Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią edycję Informatora TPR

Artykuł

Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią edycję Informatora TPR

Pytania i odpowiedzi

Ceny transferowe, 24 października 2022 r.

Ministerstwo Finansów 21 października 2022 r. opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych: TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wydanie trzecie, październik 2022, MF (dalej: Informator TP).

Najnowsze opracowanie dotyczy Informacji TPR-C(4) i TPR-P(4) według wzorów obowiązujących za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

 

Co nowego w Informatorze TPR?

W najnowszej wersji Informatora TPR pojawiły się nowe zagadnienia:

  • oznaczone numerami 6-9 oraz 41 dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych,
  • oznaczone numerem 17 dotyczące obowiązku złożenia informacji TPR w przypadku spółki komandytowej, która została podatnikiem CIT,
  • oznaczone numerem 23 dotyczące wzoru formularza obowiązującego za raportowany 2021 r.,
  • oznaczane numerem 28 dotyczące możliwości podpisania TPR-C „zagranicznym” kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • oznaczone numerem 58 dotyczące informacji jakie powinien wskazać mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności,
  • oznaczone numerem 60 dotyczące możliwości wskazania kodu MW00 – nie dotyczy w części dotyczącej metod weryfikacji ceny,
  • oznaczone numerem 135 dotyczące zaraportowania transakcji restrukturyzacji, w której można zidentyfikować zarówno stronę przychodową jak i kosztową.

Oprócz tego, w trzeciej edycji Informatora TPR rozszerzone zostały odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach oraz doprecyzowane zostały odpowiedzi na wybrane zagadnienia.

W przypadku, gdy podatnik złożył już informację TPR za 2021 r. na formularzu dotychczas obowiązującym (tj. TPR-C(3) i TPR-P(3)), zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 nie jest wymagane złożenie korekty na formularzu TPR-C(4), bądź TPR-P(4) opublikowanym 29 września 2022 r.

 

Terminy

Jednocześnie przypominamy, że termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2021 r. dla większości podatników upływa 31 grudnia 2022 r. W związku z tym pozostało niewiele czasu na wypełnienie obowiązków dotyczących cen transferowych za 2021 r.

 

Autor:
Marta Szulc, Strasza konsultantka w Zespole cen transferowych

Zobacz także:

Document

Webinar: Transakcje finansowe w cenach transferowych

Ceny transferowe w transakcjach finansowych często wymagają odrębnego spojrzenia niż transakcje „standardowe”. Metody ich ustalania i analiz czasem wydają się trudne, niezrozumiałe i skomplikowane. Niekiedy pojawia się pokusa stosowania uproszczeń przy ustalaniu warunków transakcji finansowych zawieranych w grupie, co może wiązać się ze sporym ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.

Bezpłatne seminarium on-line:
26 października 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?