Ustawa uchylająca obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych podpisana pr

Artykuł

Ustawa uchylająca obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych podpisana przez Prezydenta

Ceny transferowe, 24 października 2022 r.

21 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jaki wpływ ma podpisana ustawa na ceny transferowe?

Najważniejsza zmiana zawarta w ww. ustawie dotyczy uchylenia przepisów odnoszących się do tzw. pośrednich transakcji rajowych tj. art. 11o ust. 1a i 1b Ustawy o CIT. Przepisy te zostały uchylone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku weryfikowania oraz ewentualnego sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych – nawet jeżeli środki pieniężne przekazywane na zapłatę zobowiązań trafiają później do rajów podatkowych lub podatnicy nie są w stanie tego zweryfikować.

Zmodyfikowane zostały również kwoty, od których obowiązkowe jest przygotowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych. Dotychczas wynosiły one 100 tys. PLN / transakcja. Po zmianie będą one wynosiły:

  • 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych,
  • 500 tys. PLN dla pozostałych transakcji. 

Przepisy mają zastosowanie zarówno dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi, które mają siedzibę w tzw. rajach podatkowych.

Terminy

Jednocześnie przypominamy, że termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla większości podatników upływa 31 grudnia 2022 r. W związku z tym pozostało niewiele czasu na wypełnienie obowiązków dotyczących cen transferowych za 2021 r.


Autor:
Monika Wanicka, Starsza konsultantka w Zespole cen transferowych

Zobacz także:

Document

Webinar: Transakcje finansowe w cenach transferowych

Ceny transferowe w transakcjach finansowych często wymagają odrębnego spojrzenia niż transakcje „standardowe”. Metody ich ustalania i analiz czasem wydają się trudne, niezrozumiałe i skomplikowane. Niekiedy pojawia się pokusa stosowania uproszczeń przy ustalaniu warunków transakcji finansowych zawieranych w grupie, co może wiązać się ze sporym ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.

Bezpłatne seminarium on-line:
26 października 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?