Indeks Obaw Klimatycznych (Climate Sentiment Index)

Artykuł

Indeks Obaw Klimatycznych (Climate Sentiment Index)

Raport o obawach o klimat z perspektywy konsumentów, pracowników i wyborców

Lipiec 2021

Najnowsze badanie Deloitte wykazało, że zdecydowana większość Polaków obawia się zmian klimatycznych. W raporcie pokazujemy, jakie niesie to ryzyka i szanse dla biznesu biorąc pod uwagę perspektywę konsumentów, pracowników i wyborców. Polacy, jako konsumenci szukają informacji o przyjaznym środowisku pochodzeniu towarów, jako wyborcy oczekują działania ze strony polityków, a jako pracownicy są nawet skłonni zmienić pracę, jeśli pracodawca nie wprowadza zrównoważonych praktyk biznesowych. Tym deklaracjom towarzyszy zgoda na finansowanie odpowiedzialnych zachowań firm. Ci, którzy martwią się o klimat, jako konsumenci częściej są skłonni zapłacić więcej za przyjazne dla środowiska towary, jako podatnicy łatwiej godzą się na finansowanie inwestycji w ochronę klimatu, a jako pracownicy - mogą zaakceptować niższą pensję u pracodawcy przyjaznego środowisku.

W badaniu przeprowadzonym w Polsce na reprezentatywnej grupie 1145 osób powyżej 14 roku życia w czerwcu br. 81% ankietowanych stwierdziło, że jest zaniepokojone zmianami klimatycznymi, z czego 35% było bardzo zaniepokojone a 46% trochę zaniepokojone.  Niepokoju nie czuło w ogóle lub nie miało zdania tylko 7% ankietowanych. Dla ponad połowy ankietowanych obawy o klimat są tematem bieżącym – 64% osób stwierdziło, że martwiło się o klimat w ciągu ostatniego miesiąca. Obawy te nie były rozłożone równomiernie – częściej zgłaszały je kobiety i osoby pracujące, ale przede wszystkim – osoby widzące negatywny wpływ zmian klimatycznych. Wśród nich szanse, że dana osoba nie martwiła się zmianami klimatycznymi były prawie pięciokrotnie niższe niż wśród reszty ankietowanych.  Widząc namacalne negatywne skutki dla siebie i swoich bliskich zaczynamy się obawiać globalnego ocieplenia. Można zatem oczekiwać, że w miarę postępujących i odczuwanych zmian klimatycznych odsetek zgłaszających obawy o klimat dalej będzie rósł.

Indeks Obaw Klimatycznych

Rosnące obawy o klimat wpływają na biznes

Obawy o klimat wpływają na nasze wybory, jako konsumentów, pracowników i wyborców. Osoby martwiące się zmianami klimatycznymi w każdym z tych obszarów deklarują, że znacznie częściej zwracają uwagę na konsekwencje swoich działań dla środowiska, co z punktu widzenia firm jest zarówno ryzykiem, wyzwaniem jak i szansą.

 

Szanse

  • Jako konsumenci osoby martwiące się zmianami klimatycznymi doceniają działania firm ograniczające negatywny wpływ na klimat godząc się na wyższe ceny. Najczęściej gotowość do płacenia więcej za produkty przyjazne środowisku deklarowało najmłodsze pokolenie osób do 24 roku życia, którego znaczenie rynkowe będzie rosło w miarę wzrostu ich zarobków.
  • Jako podatnicy są częściej skłonni zapłacić wyższe podatki by sfinansować inwestycje w ochronę klimatu. Z puntu widzenia firm oznacza to możliwość sfinansowania publicznych programów wspierających transformację gospodarki. Wśród martwiących się klimatem osób to mężczyźni częściej byli skłonni zgodzić się na wyższe podatki.
  • Część z nich, by pracować w firmie przyjaznej środowisku jest skłonna zaakceptować niższą pensję. Częściej deklarowały to osoby młode, do 24 roku życia, dopiero wchodzące na rynek pracy.

Wyzwania

  • Jako konsumenci osoby martwiące się zmianami klimatycznymi znacznie częściej szukają informacji o przyjaznym środowisku pochodzeniu produktów, którymi są zainteresowane. Tworzy to presję na firmy by wiarygodnie raportowały skutki swojej działalności oraz ograniczały te najbardziej niepożądane jak np. emisje gazów cieplarnianych.
  • Jako wyborcy częściej oczekują od polityków działań na rzecz ochrony klimatu, co może prowadzić do nowych regulacji bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie firm.
  • Jako pracownicy są nawet skłonni zmienić pracę, jeśli pracodawca nie będzie wprowadzał zrównoważonych praktyk biznesowych. Tak daleko idące działanie wśród obawiających się zmian klimatu deklarowało co prawda tylko 35% osób, jednak w sytuacji starzejącego się społeczeństwa i rosnących problemów ze znalezieniem pracowników jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla pracodawców.

Rosnąca liczba osób obawiających się zmian klimatycznych będzie coraz mocniej wpływała na warunki, w jakich funkcjonują firmy. Przemawiają za tym nie tylko dotychczasowe trendy, ale także coraz bardziej widoczne konsekwencje zmian klimatycznych, które wzbudzają obawy ankietowanych. Z punktu widzenia firm oznaczać to będzie, że rosnąca grupa entuzjastów ochrony klimatu wśród konsumentów, pracowników i wyborców będzie miała coraz silniejszy wpływ na warunki funkcjonowania biznesu. Widoczna spójność różnych odpowiedzi związanych z potrzebą ochrony klimatu pozwala mieć nadzieję, że troska o klimat wpływa również na zmiany codziennych zachowań konsumentów. Obawy o klimat znajdują odbicie w deklaracjach dotyczących różnych aspektów życia – od wyborów w sklepie, przez segregację śmieci po wybory polityczne.  Taka spójność wskazuje, że odpowiedzi respondentów bynajmniej nie były losowe i są oni świadomi powiązania różnych obszarów swojego życia ze zmianami klimatycznymi. 

Indeks Obaw Klimatycznych

Indeks Obaw Klimatycznych

Climate Sentiment Index

Obawy o klimat z perspektywy konsumentów, pracowników i wyborców

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?