Projekt przepisów uchylających obowiązek przygotowania dokumentacji dla tzw. pośrednich transakcji rajowych

Artykuł

Projekt przepisów uchylających obowiązek przygotowania dokumentacji dla tzw. pośrednich transakcji rajowych

Ceny transferowe, 25 sierpnia 2022 r.

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowany został dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544). Jednym z celów tego projektu jest uchylenie przepisów dotyczących weryfikowania oraz ewentualnego sporządzania dokumentacji cen transferowych dla tzw. „pośrednich transakcji rajowych”.

W aktualnym stanie prawnym (formalnie jeszcze obowiązującym) podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zakupowych dokonywanych z powiązanymi i niepowiązanymi kontrahentami – jeżeli nie są w stanie wykazać, że rzeczywistym właścicielem płatności dokonywanych z tytułu tych transakcji nie są podmioty z rajów podatkowych.

Wymogi te były od samego początku szeroko dyskutowane, a nawet stanowiły przedmiot projektu objaśnień podatkowych (z grudnia 2021 r.), które nie doczekały się jednak wersji ostatecznej.

Zgodnie z ogłoszonym dzisiaj projektem, wszystkie przepisy dotyczące „pośrednich transakcji rajowych” mają zostać uchylone z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2021 r. Tym samym, jeśli zostaną one przyjęte przez Parlament w niezmienionej formie, a ustawa podpisana przez Prezydenta RP, to nie będzie już obowiązku weryfikowania oraz ewentualnego sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych.

Podkreślenia wymaga, że w ślad za uzasadnieniem do projektu samo uchylenie tych przepisów nie neguje walki z przerzucaniem i ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych (taki, w ocenie Rządu, był pierwotny cel tych przepisów). W uzasadnieniu wskazano jednak na „(…) konieczność podejścia do kwestii walki z rajami podatkowymi w sposób szeroki niekoncertujący się jedynie na rozwiązaniach z zakresu cen transferowych (…)”. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy ewentualne, przyszłe regulacje (jeśli zostaną przygotowane) będą opierały się na dotychczasowej koncepcji weryfikacji pośrednich powiązań rajowych.

Należy również zaznaczyć, że projekt opublikowanej dzisiaj ustawy, oprócz szeregu innych kwestii, przewiduje podwyższenie progów istotności dla bezpośrednich transakcji rajowych z poziomu 100 tys. PLN do poziomu 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych oraz 500 tys. PLN dla pozostałych typów transakcji.

 

Autor:
Andrzej Szudy, Menedżer w zespole cen transferowych

Czy ta strona była pomocna?