Pracownicy w obliczu pandemii: niezawodni i gotowi do działania

Artykuł

Pracownicy w obliczu pandemii: niezawodni i gotowi do działania

Jak zapewnić firmie możliwości działania w kryzysie spowodowanym COVID-19

Polska | Konsulting | 20 marca 2020

Większość planów kryzysowych zakłada, że ludzie stawią się do pracy wtedy, kiedy będą potrzebni, nawet w sytuacjach skrajnych. Co jednak zrobić, gdy wprowadzone zostają ograniczenia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii? Wspólnie z King’s College London i Public Health England przeprowadziliśmy badanie, którego celem było opracowanie właściwego modelu i zaleceń dla przedsiębiorstw, by pracodawcy mogli mieć pewność, że pracownicy ich nie zawiodą.

Większość planów działania kryzysowego skupia się na strukturach, protokołach i procesach, stanowiących reakcję na określone zdarzenia i pomija czynnik ludzki w oparciu o założenie, że niezależnie od sytuacji ludzie i tak stawią się do pracy czy też podejmą się jej zdalnie.

Z naszego badania wynika jednak, że w naprawdę trudnych sytuacjach założenie to może okazać się fałszywe. Trzeba więc znaleźć sposób, by temu zapobiec.

Najnowsze wydania newslettera Employee Experience

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

W tym celu należy przeanalizować następujące zagadnienia, warunkujące niezawodność pracowników w obliczu kryzysu:

Czynnik ludzki: zrozum reakcje ludzi i to, co nimi powoduje

Nie należy łudzić się, że pracownicy zechcą przyjść do pracy w czasie kryzysu. Musimy przyjąć do wiadomości, że o chęci stawienia się w miejscu pracy decyduje postrzeganie sytuacji przez pracownika. W związku z tym, pracodawca musi mieć pewność, że pracownicy zdają sobie sprawę z tego, jak ważni są dla firmy. Dlatego musi uwzględnić ich obawy w procesie opracowywania planu kryzysowego i zadbać o uspokojenie nastrojów.

Informacja i komunikacja: trzeba przekazać pracownikom niezbędne informacje

Pracodawcy muszą zadbać o przeszkolenie pracowników i przekazanie im informacji o ryzyku, związanym z danym rodzajem sytuacji kryzysowej. Najważniejsze, by w chwili wybuchu kryzysu otrzymali dokładne, sprawdzone informacje, dotyczące aktualnej sytuacji. Należy zastanowić się, co może być źródłem sprawdzonych informacji, jak i skąd można je pozyskać i wykorzystać w procesie opracowywania planów kryzysowych. Należy również przekazać personelowi zalecenia z jasnym uzasadnieniem.

Interwencja na poziomie firmy: zapewnienie realnego wsparcia

Aby zmotywować pracowników do stawienia się w pracy w czasie kryzysu, należy rozważyć możliwości pracy zdalnej, ułatwienie dotarcia do pracy oraz dodatkowe formy wsparcia, jak opiekę psychologiczną lub medyczną w celu złagodzenia odczuwanych przez nich skutków kryzysu.
 

Willing and able: Building a crisis resilient workforce Pracownicy w obliczu pandemii: niezawodni i gotowi do działania Dokument dostępny w języku angielskim

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?