Estoński CIT

Artykuł

Estoński CIT i opodatkowanie spółek komandytowych coraz bliżej

Przyjęcie projektów ustaw przez Radę Ministrów

30 września 2020 r.

Prace nad zmianami w CIT, na czele z tzw. „estońskim” CIT-em i opodatkowaniem podatkiem CIT spółek komandytowych, osiągnęły kolejny etap. 28 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw zmieniające przepisy w tym zakresie. Oznacza to, że projekty w obecnym kształcie zostaną wkrótce przedłożone pod obrady Sejmu.

Zmiany w projekcie ustawy dotyczącym estońskiego CIT-u

Projekt nowelizacji wprowadzający do polskiego systemu podatkowego tzw. estoński CIT przyjęty przez Radę Ministrów zawiera kilka zmian, w porównaniu do pierwotnie opublikowanego projektu. Rząd postanowił przede wszystkim złagodzić wymogi konieczne do skorzystania z tego rozwiązania.

Zgodnie z zaktualizowanym projektem, z estońskiego CIT-u będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekroczyły 100 mln zł. Pierwotny projekt zakładał natomiast niższy próg przychodowy w wysokości 50 mln zł. Oznacza to, że z tej alternatywnej formy opodatkowania potencjalnie może skorzystać znacznie większa liczba podatników.

Rząd zdecydował się również na zmiany w zakresie wymogu zatrudniania 3 pracowników. Zgodnie ze zaktualizowanym projektem, pracownicy nie muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. Równoważne ma być ponoszenie wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w innej formie (np. na podstawie umowy zlecenia) w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że od wynagrodzeń odprowadzane są składki społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dodatkowo, oprócz podatników rozpoczynających działalność, również mali podatnicy nie będą musieli spełniać wymogu dotyczącego poziomu zatrudnienia w pierwszym roku podatkowym korzystania z tzw. estońskiego CIT (podatnik taki będzie zobligowany do zatrudnienia co najmniej 1 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.)

Szczegółowe zasady funkcjonowania nowej, alternatywnej formy opodatkowania CIT opisaliśmy we wcześniejszej publikacji: „Nowe zasady opodatkowania podatkiem CIT w Polsce – tzw. estoński CIT”

 

Treść przyjętego projektu ustawy wprowadzającego opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych

Projekt wprowadzający opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych, zgodnie z zapowiedziami, będzie zawierał również katalog innych zmian odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nie uległ przy tym istotnym zmianom.

  • Więcej na temat planowanych zmian w podatku CIT pisaliśmy w naszym Alercie Podatkowym: Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 r.
  • Informujemy również, że projekt ustawy dot. estońskiego CIT-u oraz projekt dot. m.in. opodatkowania CIT-em spółek komandytowych zostały opublikowane na stronach sejmu.
Czy ta strona była pomocna?