Ryzyko finansowe

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, firmy muszą dbać zarówno o stabilność, jak i płynność finansową. Odpowiednie efekty można osiągnąć dzięki konsekwentnemu zarządzaniu oraz stosowaniu modeli i procesów w obszarze finansów. Sprawdź, czy właściwie zarządzasz ryzykiem finansowym?