Wiarygodne zobowiązania klimatyczne

Artykuł

Wiarygodne zobowiązania klimatyczne

Jak zyskać zaufanie interesariuszy

W 2020 roku liczba zobowiązań przedsiębiorstw do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem 2019. Tak duży skok ilościowy nie wynika jedynie z ambicji firm dążących do budowania wizerunku firmy dbającej o środowisko. W dużej mierze spowodowały go rosnące naciski różnych grup interesariuszy, od klientów i pracowników do inwestorów, organów tworzących regulacje i organizacji pozarządowych. Niektórzy traktują tego rodzaju publiczne zobowiązania z dystansem, sceptycyzmem, a nawet podejrzliwie. Nawet najlepsze inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorstwa autentycznie zainteresowane ochroną środowiska cierpią z powodu braku zaufania, spowodowanego na przykład przypadkami greenwashingu. Jak zatem zyskać zaufanie i podjąć zobowiązania, które będą autentyczne i wiarygodne i będą stanowić istotny element strategii firmy na przyszłość?

Jedną z największych przeszkód uniemożliwiających efektywne zaspokajanie oczekiwań interesariuszy jest rozbieżność interesów, które reprezentują. Różne grupy interesariuszy stosują różne kryteria oceny wiarygodności firmy, zależnie od tego, co jest dla nich najistotniejsze. Zasada ta dotyczy również zobowiązań klimatycznych.

Inwestorzy

W wielu firmach inwestorzy to najbardziej wpływowa grupa interesariuszy. W przeprowadzanych przez nas badaniach w większości wskazują zmiany klimatu jako najistotniejszy czynnik ESG wpływający na decyzje inwestycyjne. Inwestorzy oczekują spójnych, wiarygodnych informacji o zobowiązaniach klimatycznych podjętych przez firmę, jako podstawy podejmowanych przez siebie decyzji. Są zainteresowani oceną i pomiarem wpływu zmiany klimatu na bieżące i przyszłe wyniki działalności gospodarczej. Potrzebują danych, które pozwolą na racjonalny podział środków inwestowanych długoterminowo z uwzględnieniem ryzyka.

Zdobycie ich zaufania jest ważne, bo zobowiązanie klimatyczne, które inwestorzy uznają za wystarczająco wiarygodne, umożliwi zdobycie zaufania również innych grup interesariuszy – organizacji pozarządowych, organów regulacyjnych i innych, którzy uważnie śledzą działania inwestorów i działają w oparciu o sporządzane przez nich ratingi i oceny zrównoważonego rozwoju.
 

Konsumenci i klienci

Konsumenci - dzięki mediom społecznościowym i technologiom cyfrowym konsumenci mogą się zmobilizować i zbojkotować określone marki, dlatego zdobycie zaufania tej grupy interesariuszy nabiera coraz większego znaczenia. I tak samo jak inwestorzy, konsumenci interesują się zobowiązaniami proklimatycznymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa i obserwują ich realizację.

Wyniki przeprowadzonego ostatnio w Polsce badania Deloitte Climate Sentiment Index (Indeks Obaw Klimatycznych) pokazały, że konsumenci martwiący się zmianami klimatycznymi znacznie częściej szukają informacji o przyjaznym środowisku pochodzeniu produktów, którymi są zainteresowani. Tworzy to presję na firmy by wiarygodnie raportowały skutki swojej działalności oraz ograniczały te najbardziej niepożądane jak np. emisje gazów cieplarnianych. Świadomi konsumenci doceniają też działania firm ograniczające negatywny wpływ na klimat godząc się czasem na wyższe ceny. Najczęściej gotowość do płacenia więcej za produkty przyjazne środowisku deklarowało najmłodsze pokolenie osób do 24 roku życia, którego znaczenie rynkowe będzie rosło w miarę wzrostu ich zarobków.
 

Pracownicy

Pracownicy – to grupa interesariuszy, którą coraz częściej widać i słychać. Niemal 40% pracowników urodzonych w latach 1980-1990 wskazuje zrównoważony rozwój firmy, jako jedno z kryteriów decydujących o wyborze pracodawcy. Badanie przeprowadzone niedawno w USA dowodzi, że siedem na dziesięć osób poszukujących pracy w jakimś stopniu interesuje się oddziaływaniem potencjalnego pracodawcy na środowisko. W roku 2019 85% pracowników (o 13% więcej niż rok wcześniej) twierdziło, że będą rozliczać pracodawców z wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Wyniki Indeksu Obaw Klimatycznych Deloitte pokazały, że jako pracownicy jesteśmy nawet skłonni zmienić pracę, jeśli pracodawca nie będzie wprowadzał zrównoważonych praktyk biznesowych. Tak daleko idące działanie wśród obawiających się zmian klimatu deklarowało co prawda tylko 35% osób, jednak w sytuacji starzejącego się społeczeństwa i rosnących problemów ze znalezieniem pracowników jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla pracodawców.
 

Jak uwzględnić oczekiwania wszystkich interesariuszy

Aby trwale zyskać zaufanie do podejmowanych inicjatyw klimatycznych, przedsiębiorstwa powinny skutecznie reagować na problemy – zarówno przewidywane, jak i te, których nie da się przewidzieć. Ilustracja 2 przedstawia zestawienie omówionych wyżej grup interesariuszy wraz z typowymi dla nich motywami działania i oczekiwaniami, dotyczącymi działań klimatycznych podejmowanych przez firmę. Choć każda grupa ma szeroki zasięg i zmienia prezentowane opinie, ogólna świadomość ich podejścia do zobowiązań klimatycznych może ułatwić firmie opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych, dostosowanych do potrzeb adresatów.

Jak wypracować wiarygodne zobowiązania klimatyczne

Uwarunkowania dotyczące zobowiązań klimatycznych ulegają szybkim zmianom odpowiednio do reakcji społeczności międzynarodowej oraz różnorodnych instytucji na ryzyko wystąpienia kryzysu klimatycznego. Zdobycie zaufania najważniejszych interesariuszy wymaga zarówno sporządzenia wiarygodnych planów i wyznaczenia etapów procesu osiągania neutralności klimatycznej, jak i mierzenia postępów i przekazywania regularnych informacji o wynikach podejmowanych działań. Obecny brak zaufania wynika z faktu, że już ponad dekadę temu różne przedsiębiorstwa podejmowały tego rodzaju długoterminowe inicjatywy, ale bez odpowiednich strategii działania i informowania opinii publicznej o ich wynikach.

Aby podjąć wiarygodne zobowiązania klimatyczne, należy przyjąć podejście oparte o myślenie zintegrowane i uwzględnić czynniki ESG we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Wiarygodność działania jest podstawą wiarygodności zobowiązań.

Raport - Building credible climate commitments

Building credible climate commitments

A road map to earning stakeholder trust

As the focus on climate change intensifies, companies are increasing their public commitment to fighting it.

Pobierz raport [ENG]
Czy ta strona była pomocna?