Technologia wspiera odporność biznesu

Artykuł

Technologia wspiera odporność biznesu

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 4/2020

20 marca 2020

Doświadczenia ostatnich dni pokazały, że odporność biznesowa organizacji mocno powiązana jest z technologiami i systemami, jakimi dysponuje. Aby zmierzyć się z wyzwaniem pracy zdalnej liderzy technologii muszą opracować i realizować swoje strategie w trzech głównych wymiarach: planów działania, wsparcia pracowników i klientów oraz zachowania ciągłości operacji biznesowych. Każda z nich jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności pracowników.

Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

Technologia może stać się jedną z najpotężniejszych broni w arsenale każdej organizacji do skutecznego i zdecydowanego reagowania na wyzwanie, jakim jest pandemia COVID-19. Liderzy IT powinni w tym czasie wesprzeć całą organizację narzędziami technologicznymi, które pomagają biznesowi utrzymać ciągłość działania.

>> Przejdź do artykułu >>

5 porad, jak zarządzać pracą zdalną w wirtualnym zespole

Choć jesteśmy przyzwyczajeni do jednostkowych przypadków pracy z domu, to zarządzanie firmą i zespołami rozproszonymi może generować wiele trudności. Dlatego nasi menedżerowie dzielą się swoim doświadczeniem, patrząc z perspektywy nie tylko przełożonego, ale także pracownika.

>> Przeczytaj poradnik >>

Jak zabezpieczyć i zapewnić ciągłość biznesu w dobie COVID-19 ?

W pierwszej kolejności powinniśmy realistycznie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, a także możliwości generowania przychodów w najbliższym czasie. Dbałość o utrzymywanie płynności przedsiębiorstwa jest obowiązkiem każdego managera, o czym w szczegółach poniżej.

>> Zobacz artykuł >>

Wsparcie Zarządu w analizie przesłanek niewypłacalności i jej prawnych konsekwencji w dobie COVID-19

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym staje się coraz mniej przewidywalne. Z tego powodu na znaczeniu zyskuje konieczność bieżącego zarządzania płynnością…

>> Czytaj dalej >>

Nadchodzące webcasty:

Zarządzanie kryzysowe
Odporność biznesu w dobie COVID-19. Jak przeprowadzić firmę przez sytuację kryzysową?
20 marca 2020, godz. 13:00-14:00
>> ODSŁUCHAJ NAGRANIE >>


Prawo i ekonomia
Koronawirus SARS-CoV-2 - największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią
23 marca 2020, godz. 10:00-11:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>


Technologia
Webcast SAP: Jak utrzymać ciągłość łańcucha dostaw w dobie COVID-19?
2 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00
>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST >>  

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?