koronawirusa wpłynie na firmy i gospodarkę? Zbieramy opinie CFO

Badanie CFO pokazuje unikatowe trendy - sytuacji gospodarczej kraju, przedsiębiorstw i całych branż, które ze względu na pełnioną funkcję, w pierwszej kolejności dostrzegają dyrektorzy finansowi. W tej edycji badania dodatkowo chcemy zapytać jak oceniają Państwo wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę. Zapytamy również o reformę IBOR oraz wykorzystanie technologii w funkcji finansowej/podatkowej.

>> Weź udział w badaniu >>

KNF, EBA i EIOPA zapowiadają działania wspomagające sektor finansowy

Jakie rozwiązania mające wspomóc podmioty nadzorowane i ograniczyć skutki pandemii COVID-19 proponują instytucje nadzorcze sektora finansowego? Poniżej przedstawiamy najaktualniejsze rozwiązania.

>> Czytaj dalej >>

Podcast: „Człowiek. Biznes. Technologia.” o świecie zmieniającym się w obliczu koronawirusa

Wiesław Kotecki rozmawia z z Dariuszem Rosiakiem o tym, jak świat, który znamy zmienia się w związku z epidemią koronawirusa. Jak państwa radzą sobie z tą sytuacją? Jakie środki podejmują i czy są one skuteczne? Jak wirus wpływa na politykę globalną oraz na gospodarkę? Kto zyska, a kto straci na obecnej sytuacji?

>> Odsłuchaj podcast >>

Nadchodzące webcasty:

Podatki
Ceny transferowe w warunkach spowolnienia gospodarczego – wpływ COVID-19
26 marca 2020, godz. 10:00-11:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>

Marketing i sprzedaż
Transformacja i digitalizacja procesów sprzedaży – doświadczenia i pułapki
27 marca 2020, godz. 11:00-12:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>

Technologia
Jak utrzymać ciągłość łańcucha dostaw w dobie COVID-19?
2 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>

Samorząd
JPK_V7M nowym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego
7 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>

 

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?