Rekordowy wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

Analizy

Rekordowy wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

Ekspres RET 6/2022 | 9 sierpnia 2022 r.

1 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, w tym podatku od nieruchomości.

Wzrost stawek wynika z ich corocznej waloryzacji przewidzianej wprost w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych podatku, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznej zmianie w oparciu o półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli o inflację. W ostatnich latach możemy zaobserwować niekorzystną dla podatników tendencję wzrostową, ponieważ już w 2021 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosły dwukrotnie w porównaniu z 2020 rokiem (blisko o 4%). Z kolei w 2023 roku stawki w podatkach i opłatach lokalnych będą wyznaczane w oparciu o wzrost cen w I połowie 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie wzrost cen był jeszcze bardziej znaczący. Na podstawie danych GUS parametr ten wynosił 11,8 pkt. proc. i o tyle też w 2023 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także maksymalne stawki opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej i z tytułu posiadania psów.

Należy podkreślić, że w ustawie mowa jest o maksymalnych stawkach i w ramach swoich uprawnień gminy mogą zdecydować się na niższy ich poziom. Faktem jest natomiast, że gminy również borykają się z podwyżkami oraz z coraz większą ilością obciążeń finansowych przerzucanych z budżetu centralnego na samorządy. W związku z tym mogą być one zmuszone do szukania dodatkowych środków m.in. w podatkach i opłatach lokalnych, które są jednym z ich głównych źródeł finansowania. Co więcej, nawet jeżeli samorząd do tej pory nie pobierał najwyższych dopuszczalnych kwot, bądź wprowadzał dodatkowe stawki obniżone, czy też zwolnienia, to niewykluczone, że w obecnej niezwykle trudnej sytuacji może chcieć zmienić dotychczasową politykę i zrównać stawki z tymi maksymalnymi tak, jak to w ostatnich latach można zauważyć na przykładzie największych miast.
W praktyce podwyżki odczują w szczególności przedsiębiorcy, którzy są obciążeni najwyższymi stawkami w zakresie podatku od nieruchomości dla majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla zobrazowania: zgodnie z ogłoszonym przez Prezesa GUS wskaźnikiem stawka podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może wynieść maksymalnie 1,16 zł/m2 (wzrost o 13 gr), a stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej aż 28,78 zł/m2 (wzrost o 3,04 zł).

 

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Oczywistym jest, że tym dotkliwsza będzie podwyżka, im większy posiadany przez spółkę majątek, natomiast należy mieć na względzie, że podwyżki mogą dotknąć również najemców, na których zostanie przerzucony ten dodatkowy koszt.

Prognostycy alarmują, że jeżeli na początku 2023 roku inflacja nie wyhamuje to w 2024 r. czekają nas kolejne podwyżki.

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?