Brexit - nowe zasady i nowe obowiązki w ramach "Trade and Cooperation Agreement"

Analizy

Brexit - nowe zasady i nowe obowiązki w ramach "Trade and Cooperation Agreement"

Alert podatkowy 1/2021 | 8 stycznia 2021 r.

Od 01.01.2021 wymiana handlowa, w tym handel towarami między EU-UK odbywa się na zasadach ustalonych w “Trade and Cooperation Agreement”. Nowe zasady wprowadziły szereg zmian oraz wymagają spełnienia nowych obowiązków.

Formalności celne oraz EORI

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że przekroczenie granicy UE-UK przez towary obecnie wymaga dopełnienia formalności celnych zarówno po stronie UE jak i UK, (choć w UK zostały wprowadzone tymczasowo pewne uproszczenia w tym zakresie). W praktyce należy uwzględnić konieczność złożenia zgłoszenia celnego. Złożenie zgłoszenia celnego wymaga nie tylko wiedzy w obszarze prawa celnego, ale również praktycznych umiejętności pracy z systemami informatycznymi administracji celnej. Warto również pamiętać o konieczności posiadania numeru EORI, który jest nadawany przedsiębiorcom przez administrację celną.

WNT/WDT vs import eksport

Transakcje wymiany towarowej UE-UK nie są już rozliczane na gruncie VAT, jako transakcje wewnątrzunijne (wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów), ale jako eksport i import towarów. Ma to bardzo praktyczne konsekwencje. Z jednej strony inne są wymogi dokumentacyjne dotyczące zastosowania 0% VAT w eksporcie (potrzeba dokumentu celnego) a z drugiej strony inne są zasady rozliczenia VAT od importu. Co do zasady w rozliczeniach VAT od importu pojawia się element kosztu cash flow, ale w niektórych sytuacjach może nawet okazać się, że VAT importowy pozostanie stałym kosztem. Z drugiej strony możliwe jest rozliczenie VAT importowego w sposób neutralny kosztowo (w pewnym sensie pobodnie jak przy WNT) niemniej konieczne jest w tym wypadku spełnienie dodatkowych warunków formalnych.

0% cła pod warunkiem udokumentowania pochodzenia celnego towaru

Niewątpliwie dobrą wiadomością jest możliwość stosowania stawki celnej w wysokości 0% w handlu towarami między UK i UE. Trzeba jednak pamiętać, że dla wielu towarów, dla których standardowa stawka celna jest wyższa niż 0%, konieczne jest odpowiednie udokumentowanie pochodzenia celnego. Nawet, jeśli importer zdecyduje się zadeklarować preferencyjne pochodzenie na podstawie „wiedzy importera” nie zwalnia to z obowiązku posiadania dowodów potwierdzających pochodzenie celne importowanego towaru. W praktyce, oznacza to, że w momencie zgłoszenia importowego importer powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi pochodzenie celne towaru, co może być przedmiotem kontroli celnych zarówno w trakcie odprawy celnej, ale co równie ważne, również po dokonaniu tej odprawy. Jednocześnie wysyłając towar z Polski do UK, aby potwierdzić preferencyjne pochodzenie towaru w wielu sytuacjach eksporter będzie zobowiązany do rejestracji w systemie informatycznym administracji celnej – REX. Podobnie jak w przypadku EORI, rejestracja w REX nie jest związana z opłatami administracyjnymi, ale wymaga odpowiedniego czasu, więc warto przeanalizować obecne obowiązki administracyjne oraz dopełnić stosownych formalności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Brexit – Pogotowie podatkowe

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?